Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor MUDr. Lenka Mrázková

MUDr. Lenka Mrázková

Rehabilitační lékař

Objednat se k lékaři
anglicky, německy

Jsem lékařkou se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny a mám rozsáhlé zkušenosti jako rehabilitační lékař jak pro lůžkový, tak ambulantní provoz. Mimo standardní péči o pacienty s hybnými obtížemi se již od roku 2011 zabývám diagnostikou a terapií poruch polykání. V roce 2012 jsem ve Fakultní nemocnici (FN) Motol založila dysfagiologický tým poskytující péči pacientům s poruchami polykání z celé republiky. K dnešnímu dni jsem provedla přes 1850 vyšetření dětských a dospělých pacientů s poruchou polykání.

Životopis

Vzdělání

2003-2009

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) v Praze, titul MUDr.

2014

specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína

Praxe

2011-dosud 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha, lékařka

2009-2010 

Nemocnice Beroun, lékařka interního oddělení

Ostatní

Instruktorka kurzu “Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií”, pořádaného pod záštitou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a “Kurzu videofluoroskopie”.

Absolvované praktické kurzy:

Dynamická neuromuskulární stabilizace (2012)

Decision Making with Complex Swallowing and Feeding Problems in Pediatrics (2015)

Feeding First Conference, Talk Tools, on-line kurz (2020-2021)

Swallowing: Strategies for Success, on-line kurz, (2021)

Publikační činnost

Mrázková L., Košĺabová E., Kysilko M., Vosmiková M., Sýba J., Kavka A., Hrušková M., Lukeš P., Lukešová E., Kolář P., Kövári M., Diagnostika a základy principů terapie dysfagie u pacientů po resekcích nádorů orofaryngeální oblasti. Rehabilitace a fyzikální medicína. 2015, Vol. 22, Issue 2, p 64-69.

 

Mrázková L., Nestávalová H., Dostálová T., Základy rehabilitačních technik u pacientů s dysfagií po resekcích nádorů orofaryngeální oblasti. Rehabilitace a fyzikální medicína. 2015, Vol. 22, Issue 4, p 204-207.

Mrázková L., Kövári M., Hrušková M., Kysilko M., Gottfriedová B., Pohunek P., Pavel R., Jurovčík M., Betková M., Vyšetřovací metody při aspiracích asociovaných s poruchou polykání. VOX Pediatriae. 2019, Vol. 19, Issue 6, p 26-27.

Mrázková L., Sýba J., Kysilko M., Kavka A., Hrušková M., Dostálová L., Dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou. Neurologie pro praxi. 2016, Vol 17, Issue 4, p 49-52.

Kövári M., Novotná K., Havlíčková M., Mrázková L., Konvalinková R., Kadrnožková L., Suchá L., Léčba roztroušené sklerózy z pohledu rehabilitace. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2018, Vol. 25, Issue 1, p 3–10.

Sýba J., Mrázková L., Hrušková M., Bártová I., Zábrodský M., Kešner A., Dostálová L., Haruštiak T., Lischke R., Plzák J., Kolofaryngoplastika v léčbě postkorozivní striktury polykacích cest. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2019, Vol. 68, Issue 3, p 161-165.

Jsem lékařkou se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny a mám rozsáhlé zkušenosti jako rehabilitační lékař jak pro lůžkový, tak ambulantní provoz. Mimo standardní péči o pacienty s hybnými obtížemi se již od roku 2011 zabývám diagnostikou a terapií poruch polykání. V roce 2012 jsem ve Fakultní nemocnici (FN) Motol založila dysfagiologický tým poskytující péči pacientům s poruchami polykání z celé republiky. K dnešnímu dni jsem provedla přes 1850 vyšetření dětských a dospělých pacientů s poruchou polykání.

Životopis

Vzdělání

2003-2009

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) v Praze, titul MUDr.

2014

specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína

Praxe

2011-dosud 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha, lékařka

2009-2010 

Nemocnice Beroun, lékařka interního oddělení

Ostatní

Instruktorka kurzu “Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií”, pořádaného pod záštitou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a “Kurzu videofluoroskopie”.

Absolvované praktické kurzy:

Dynamická neuromuskulární stabilizace (2012)

Decision Making with Complex Swallowing and Feeding Problems in Pediatrics (2015)

Feeding First Conference, Talk Tools, on-line kurz (2020-2021)

Swallowing: Strategies for Success, on-line kurz, (2021)

Publikační činnost

Mrázková L., Košĺabová E., Kysilko M., Vosmiková M., Sýba J., Kavka A., Hrušková M., Lukeš P., Lukešová E., Kolář P., Kövári M., Diagnostika a základy principů terapie dysfagie u pacientů po resekcích nádorů orofaryngeální oblasti. Rehabilitace a fyzikální medicína. 2015, Vol. 22, Issue 2, p 64-69.

 

Mrázková L., Nestávalová H., Dostálová T., Základy rehabilitačních technik u pacientů s dysfagií po resekcích nádorů orofaryngeální oblasti. Rehabilitace a fyzikální medicína. 2015, Vol. 22, Issue 4, p 204-207.

Mrázková L., Kövári M., Hrušková M., Kysilko M., Gottfriedová B., Pohunek P., Pavel R., Jurovčík M., Betková M., Vyšetřovací metody při aspiracích asociovaných s poruchou polykání. VOX Pediatriae. 2019, Vol. 19, Issue 6, p 26-27.

Mrázková L., Sýba J., Kysilko M., Kavka A., Hrušková M., Dostálová L., Dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou. Neurologie pro praxi. 2016, Vol 17, Issue 4, p 49-52.

Kövári M., Novotná K., Havlíčková M., Mrázková L., Konvalinková R., Kadrnožková L., Suchá L., Léčba roztroušené sklerózy z pohledu rehabilitace. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2018, Vol. 25, Issue 1, p 3–10.

Sýba J., Mrázková L., Hrušková M., Bártová I., Zábrodský M., Kešner A., Dostálová L., Haruštiak T., Lischke R., Plzák J., Kolofaryngoplastika v léčbě postkorozivní striktury polykacích cest. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2019, Vol. 68, Issue 3, p 161-165.

Objednat se k lékaři