icn
Logo MY CLINIC
img

Ergoterapie

Ergoterapie v MY CLINIC - připravujeme

Ergoterapie je metoda léčebné rehabilitace, jejímž cílem je umožnit jedinci zapojovat se do činností, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. Dříve byla označována jako „léčba prací“, dnes ji vnímáme spíše jako „nácvik ztracených dovedností“ či „terapii hrou“.
Ergoterapeuti se starají o klienty jakéhokoli věku a úzce spolupracují s fyzioterapeuty, logopedy, psychology a psychiatry. Terapie probíhá formou ambulantní péče, v domácím prostředí, v mateřských školkách, školách či pracovním prostředí.
 

Specializace na pomoc dětem

V MyClinic máme silný tým specializující se hlavně na pomoc dětem

 • s vývojovou poruchou pohybové koordinace
 • s dětskou mozkovou obrnou
 • s poruchami autistického spektra
 • s poruchami senzorického zpracování
 • se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou
 • se specifickými poruchami učení
 • s Downovým syndromem
 • se svalovou dystrofií
 • v poúrazovém a pooperačním stavu
 • s dyspraxií
   

Dětský ergoterapeut rozvíjí

 • jemnou motoriku a grafomotoriku
 • pohybovou koordinaci a rovnováhu
 • pozornost, učení, paměť
 • psychomotorický vývoj