icn
Logo MY CLINIC
Doktor PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D

PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D

Psycholog
Objednat se k lékaři
anglicky

Jsem psycholožka a psychoterapeutka s výcvikem v individuální i skupinové práci. Zaměřuji se na práci s dětmi a dospělými s osobními problémy, úzkostmi, depresemi, obtížemi ve vztazích či v akutní krizi. Mám zkušenosti v práci s dětmi i dospělými s poruchami autistického spektra, zajímám se o problematiku jizev. Věnuji se také přednáškové činnosti a aktuálně jsem v supervizním výcviku. 

Při práci s dětmi i dospělými považuji za klíčové navázání vztahu, skrze nějž je možné člověka provázet a podporovat na jeho cestě k růstu, k porozumění, ke změnám či k přijetí. Snažím se poskytnout bezpečné a přijímající prostředí pro kroky, které klient sám považuje za žádoucí, potřebné či užitečné. 

Při studiích jsem absolvovala několik semestrů studia v Belgii a Německu. Psychoterapeutický výcvik je ve směru dynamickém zaměřeném na psychosomatický přístup. Dosud jsem působila jako psycholožka v několika zařízeních pracujících s dětmi a jejich rodiči, pracovala jsem v centru pro děti s autismem a přednášela na vysoké škole. Absolvovala jsem dále půlroční mise s Lékaři bez hranic, kde jsem pracovala s dětmi uprchlými z válečných zón (se syrskými uprchlíky v Jordánsku a s uprchlíky v táboře v Řecku).

Životopis

Vzdělání

2001 – 2006

Univerzita Karlova, Ped. Fakulta: Psychologie – speciální pedagogika (Mgr.)

2004              

Univerzita v Dortmundu (Německo) – semestrální stáž 

2008 – 2009

Univerzita v Gentu (Belgie) – roční stáž  

2006 – 2010

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: obor Psychologie (Ph.D.)        

2015

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: obor Psychologie (PhDr.)    

Praxe

2017 – dosud 

ZŠ a MŠ při Nemocnici na Bulovce (dvakrát půlroční přerušení – mise MSF)

2015 – 2018

Akcent College – odborná asistentka

2015 – 2017

Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 10

2012 – 2015

Národní ústav pro vzdělávání Praha – metodička, psycholožka v PPP při NÚV    

2013 – 2014

APLA Praha, Střední Čechy, o. s. – psycholožka, terapeutka      

2012 – 2013

Speciálně pedagogické centrum Kroměříž - psycholožka             

2011 – 2012

KPPP Zlín, pracoviště PPP Uherské Hradiště – psycholožka          

2010 – 2011

Základní škola Zlín – Tř. Svobody 868, Zlín – školní psycholožka

2010

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – odborná asistentka 

2006 – 2008

Základní škola U Santošky – Praha 5 - školní psycholožka                                

Ostatní

Kurzy a školení

2019

Využití metaforických karet v práci psychologa      

2018

Problem management plus PM+ (Médecins Sans Frontiéres)      

2013 – 2017

Psychoterapeutický výcvik – psychosomatický přístup (LIPPP)      

2015

Tematický apercepční test 

2006 – 2014

Kurzy pod NÚV (dříve IPPP) – školení v různých psychodiagnostických metodách            

2013

Zvládání agrese a autoagrese u osob s autismem 

2013

Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus II.

2007 – 2011

Sebezkušenostní pětiletý výcvik pro skupinovou psychoterapii                         

2010

Nácvik sociálních dovedností pro děti s PAS

2010

Práce s dětmi s ADHD – využití KBT terapie 

2010

Využitie tanečno-pohybovej terapie při poruchách príjmu potravy 

2007

Vzdělávací kurzy sdružení ProPrev – Preventisté nebuďte v tom sami

2006

Trénink telefonické krizové intervence  

Dobrovolnická činnost

2020

Lékaři bez hranic – Lesbos, Řecko – uprchlický tábor Moria – psycholožka    

2018 - 2019

Lékaři bez hranic – Jordánsko - syrští uprchlíci – psycholožka

Publikační činnost

ŠRAHŮLKOVÁ, K. Ukázka psychoterapie – dívka s Aspergerovým syndromem. Psychologie pro praxi, 2019 (1), s. 43 - 50. ISSN.

