Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor MUDr. Tereza Petrásková, Ph.D.

MUDr. Tereza Petrásková, Ph.D.

Vedoucí ambulance psychiatrie a psychologie

Objednat se k lékaři
anglicky, německy

Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, mám atestaci z oboru psychiatrie pro dospělé.

Jsem také zařazena do předatestační přípravy v oboru dětská a adolescentní psychiatrie. Dokončila jsem psychoterapeutický výcvik v rodinné a párové psychoanalytické psychoterapii (IPPART) a psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii (Umění terapie). Získala jsem doktorát z lékařské psychologie na téma náhledu u psychických nemocí, příležitostně učím na jedné zahraniční univerzitě v Praze v rámci oboru psychologie.

Věnuji se pacientům s širokým spektrem psychických onemocnění a poruch: od úzkostných obtíží jako je panická porucha, sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha nebo specifické fobie, dále poruchy spánku, OCD či poruchy pozornosti (ADHD) přes nemoci způsobené akutním nebo chronickým traumatem a stresem, poruchy nálady (manické a depresivní epizody), psychotická onemocnění, poruchy příjmu potravy, poruchy osobnosti, psychosomaticky podmíněné obtíže až po psychické nemoci způsobené užíváním psychoaktivních látek vč. závislosti. 

Při léčbě kombinuji medicínské i psychologické znalosti, farmakoterapii s psychoterapií. Zajímá mě téma náhledu u duševních poruch a vliv stresu a traumatu na rozvoj duševních onemocnění. 

Snažím se pacientům pomoci pochopit příčiny a okolnosti psychických obtíží, aby s nimi mohli snáze zacházet. Respektuji přání pacientů při volbě léčebných prostředků.

Životopis

Vzdělání

1999 – 2003    

 Akademické Gymnázium Štěpánská 22, Praha 1

2003 – 2009    

MUDr., 1.LF UK, obor všeobecné lékařství

2007 – 2008    

dvousemestrální studijní pobyt na Technische Universitaet Muenchen     (Klinikum Rechts der Isar), SRN

2009 – 2017  

 PhD., obor Lékařská psychologie a psychopatologie, téma: Kognitivní dezorganizace a náhled u schizofrenie, pod vedením doc. RNDr. Petra Boba, Ph.D.

2010 – 2014    

psychoterapeutický výcvik, Systemická psychoterapie (Psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“ pod vedením Mgr. Ivana Úlehly a MUDr. Olgy Kunertové)

2012 – 2016    

psychoterapeutický výcvik, IPPART (Institut psychoanalytické párové a rodinné psychoterapie, pod vedením PhDr. Slavoje Titla a Mgr. Lucie Lucké)

2014

atestační zkouška, specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie (dospělí)

Praxe

2017 – 2021    

Canadian Medical, lékařka, obor psychiatrie pro dospělé

2009 – dosud  

Psychiatrická nemocnice Bohnice, lékařka, obor psychiatrie pro dospělé

Ostatní

Jazykové znalosti

2011

anglický jazyk, ESLO Examinations; Certificate in Advanced English (CAE) úroveň C1

2007 - 2008

německý jazyk, studium v Mnichově zakončeno jazykovou zkouškou na Technische Universitaet Muenchen úroveň C1

Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, mám atestaci z oboru psychiatrie pro dospělé.

Jsem také zařazena do předatestační přípravy v oboru dětská a adolescentní psychiatrie. Dokončila jsem psychoterapeutický výcvik v rodinné a párové psychoanalytické psychoterapii (IPPART) a psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii (Umění terapie). Získala jsem doktorát z lékařské psychologie na téma náhledu u psychických nemocí, příležitostně učím na jedné zahraniční univerzitě v Praze v rámci oboru psychologie.

Věnuji se pacientům s širokým spektrem psychických onemocnění a poruch: od úzkostných obtíží jako je panická porucha, sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha nebo specifické fobie, dále poruchy spánku, OCD či poruchy pozornosti (ADHD) přes nemoci způsobené akutním nebo chronickým traumatem a stresem, poruchy nálady (manické a depresivní epizody), psychotická onemocnění, poruchy příjmu potravy, poruchy osobnosti, psychosomaticky podmíněné obtíže až po psychické nemoci způsobené užíváním psychoaktivních látek vč. závislosti. 

Při léčbě kombinuji medicínské i psychologické znalosti, farmakoterapii s psychoterapií. Zajímá mě téma náhledu u duševních poruch a vliv stresu a traumatu na rozvoj duševních onemocnění. 

Snažím se pacientům pomoci pochopit příčiny a okolnosti psychických obtíží, aby s nimi mohli snáze zacházet. Respektuji přání pacientů při volbě léčebných prostředků.

Životopis

Vzdělání

1999 – 2003    

 Akademické Gymnázium Štěpánská 22, Praha 1

2003 – 2009    

MUDr., 1.LF UK, obor všeobecné lékařství

2007 – 2008    

dvousemestrální studijní pobyt na Technische Universitaet Muenchen     (Klinikum Rechts der Isar), SRN

2009 – 2017  

 PhD., obor Lékařská psychologie a psychopatologie, téma: Kognitivní dezorganizace a náhled u schizofrenie, pod vedením doc. RNDr. Petra Boba, Ph.D.

2010 – 2014    

psychoterapeutický výcvik, Systemická psychoterapie (Psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“ pod vedením Mgr. Ivana Úlehly a MUDr. Olgy Kunertové)

2012 – 2016    

psychoterapeutický výcvik, IPPART (Institut psychoanalytické párové a rodinné psychoterapie, pod vedením PhDr. Slavoje Titla a Mgr. Lucie Lucké)

2014

atestační zkouška, specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie (dospělí)

Praxe

2017 – 2021    

Canadian Medical, lékařka, obor psychiatrie pro dospělé

2009 – dosud  

Psychiatrická nemocnice Bohnice, lékařka, obor psychiatrie pro dospělé

Ostatní

Jazykové znalosti

2011

anglický jazyk, ESLO Examinations; Certificate in Advanced English (CAE) úroveň C1

2007 - 2008

německý jazyk, studium v Mnichově zakončeno jazykovou zkouškou na Technische Universitaet Muenchen úroveň C1

Objednat se k lékaři