icn
Logo MY CLINIC
Doktor MUDr. Magdalena Kreimová

MUDr. Magdalena Kreimová

Vedoucí ambulance pediatrie

Objednat se k lékaři
anglicky, německy, rusky

Životopis

Praxe

2001–dosud

Nemocnice Na Bulovce, dětské oddělení, externí spolupráce při zajišťování nočních služeb

2001–2021

Canadian Medical Praha, praktická lékařka pro děti a dorost 

2015–2018

Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice, Praha, Medical Advisor/ Consultant

1994–2001

Okresní nemocnice Příbram, dětské oddělení, lékařka

Další pracovní zkušenosti

Centrum integrace dětí Praha 8, odborná garantka

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem (ozdravné pobyty u moře, na horách), odborná spolupráce

Ostatní

Členka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České pediatrické společnosti JEP, v minulosti též 2 roky členka Evropské pediatrické akademie.

Pravidelný návštěvník (cca 2x ročně) mezinárodních pediatrických konferencí, nejčastěji ESPID - European Society of pediatric infectious diseases, EAP - European Academy of Paediatrics, EIP -  Excellence in paediatrics, Europediatrics, 2018 pediatrická konference na Novém Zélandě.

Nominace na Výroční cenu prof. MUDr. Františka Kölbela v roce 2017.

Jazykové znalosti

Angličtina, ruština (základní dorozumění), němčina (pasivní znalost)

 

Vzdělání

1990–1992

zahraniční stáže a semináře během studia na II. lékařské fakultě UK v Praze; Erlangen, Německo; Grunau, Rakousko

1992

promoce na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1997

atestace z oboru Pediatrie, Fakultní nemocnice v Motole

1998

osvědčení k výkonu lékařského povolání - licence České lékařské komory (ČLK), Olomouc

1998–2001

studium symptomatické a konstituční homeopatie

2004

odborná způsobilost v oborech Dětské lékařství a Praktický lékař pro děti a dorost

2014

seminář Dětská infekce, Open Medical Institut Salzburg, Rakousko

2017

seminář Dětská endokrinologie a nefrologie, Open Medical Institut Salzburg, Rakousko

2018–2023

diplom celoživotního vzdělávání, ČLK

Životopis

Vzdělání

1990–1992

zahraniční stáže a semináře během studia na II. lékařské fakultě UK v Praze; Erlangen, Německo; Grunau, Rakousko

1992

promoce na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1997

atestace z oboru Pediatrie, Fakultní nemocnice v Motole

1998

osvědčení k výkonu lékařského povolání - licence České lékařské komory (ČLK), Olomouc

1998–2001

studium symptomatické a konstituční homeopatie

2004

odborná způsobilost v oborech Dětské lékařství a Praktický lékař pro děti a dorost

2014

seminář Dětská infekce, Open Medical Institut Salzburg, Rakousko

2017

seminář Dětská endokrinologie a nefrologie, Open Medical Institut Salzburg, Rakousko

2018–2023

diplom celoživotního vzdělávání, ČLK

Praxe

2001–dosud

Nemocnice Na Bulovce, dětské oddělení, externí spolupráce při zajišťování nočních služeb

2001–2021

Canadian Medical Praha, praktická lékařka pro děti a dorost 

2015–2018

Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice, Praha, Medical Advisor/ Consultant

1994–2001

Okresní nemocnice Příbram, dětské oddělení, lékařka

Další pracovní zkušenosti

Centrum integrace dětí Praha 8, odborná garantka

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem (ozdravné pobyty u moře, na horách), odborná spolupráce

Ostatní

Členka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České pediatrické společnosti JEP, v minulosti též 2 roky členka Evropské pediatrické akademie.

Pravidelný návštěvník (cca 2x ročně) mezinárodních pediatrických konferencí, nejčastěji ESPID - European Society of pediatric infectious diseases, EAP - European Academy of Paediatrics, EIP -  Excellence in paediatrics, Europediatrics, 2018 pediatrická konference na Novém Zélandě.

Nominace na Výroční cenu prof. MUDr. Františka Kölbela v roce 2017.

Jazykové znalosti

Angličtina, ruština (základní dorozumění), němčina (pasivní znalost)

Objednat se k lékaři