icn
Logo MY CLINIC

Psychosomatika aneb vnímání nemoci v širším kontextu 26.07.2021

O psychosomatice se v posledních letech často diskutuje ve veřejných médiích i mezi samotnými lékaři. Na MY CLINIC tento celostní přístup podporujeme, a proto Vám chceme podstatu tohoto konceptu přiblížit a nastínit možnosti psychosomatické léčby na naší rodinné klinice.

O psychosomatice jsme si povídali s atestovanou psychosomatickou lékařkou, vedoucí ambulance praktiků a internistů MY CLINIC MUDr. Michaelou Štěpánovou. Paní doktorka vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor všeobecné a preventivní lékařství, a má atestaci z oboru interního lékařství. Zkušenosti s psychosomatikou začala získávat již krátce po studiu, když pracovala jako interní konziliář v psychiatrické léčebně a později ještě absolvovala čtyřletý výcvik rodinné terapie a psychosomatiky s následnými supervizemi.

Psychosomatika jako medicínský obor

O propojení těla a duše mluvil již starořecký filozof Platón ve 4. století před naším letopočtem. Termín psychosomatika se však poprvé v literatuře objevuje až mnohem později, a to konkrétně roku 1818, díky německému lékaři Johannu Heinrothovi. V českých zemích se o psychosomatickém přístupu začíná více hovořit od 70. let minulého století. Dnes je psychosomatika oficiálním medicínským oborem a od roku 2014 je již plně integrována v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Psychosomatika se zabývá léčbou stavů, symptomů a nemocí, kde hlavní roli při rozvoji obtíží hraje psychika a sociální prostředí pacienta. V žádném případě se nejedná o tzv. alternativní či esoterickou součást léčby. Jde o lékařskou disciplínu propojující pacientovu psychiku s léčbou těla.

„Všichni stonáme v kontextu svých rodinných událostí, vztahů, práce, společenského postavení a sociálního zázemí – to vše ovlivňuje průběh naší nemoci včetně jejich příznaků,“ říká MUDr. Štěpánová.

Obtíže, se kterými psychosomatika pomáhá

V dnešní uspěchané době jsme vystaveni působení mnoha stresových faktorů. Každý z nás vnímá a zvládá stres trochu jinak, ale fyziologický princip je vždy stejný. Z nadledvin se při stresu vyplavuje mimo jiné i hormon kortizol, který má na svědomí zvýšení tlaku a hladiny cukru. Snižuje se tvorba T-lymfocytů, což nabourá naši imunitu, a může nás tak častěji trápit nachlazení, různé infekční choroby a nespavost anebo přibíráme na váze. Je zřejmé, že duševní stav je úzce spojený s tělesnými projevy.

Role psychosomatiky tak roste a často nachází uplatnění při léčbě tzv. lékařsky nevysvětlitelných symptomů (z anglického „MUS“ – medically unexplained symptoms). Jde o případy, kdy pacient absolvuje mnohá odborná vyšetření, ovšem diagnózu stále nelze stanovit. Konkrétně se může jednat o funkční postižení, fibromyalgie, únavové syndromy, syndromy dráždivého tračníku, anorexii či panické ataky se somatoformními potížemi (bušení srdce, arytmie, dušnost, tlak v oblasti hrudníku) a jiné.

Škála onemocnění, které lze pomocí psychosomatického přístupu léčit, je široká. Základem úspěchu je vytvořit oboustrannou důvěru mezi lékařem a pacientem. Oba jsou si rovnocenní a navzájem se ovlivňují. Lékař bezpodmínečně přijímá duševní nastavení pacienta. Pacient musí být zase ochoten na sobě dlouhodoběji pracovat. Je připraven pohlížet na své obtíže nejen z pohledu biologického, ale v širších souvislostech.

Psychosomatický program na MY CLINIC

Při psychosomaticky zaměřené léčbě mohou spolupracovat například ambulance interního a praktického lékaře, psychologa, dermatologa, gynekologa či rehabilitačního lékaře. Celý proces pak zaštiťuje psychosomatický lékař.

„Na naší klinice poskytujeme na vyšetření dostatek času a těžíme také z úzké spolupráce mezi jednotlivými specializacemi. Obojí hraje při psychosomatickém přístupu velmi důležitou roli,“ upřesňuje MUDr. Štěpánová.

Péče je skutečně komplexní. Klasické somatické vyšetření u internisty doplňují nezbytné laboratorní testy a vhodná specializovaná vyšetření. Následně probíhá rozhovor s cílem doplnit anamnézu a léčba dále pokračuje formou psychoterapeutických sezení. I během této části léčebného procesu bývá vhodné koordinovat postup s dalšími lékaři specialisty tak, aby díky celostnímu přístupu mohla být léčba opravdu efektivní.

Program psychosomatické péče MY CLINIC zahrnuje celkem 7 návštěv v trvání 60 minut (úvodní vyšetření v délce 90 minut) s doporučeným intervalem mezi návštěvami 2–4 týdny; dále pak záleží na domluvě pacienta s lékařem.

Příklad úspěšné léčby

Pro lepší představu bychom rádi na závěr zmínili konkrétní případ úspěšné léčby s využitím psychosomatického přístupu. MUDr. Štěpánovou navštívila klientka stěžující si na obtíže tzv. dráždivého tračníku. Jedná se o velmi nepříjemný syndrom, kdy pacient pociťuje velmi časté nutkání na stolici.

Mladá pacientka absolvovala řadu odborných vyšetření včetně gastroskopie, kolonoskopie, ultrazvuku či vyšetření na autoimunitní onemocnění střev. Pacientka měla problém zpracovaný racionálně a byla schopná vystopovat možné příčiny svých obtíží již z období puberty. To však byl jen první krok na dlouhé cestě k vyléčení.

„Pracovaly jsme spolu formou psychoterapeutických sezení po dobu zhruba jednoho roku a hodně jsme se zaměřily na odhalování nevědomých prvků souvisejících s obtížemi pacientky. Jsem velmi ráda, že tento dlouhodobý proces přinesl kýžené výsledky. Pacientka má šťastnou rodinu, vlastní dítě a již nemusí před odchodem z domu dvacetkrát na toaletu,“ uzavírá s úsměvem MUDr. Štěpánová.

Garantkou psychosomatického přístupu v MY CLINIC je: