icn
Logo MY CLINIC
Doktor Mgr. et Bc. Šárka Pomyjová

Mgr. et Bc. Šárka Pomyjová

Ergoterapeut pro děti

OBJEDNAT SE KE SPECIALISTOVI
anglicky, německy

Životopis

Praxe

2019–dosud

Fakultní nemocnice Motol, Praha, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.lékařské fakulty UK a FN Motol, dětská část, ergoterapeutka 

Ostatní

Absolventka kurzů Kinesiotaping I., kurz Handle 1. a 2. stupeň, Mentální zaostření, Bazální stimulace – základní kurz. Zkušenost s osobní asistencí pro pacienta s tetraplegií.

 

Vzdělání

2014–2017   

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity, Plzeň, obor ergoterapie, titul Bc.

Vogtland-Klinik, Bad Elster, Německo, Ergoterapeutická stáž (2016)

2017–2020 

1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Klinika rehabilitačního lékařství, Praha, obor ergoterapie, titul Mgr.

Sheba Medical Center, Tel Aviv, Izrael, Ergoterapeutická stáž (2019)

2017–2021

Fakulta pedadogická Západočeské univerzity, Plzeň, obor učitelství pro mateřské školy, titul Bc.

Životopis

Vzdělání

2014–2017   

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity, Plzeň, obor ergoterapie, titul Bc.

Vogtland-Klinik, Bad Elster, Německo, Ergoterapeutická stáž (2016)

2017–2020 

1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Klinika rehabilitačního lékařství, Praha, obor ergoterapie, titul Mgr.

Sheba Medical Center, Tel Aviv, Izrael, Ergoterapeutická stáž (2019)

2017–2021

Fakulta pedadogická Západočeské univerzity, Plzeň, obor učitelství pro mateřské školy, titul Bc.

Praxe

2019–dosud

Fakultní nemocnice Motol, Praha, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.lékařské fakulty UK a FN Motol, dětská část, ergoterapeutka 

Ostatní

Absolventka kurzů Kinesiotaping I., kurz Handle 1. a 2. stupeň, Mentální zaostření, Bazální stimulace – základní kurz. Zkušenost s osobní asistencí pro pacienta s tetraplegií.

OBJEDNAT SE KE SPECIALISTOVI