ŠRAHŮLKOVÁ, K. Žák s poruchou autistického spektra a jeho fungování v kolektivu běžné třídy. Speciální pedagogika, 2018 (1), s. 55 - 66. ISSN 1211-2720.

ŠRAHŮLKOVÁ, K., NEUWIRTHOVÁ, B. Tipy pro začínající školní psychology. Školní poradenství v praxi, 2015 (2), s. 12 – 15. ISSN 2336 3436.

ŠRAHŮLKOVÁ, K. Počítač a volný čas dětí. Speciální pedagogika, 2013 (23) 3, s. 195 - 209. ISSN 1211-2720.

ŠRAHŮLKOVÁ, K. Ohrožená mládež, in VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství II. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2013, s. 93-113. ISBN 978-80-7290-629-1.

ŠRAHŮLKOVÁ, K. A Research Study Conducted Among Czech and Belgian Experts Engaged in the Field of Primary Prevention of the Use of Addictive Substances. In Scientific Papers 2010. University of Pardubice – Faculty od Economics and Administration, s. 307 – 316. ISSN 1211-555X.

ŠRAHŮLKOVÁ, K.; VANDERPLASSCHEN, W. (2010). Srovnání systému prevence užívání návykových látek v Belgii a v České republice. Adiktologie, (10)3, s. 180-187. ISSN 1213-3841.

ŠRAHŮLKOVÁ, K. Tuppercare – drogová prevence určená pro minoritní skupiny obyvatel žijících v Belgii. Adiktologie, 2009 (9) 3, s. 153-155. ISSN 1213-3841.

Jsem psycholožka a psychoterapeutka s výcvikem v individuální i skupinové práci. Zaměřuji se na práci s dětmi a dospělými s osobními problémy, úzkostmi, depresemi, obtížemi ve vztazích či v akutní krizi. Mám zkušenosti v práci s dětmi i dospělými s poruchami autistického spektra, zajímám se o problematiku jizev. Věnuji se také přednáškové činnosti a aktuálně jsem v supervizním výcviku. 

Při práci s dětmi i dospělými považuji za klíčové navázání vztahu, skrze nějž je možné člověka provázet a podporovat na jeho cestě k růstu, k porozumění, ke změnám či k přijetí. Snažím se poskytnout bezpečné a přijímající prostředí pro kroky, které klient sám považuje za žádoucí, potřebné či užitečné. 

Při studiích jsem absolvovala několik semestrů studia v Belgii a Německu. Psychoterapeutický výcvik je ve směru dynamickém zaměřeném na psychosomatický přístup. Dosud jsem působila jako psycholožka v několika zařízeních pracujících s dětmi a jejich rodiči, pracovala jsem v centru pro děti s autismem a přednášela na vysoké škole. Absolvovala jsem dále půlroční mise s Lékaři bez hranic, kde jsem pracovala s dětmi uprchlými z válečných zón (se syrskými uprchlíky v Jordánsku a s uprchlíky v táboře v Řecku).

Životopis

Vzdělání

2001 – 2006

Univerzita Karlova, Ped. Fakulta: Psychologie – speciální pedagogika (Mgr.)

2004              

Univerzita v Dortmundu (Německo) – semestrální stáž 

2008 – 2009

Univerzita v Gentu (Belgie) – roční stáž  

2006 – 2010

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: obor Psychologie (Ph.D.)        

2015

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: obor Psychologie (PhDr.)    

