icn
Logo MY CLINIC
Doktor MUDr. Magdalena Kreimová

MUDr. Magdalena Kreimová

Vedoucí ambulance pediatrie

Objednat se k lékaři
anglicky, německy, rusky

Životopis

Praxe

2001 – dosud

Nemocnice Na Bulovce, dětské oddělení, externí spolupráce při zajišťování nočních služeb

2001–2021

Canadian Medical Praha, praktická lékařka pro děti a dorost 

2015–2018

Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice, Praha, Medical Advisor/ Consultant

1994–2001

Okresní nemocnice Příbram, dětské oddělení, lékařka

Další pracovní zkušenosti

Centrum integrace dětí Praha 8, odborná garantka

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem (ozdravné pobyty u moře, na horách), odborná spolupráce

Ostatní

Členka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České pediatrické společnosti JEP, v minulosti též 2 roky členka Evropské pediatrické akademie.

Pravidelný návštěvník (cca 2x ročně) mezinárodních pediatrických konferencí, nejčastěji ESPID - European Society of pediatric infectious diseases, EAP - European Academy of Paediatrics, EIP -  Excellence in paediatrics, Europediatrics, 2018 pediatrická konference na Novém Zélandě.

Nominace na Výroční cenu prof. MUDr. Františka Kölbela v roce 2017.

Jazykové znalosti

Angličtina, ruština (základní dorozumění), němčina (pasivní znalost)

 

Vzdělání

1992

promoce na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1997

atestace z oboru Pediatrie, Fakultní nemocnice v Motole

1998

osvědčení k výkonu lékařského povolání - licence České lékařské komory (ČLK), Olomouc

1998–2001

studium symptomatické a konstituční homeopatie

2004

odborná způsobilost v oborech Dětské lékařství a Praktický lékař pro děti a dorost

2018–2023

diplom celoživotního vzdělávání, ČLK

2017

seminář Dětská endokrinologie a nefrologie, Open Medical Institut Salzburg, Rakousko

2014

seminář Dětská infekce, Open Medical Institut Salzburg, Rakousko

1990–1992

zahraniční stáže a semináře během studia na II. lékařské fakultě UK v Praze; Erlangen, Německo; Grunau, Rakousko

Životopis

Vzdělání

1992

promoce na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1997

atestace z oboru Pediatrie, Fakultní nemocnice v Motole

1998

osvědčení k výkonu lékařského povolání - licence České lékařské komory (ČLK), Olomouc

1998–2001

studium symptomatické a konstituční homeopatie

2004

odborná způsobilost v oborech Dětské lékařství a Praktický lékař pro děti a dorost

2018–2023

diplom celoživotního vzdělávání, ČLK

2017

seminář Dětská endokrinologie a nefrologie, Open Medical Institut Salzburg, Rakousko

2014

seminář Dětská infekce, Open Medical Institut Salzburg, Rakousko

1990–1992

zahraniční stáže a semináře během studia na II. lékařské fakultě UK v Praze; Erlangen, Německo; Grunau, Rakousko

Praxe

2001 – dosud

Nemocnice Na Bulovce, dětské oddělení, externí spolupráce při zajišťování nočních služeb

2001–2021

Canadian Medical Praha, praktická lékařka pro děti a dorost 

2015–2018

Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice, Praha, Medical Advisor/ Consultant

1994–2001

Okresní nemocnice Příbram, dětské oddělení, lékařka

Další pracovní zkušenosti

Centrum integrace dětí Praha 8, odborná garantka

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem (ozdravné pobyty u moře, na horách), odborná spolupráce

Ostatní

Členka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České pediatrické společnosti JEP, v minulosti též 2 roky členka Evropské pediatrické akademie.

Pravidelný návštěvník (cca 2x ročně) mezinárodních pediatrických konferencí, nejčastěji ESPID - European Society of pediatric infectious diseases, EAP - European Academy of Paediatrics, EIP -  Excellence in paediatrics, Europediatrics, 2018 pediatrická konference na Novém Zélandě.

Nominace na Výroční cenu prof. MUDr. Františka Kölbela v roce 2017.

Jazykové znalosti

Angličtina, ruština (základní dorozumění), němčina (pasivní znalost)

Objednat se k lékaři