Tato webová stránka používá cookies

Za účelem zkvalitnění našich služeb používáme na této stránce soubory cookies. Pro více informací přejděte na
Podmínky pro používání internetových stránek.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.
Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

Psycholog

Objednat se k lékaři
anglicky, francouzsky

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK, zaměření státní závěrečné zkoušky jsem si zvolila klinicko-psychologické, zůstala mu věrná a své vzdělávání v této oblasti završila atestací z klinické psychologie.

Jsem absolventkou akreditovaných kurzů v systemické terapii, artefiletice a arterapii a integrované psychoterapii. Mám absolvované kurzy psychodiagnostických metod (např. Rorschachova metoda, Wechslerovy škály inteligence, tematicko apercepční test apod.) a svou specializaci dál kontinuálně prohlubuji v kurzech postgraduálního vzdělávání.

Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými v individuální, párové či rodinné psychoterapii. Ve svém psychoterapeutickém přístupu uplatňuji prvky vícero psychoterapeutických škol v závislosti na potřebách klienta a charakteru jeho problému. Pracuji s klienty s úzkostnými potížemi, s psychosomatickými projevy, s poruchami nálad, s psychotickou zátěží či osobnostní problematikou.

Při práci s dětmi převažuje herně-terapeutický přístup a arteterapeutické techniky. U dětí se zaměřuji na obtíže neurotického rázu, poruchy pozornosti, poruchy chování.

Zabývám se též psychodiagnostikou všech zmíněných poruch, včetně diagnostiky schopností (intelektové schopnosti), poruch autistického spektra, školní zralosti apod. jak v českém, tak anglickém jazyce (s českými i anglickými verzemi testů: MMPI-2, ADOS-2, WISC-III, WAIS-III).

Mimo profesní oblast zdravotnictví jsem ráda pedagogicky činná: přednáším na VŠ psychologické předměty zaměřené na zejm. psychologii obecnou, vývojovou, psychologii osobnosti, psychopatologii a morální psychologii; dle své oborové zaměřenosti jsem lektorkou v kurzech (ať už tématicky specializovaných, tak v kurzech celoživotního vzdělávání a či na univerzitě třetího věku). V multioborových týmech se podílím se na výzkumné činnosti ve vědecko-výzkumných projektech, pravidelně se zúčastňuji konferencí a publikuji v odborných časopisech.

Životopis

Vzdělání

2003 – 2006

Policejní akademie České republiky - bakalářské studium, titul Bc.

obor: Bezpečnostně-právní studia

2006 – 2008 

Policejní akademie České republiky - navazující magisterské studium, titul Mgr.

obor: Policejní management a kriminalistika

2006 – 2011

Univerzita Karlova v Praze - prezenční magisterské studium, titul Mgr.

obor: Psychologie

2009 – 2014

Policejní akademie České republiky - doktorské studium, titul Ph.D. 

téma disertační práce: Kognitivně-psychologické a sociálně-psychologické aspekty rozpoznávání osob

Praxe

2020 - dosud

Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Svatý Jan pod Skalou – pedagogický pracovník,
vyučující předmětů: obecná psychologie, vývojová psychologie

2015 – dosud

Psychoterapeutické centrum Řipská, Řipská 15, Praha 3, psycholog pro děti a dospělé
psychoterapie a psychologické poradenství, psychodiagnostika

2012 – dosud

Psycholad, s.r.o, Ladova 7, Praha 2, ordinace klinické psychologie, psycholog pro děti a dospělé
psychodiagnostika dětí a dospělých, psychoterapie a psychologické poradenství

2012 – dosud    

Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, akademický pracovník
vedení fakultní psychologické poradny; vyučující předmětů: obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, psychopatologie, sociální psychologie, psychologie hodnot, psychologie morálního vývoje

2010 – 2011

Farní charita Beroun, Seydlovo nám. 24/5, Beroun, psycholog pro projekt ESF „Pomůžeme Vám uspět“
pracovně-psychologická diagnostika, zpracování pracovně-psychologických posudků
 

Ostatní

Kurzy

2019 – 2021

Kurz TAT (Institut klinické psychologie, akreditace MZ ČR)

2018 – 2019

Kurz WAIS-III (Institut klinické psychologie, akreditace MZ ČR)

2016 – 2018

Kurz ROR (Institut klinické psychologie, akreditace MZ ČR)

2014

kurz Úvod do měření EEG

2014

Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální a investigativní psychologie

2008 – 2013

komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu – Umění terapie (Gaudía, akreditace ČSL JEP)

2011 – 2012

kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

2011

Výcvik v krizové intervenci tváří tvář (akreditace MPSV)

2011

kurz projektivních technik (Kresba stromu)

2010

kurz projektivních metod v psychodiagnostice (Warteggův kresebný test)

2010

Zimní škola kognitivní psychologie

2009

kurz projektivních technik (Kresba postavy FDT)

2009

kurz projektivních technik (Test apercepce ruky a Lüscheruv barvový test)

2009

Zimní škola kognitivní psychologie

2007 – 2009

kurz v artefiletice a arteterapii (Akreditace MŠMT)
 

Jazyky

francouzský jazyk – pokročilá úroveň slovem i písmem

anglický jazyk – pokročilá úroveň slovem i písmem

Publikace

LHOTOVÁ, M.G., DIALLO, K. (2020). Mindfulness to Expression of Emotions in Art Creation in Art Therapy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(3).

