Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC

Alergologie a imunologie v My Clinic

Zatímco lékařský obor alergologie diagnostikuje a léčí alergická onemocnění, tedy nesnášenlivost na určitý typ látek, širší obor klinické imunologie se věnuje vrozeným i získaným poruchám imunity, které způsobují vyšší zranitelnost k infekcím, autoimunitní onemocnění, opakované horečky a další. V My Clinic klademe důraz na komplexní vyšetření pacienta – snažíme se vždy pochopit pravou příčinu alergických reakcí či imunitních poruch. Diagnostiku provádíme v rámci naší kliniky a v případě potřeby i ve spolupráci s dalšími, specializovanými zdravotními zařízeními. V léčbě kombinujeme dle konkrétních případů prevenci, zmírnění obtíží i vlastní aktivní léčbu. Ta spočívá v přímém působení na imunitní systém s cílem utlumit přehnanou reakci na konkrétní alergen, podporu imunity a podobně.

S čím pomáháme

Alergické reakce mohou nabývat různorodých podob. Může se jednat o kašel, pálení očí, rýmu, vyrážky, otoky, svědění či jiné nepřiměřené kožní reakce, v těžších případech pak až šokový stav, tzv. „anafylaxi“.

K nejčastějším obtížím, jaké léčíme, patří alergie:

  • na pyly trav a stromů
  • na určité typy potravin
  • na roztoče
  • na zvířata
  • na hmyzí bodnutí

V rámci imunologie nejčastěji řešíme:

  • zvýšenou infekční nemocnost
  • těžký průběh infekcí
  • opakované horečky nejasného původu
  • autoimunitní onemocnění

Pomáháme vyloučit závažné a těžké poruchy imunity; pacienty se specifickými obtížemi vyšetříme a případně směrujeme ke specialistům konkrétních oborů, jako je revmatologie, pneumologie a jiné, a integrujeme jejich péči v kontextu celkové imunity.

img

Jak probíhá vyšetření

Komplexní alergologické a imunologické vyšetření má za cíl nejprve dobře pochopit aktuální zdravotní stav pacienta i jeho anamnézu. Důležité jsou i okolnosti související s prostředím, v němž se pacient pohybuje. Teprve poté následuje stěžejní část vyšetření, kterou je diagnostika.

Na naší rodinné klinice máme k dispozici základní alergologické testovací sady, které mohou odhalit či potvrdit původce alergických reakcí. Jedná se např. o kožní prick testy – aplikují se na předloktí a výsledky jsou známy během několika minut. Provádíme také odběry vzorků krve, které posíláme k vyhodnocení do specializované laboratoře.

Dále provádíme také specializovaná diagnostická vyšetření dýchacího ústrojí, např. spirometrii či FeNO vyšetření.

 

Náš tým

V týmu lékařů My Clinic najdete odborníky, kteří individuálně přistupují ke každému pacientovi s dostatkem času na samotné vyšetření i konzultaci.Problémy spojené s alergiemi řeší oddělení alergologie i ve spolupráci s dalšími specializacemi v rámci naší rodinné kliniky. Imunologickým problémům se věnují lékaři atestovaní v oboru klinické imunologie. Návštěvu alergologicko-imunologického oddělení často doporučí praktický nebo dětský lékař, s nímž pak konzultujeme pacientovu anamnézu. Při vyšetření a diagnostice využíváme služeb dalších našich specializací, jako jsou endokrinologie či dermatologie.


Související specializace