Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor MUDr. Blanka Hauptmannová

MUDr. Blanka Hauptmannová

Internista a praktický lékař

Objednat se k lékaři
anglicky

Beru v potaz celého člověka - jeho tělo, mysl, duši i emoce. Hledám souvislosti a skládám příběh. Snažím se pochopit, zjistit příčinu, otevřít možnosti, zahájit dialog a najít nejlepší řešení.

Životopis

Vzdělání

1994 - 2000

III. LF UK Praha

2003

I. atestace z interního lékařství

2008

II. atestace z interního lékařství

2008

Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru interního lékařství

2012

Stáž v transtorakální echokardiografii na Kardiologické klinice FN Motol

2013

Stáž na Kardiologickém oddělení Nemocnice na Homolce

2014

Stáž na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

2019 - 2020

Studium Jógové terapie při FTVS

Kongresy České Kardiologické a Internistické společnosti

Pravidelná účast na vzdělávacích akcích pořádaných IPVZ a Českou lékařskou komorou

2021

Specializovaná způsobilost (II. atestace) v oboru Všeobecné praktické lékařství

Praxe

2010 - 2020

Canadian Medical Care, interní ambulance se zaměřením na kardiologická onemocnění

2006 - 2010

Ústřední Vojenská Nemocnice, sekundární lékařka na kardiologickém ainterním oddělení

2004 - 2006

Kardiologická ambulance v Kladně

2000 - 2004

Nemocnice Kladno, sekundární lékař interního oddělení

Beru v potaz celého člověka - jeho tělo, mysl, duši i emoce. Hledám souvislosti a skládám příběh. Snažím se pochopit, zjistit příčinu, otevřít možnosti, zahájit dialog a najít nejlepší řešení.

Životopis

Vzdělání

1994 - 2000

III. LF UK Praha

2003

I. atestace z interního lékařství

2008

II. atestace z interního lékařství

2008

Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru interního lékařství

2012

Stáž v transtorakální echokardiografii na Kardiologické klinice FN Motol

2013

Stáž na Kardiologickém oddělení Nemocnice na Homolce

2014

Stáž na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

2019 - 2020

Studium Jógové terapie při FTVS

Kongresy České Kardiologické a Internistické společnosti

Pravidelná účast na vzdělávacích akcích pořádaných IPVZ a Českou lékařskou komorou

2021

Specializovaná způsobilost (II. atestace) v oboru Všeobecné praktické lékařství

Praxe

2010 - 2020

Canadian Medical Care, interní ambulance se zaměřením na kardiologická onemocnění

2006 - 2010

Ústřední Vojenská Nemocnice, sekundární lékařka na kardiologickém ainterním oddělení

2004 - 2006

Kardiologická ambulance v Kladně

2000 - 2004

Nemocnice Kladno, sekundární lékař interního oddělení

Objednat se k lékaři