Praxe

2017 – dosud 

ZŠ a MŠ při Nemocnici na Bulovce (dvakrát půlroční přerušení – mise MSF)

2015 – 2018

Akcent College – odborná asistentka

2015 – 2017

Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 10

2012 – 2015

Národní ústav pro vzdělávání Praha – metodička, psycholožka v PPP při NÚV    

2013 – 2014

APLA Praha, Střední Čechy, o. s. – psycholožka, terapeutka      

2012 – 2013

Speciálně pedagogické centrum Kroměříž - psycholožka             

2011 – 2012

KPPP Zlín, pracoviště PPP Uherské Hradiště – psycholožka          

2010 – 2011

Základní škola Zlín – Tř. Svobody 868, Zlín – školní psycholožka

2010

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – odborná asistentka 

2006 – 2008

Základní škola U Santošky – Praha 5 - školní psycholožka                                

Ostatní

Kurzy a školení

2019

Využití metaforických karet v práci psychologa      

2018

Problem management plus PM+ (Médecins Sans Frontiéres)      

2013 – 2017

Psychoterapeutický výcvik – psychosomatický přístup (LIPPP)      

2015

Tematický apercepční test 

2006 – 2014

Kurzy pod NÚV (dříve IPPP) – školení v různých psychodiagnostických metodách            

2013

Zvládání agrese a autoagrese u osob s autismem 

2013

Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus II.

2007 – 2011

Sebezkušenostní pětiletý výcvik pro skupinovou psychoterapii                         

2010

Nácvik sociálních dovedností pro děti s PAS

2010

Práce s dětmi s ADHD – využití KBT terapie 

2010

Využitie tanečno-pohybovej terapie při poruchách príjmu potravy 

2007

Vzdělávací kurzy sdružení ProPrev – Preventisté nebuďte v tom sami

2006

Trénink telefonické krizové intervence  

Dobrovolnická činnost

2020

Lékaři bez hranic – Lesbos, Řecko – uprchlický tábor Moria – psycholožka    

2018 - 2019

Lékaři bez hranic – Jordánsko - syrští uprchlíci – psycholožka

Publikační činnost

ŠRAHŮLKOVÁ, K. Ukázka psychoterapie – dívka s Aspergerovým syndromem. Psychologie pro praxi, 2019 (1), s. 43 - 50. ISSN.

ŠRAHŮLKOVÁ, K. Žák s poruchou autistického spektra a jeho fungování v kolektivu běžné třídy. Speciální pedagogika, 2018 (1), s. 55 - 66. ISSN 1211-2720.

ŠRAHŮLKOVÁ, K., NEUWIRTHOVÁ, B. Tipy pro začínající školní psychology. Školní poradenství v praxi, 2015 (2), s. 12 – 15. ISSN 2336 3436.

ŠRAHŮLKOVÁ, K. Počítač a volný čas dětí. Speciální pedagogika, 2013 (23) 3, s. 195 - 209. ISSN 1211-2720.

ŠRAHŮLKOVÁ, K. Ohrožená mládež, in VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství II. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2013, s. 93-113. ISBN 978-80-7290-629-1.

ŠRAHŮLKOVÁ, K. A Research Study Conducted Among Czech and Belgian Experts Engaged in the Field of Primary Prevention of the Use of Addictive Substances. In Scientific Papers 2010. University of Pardubice – Faculty od Economics and Administration, s. 307 – 316. ISSN 1211-555X.

ŠRAHŮLKOVÁ, K.; VANDERPLASSCHEN, W. (2010). Srovnání systému prevence užívání návykových látek v Belgii a v České republice. Adiktologie, (10)3, s. 180-187. ISSN 1213-3841.

ŠRAHŮLKOVÁ, K. Tuppercare – drogová prevence určená pro minoritní skupiny obyvatel žijících v Belgii. Adiktologie, 2009 (9) 3, s. 153-155. ISSN 1213-3841.

Objednat se k lékaři