Tato webová stránka používá cookies

Za účelem zkvalitnění našich služeb používáme na této stránce soubory cookies. Pro více informací přejděte na
Podmínky pro používání internetových stránek.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.
Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC

Ergoterapie v MY CLINIC

Ergoterapie je zdravotnická profese, a také léčebná terapeutická metoda, určená primárně osobám s určitým druhem omezení nebo postižení v oblasti fyzické, smyslové, či psychické. V My Clinic tvoří základní pilíř ucelené rehabilitace pro děti a dorost a poskytuje klíčovou terapeutickou péči dětem s opožděným vývojem.  Jejím cílem je zachovat nebo dosáhnout maximální možné míry soběstačnosti a nezávislosti. Umožňuje rozvíjet nenabyté či ztracené dovednosti v každodenním životě, ve škole a také ve volném čase. Zatímco v minulosti se tato metoda nazývala „léčba prací“, dnes ji vnímáme spíše jako „nácvik ztracených dovedností“ nebo „terapii hrou“. V My Clinic přistupujeme k dětským pacientům s úctou k jejich osobnosti, s respektem k individuálním možnostem každého dítěte, které s ohledem na jejich deficity rozvíjíme na míru jim samotným a celé rodině.

Seznamte se s Ergoterapií v My Clinic

img img img

S čím pomáháme dětem

V MY CLINIC máme profesionální tým specializující se na pomoc dětem:

 • s vývojovou poruchou pohybové koordinace
 • s dětskou mozkovou obrnou
 • s poruchami autistického spektra
 • s poruchami senzorického zpracování
 • se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou
 • se specifickými poruchami učení
 • s Downovým syndromem
 • se svalovou dystrofií
 • v poúrazovém a pooperačním stavu
 • s dyspraxií (pomocí testu MABC 2)
 • pokud existuje riziko opožděného vývoje, nebo při projevech potíží s vývojem v důsledku problémů v těhotenství, při porodu nebo v případě předčasného narození

Jak pomáháme dětem

K dosažení stanovených cílů používáme u dětí jako hlavní ergoterapeutický prostředek hru. Ta přináší dítěti potěšení, radost a obohacuje jeho vnitřní motivaci. Důležitou součástí ergoterapie je aktivní spolupráce s rodinou, respektujeme její potřeby a přání. Terapie se skládá z ambulantní péče, domácí péče a konzultací v mateřské škole a základní škole.

img img
img img

Co nabízíme?

 • ergoterapeutické vyšetření s cílem zhodnocení úrovně psychomotorického vývoje (hrubá a jemná motorika, smyslové vnímání, rovnováha, kognitivní funkce, komunikace) a dalších dovedností (soběstačnost, hra)
 • sestavení ergoterapeutického individuálního plánu ve spolupráci s odborníky z dalších oborů
 • nácvik “běžných denních činností” (ADL) jako je jídlo, oblékání, hygiena, hra
 • pomoc s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek
 • poradenství v úpravě domácího nebo školního prostředí, doporučení volnočasových aktivit

Tým

Ergoterapeuti úzce spolupracují s dalšími zdravotnickými specialisty – s pediatry, rehabilitačními lékaři, neurology, fyzioterapeuty, logopedy, psychology a psychiatry. Všechna tato specializovaná pracoviště najdete pod jednou střechou v MY CLINIC. Odpadá vám tak zdlouhavé cestování a vy ušetříte svůj drahocenný čas.


Související specializace

Související články