icn
Logo MY CLINIC

Mgr. Tereza Hajná

Hlavní sestra
Objednat se k lékaři

Povolání zdravotní sestry je v naší rodině tradicí, já jsem již třetí generací.
Moje prateta byla absolventkou první České ošetřovatelské školy v Praze. Podílela se na výstavbě a rozvoji nemocnice v Kladně, byla spoluzakladatelkou Ortopedicko-chirurgického oddělení, které pak po celý svůj život úspěšně vedla. Patří k významným osobnostem této nemocnice, na něž se dodnes vzpomíná.

Moje matka se její prací nechala inspirovat, a stejné rozhodnutí jsem učinila i já. V počátcích jsem pochybovala, zda jsem si svoji profesi zvolila správně. Dnes už jsem si jistá. Role zdravotní sestry má v mém životě stejný význam a důležitost jako moje další životní role dcery a matky. 

Přeji si, aby i moje dcera jednou získala k této profesi stejnou úctu, jakou jsem díky své rodině nalezla já. Abych jí, až nastane čas volby, s čistým svědomím doporučila pokračovat v rodinné tradici a vykročit na tuto pracovní dráhu.

Velmi si přeji vrátit naší profesi důstojnost a význam, které jí právem náleží. Je to společná práce nás všech, kombinace vytrvalosti, odpovědnosti a lásky. Děkuji všem svým kolegyním a kolegům, kteří mi v tom každodenně pomáhají.

Životopis

Dosažené vzdělání

2007–2009

Univerzita J. A. Komenského Praha, obor: Pedagogika, Mgr.

2002–2003

LFUK v Plzni, obor: Zdravotně sociální na geriatrická péče, Bc.

1999–2002

LFUK v Plzni, obor: Ošetřovatelství, Bc.

1994–1998

SZŠ a VZŠ Kladno, obor: Všeobecná sestra

Odborné semináře, kurzy

2011

SAK – školení interních auditorů pro zdravotnická zařízení

2012

IPVZ – laboratorní školení v oblasti preanalytického zpracování krevních odběrů

2014–2015

Kazuistické supervize pro zdravotnictví

2016

IPVZ – Očkování dle mezinárodních zvyklostí

2017

ÚVN – Konference perioperačních sester

2018

První pomoc u akutních stavů – Life Support

2019

ÚVN – Konference perioperačních sester

2019

IPVZ – Cestovní medicína v ordinacích praktických lékařů

Každoročně

Periodické školení v oblasti první pomoci

Pracovní zkušenosti

2020 – dosud

MyClinic, Praha, pozice: hlavní sestra

2010–2020

Canadian Medical, Praha, pozice: hlavní sestra

2007

University of Brighton, England, dvouměsíční pracovní stáž na pozici přednášející vyučující, 

od 2007

VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, pozice: vedoucí oboru Diplomovaná všeobecná sestra

2006–2007

Vysoká škola zdravotnická, Praha 5, pozice: učitelka odborných předmětů

2004–2008

Ústřední vojenská nemocnice, Praha, Chirurgické oddělení

2004–2008

Fakultní nemocnice Motol, Praha, Interní oddělení

2004–2008

VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, pozice: učitelka odborných předmětů oboru Diplomovaná všeobecná sestra

2002–2004

Fakultní nemocnice Plzeň, obor: Kardiochirurgie JIP 

Jazykové znalosti

Anglický jazyk

Objednat se k lékaři