icn
Logo MY CLINIC

MUDr. Blanka Hauptmannová

Internista
Objednat se k lékaři

Jsem jen obyčejný lékař - naslouchám, pozoruji, vnímám.

Beru v potaz celého člověka - jeho tělo, mysl duši i emoce. Hledám souvislosti a skládám příběh. Snažím se pochopit, zjistit příčinu, otevřít možnosti, zahájit dialog a najít nejlepší řešení.

Mám ráda svou práci.

Životopis

Vzdělání

1994 - 2000

III. LF UK Praha

2003

I. atestace z interního lékařství

2005

Zařazení do atestační přípravy do oboru kardiologie IPVZ Praha

2008

II. atestace z interního lékařství

2008

Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru interního lékařství

2010

Zařazení do atestační přípravy do oboru Všeobecné praktické lékařství

2012

Stáž v transtorakální echokardiografii na Kardiologické klinice FN Motol

2013

Stáž na Kardiologickém oddělení Nemocnice na Homolce

2014

Stáž na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

2019 - 2020

Studium Jógové terapie při FTVS

Kongresy České Kardiologické a Internistické společnosti

Pravidelná účast na vzdělávacích akcích pořádaných IPVZ a Českou lékařskou komorou

Praxe

2010 - 2020

Canadian Medical Care, interní ambulance se zaměřením na kardiologická onemocnění

2006 - 2010

Ústřední Vojenská Nemocnice, sekundární lékařka na kardiologickém ainterním oddělení

2004 - 2006

Kardiologická ambulance v Kladně

2000 - 2004

Nemocnice Kladno, sekundární lékař interního oddělení

Objednat se k lékaři