SUCHOMELOVÁ, V., DIALLO, K., Virtuální realita jako způsob aktivizace v domovech pro seniory. Geriatrie a gerontologie, 2019, roč. 8, č. 3, ISSN 1805-4684

DIALLO, K. Žák s obsedantně-kompulzivní poruchou. Lifelong learning – celoživotní vzdělávání, 2017, roč. 7, č. 2, s. 7-25.  ISSN 1805-8868

DIALLO, K. Znovupoznání osob – průsečík psychologie a kriminalistiky. Aplikovaná psychologie, 2016, roč. 1, č. 1, s. 52-61. ISSN 2336-8276

DIALLO, K.; LHOTOVÁ, M. Postinterrupční syndrom. Caritas et Veritas, 2015, roč. 5, č. 1. ISSN 1805-0948

DIALLO, K. Vybraná témata sociální psychologie, sociální identita, In Arteterapie ve speciálním vzdělávání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. Kapitola 11, s. 79-87. ISBN 978-80-7394-414-8

DIALLO, K. Vybraná témata z vývojové psychologie. In Arteterapie ve speciálním vzdělávání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. Kapitola 7, s. 45-51. ISBN 978-80-7394-414-5

DIALLO, K. Eyewitness identification procedure: the show-up. In: Drive your knowledge, be a scientist: sborník z 8. mezinárodní konference DOKBAT, konané dne 19. dubna 2012 ve Zlíně. Zlín: Tomáš Baťa University, 2012. ISBN 978-80-7454-138-4. 

DIALLO, K. Rozpoznávání lidského obličeje. In: JuFoS: sborník z konference Junior Forensic Science, konané dne 25. dubna 2012 v Brně. Brno: VUT, Ústav soudního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-214-4485-0. 

DIALLO, K. Eyewitness Identification of Suspects. In: Electronic International Interdisciplinary Conference: sborník z konference, konané dne 3.- 7. září 2012. Žilina: Institution of the University of Zilina, 2012. ISBN 978-80-554-0551-3. 

DIALLO, K. Percepce a rekognice obličeje. In: Pokroky v kriminalistice 2012: sborník z konference, konané dne 12. září 2012 v Praze. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2012. ISBN 978-80-7251-384-0 

DIALLO, K. Znalost rysů a mimiky obličeje jako facilitátor identifikace osob při chůzi. In: JuFoS: sborník z konference Junior Forensic Science 2011, konané dne 28. dubna 2011 v Brně. Brno: VUT, Ústav soudního inženýrství, 2011. ISBN 978-80-214-4276-4. 

DIALLO, K. Eyewitness Identification: simultaneous vs. sequential lineups. In: DOKBAT, sborník z 7. mezinárodní konference, konané dne 12. dubna 2011 ve Zlíně. Zlín: Tomáš Baťa University, 2010. ISBN 978-80-7454-013-4. 

DIALLO, K. Vliv strategie rozhodování a způsobu prezentace řad na přesnost rekognice. In: sborník z konference JuFoS, konané dne 29. dubna 2010 v Brně. Brno: VUT, Ústav soudního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-214-4090-6. 

DIALLO, K. Obeznámenost s tváří jako faktor rekognice osoby při chůzi In: Pokroky v kriminalistice 2010: sborník z konference, konané dne 15. září 2010 v Praze. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2010. ISBN 978-80-7251-332-1.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK, zaměření státní závěrečné zkoušky jsem si zvolila klinicko-psychologické, zůstala mu věrná a své vzdělávání v této oblasti završila atestací z klinické psychologie.

Jsem absolventkou akreditovaných kurzů v systemické terapii, artefiletice a arterapii a integrované psychoterapii. Mám absolvované kurzy psychodiagnostických metod (např. Rorschachova metoda, Wechslerovy škály inteligence, tematicko apercepční test apod.) a svou specializaci dál kontinuálně prohlubuji v kurzech postgraduálního vzdělávání.

Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými v individuální, párové či rodinné psychoterapii. Ve svém psychoterapeutickém přístupu uplatňuji prvky vícero psychoterapeutických škol v závislosti na potřebách klienta a charakteru jeho problému. Pracuji s klienty s úzkostnými potížemi, s psychosomatickými projevy, s poruchami nálad, s psychotickou zátěží či osobnostní problematikou.

Při práci s dětmi převažuje herně-terapeutický přístup a arteterapeutické techniky. U dětí se zaměřuji na obtíže neurotického rázu, poruchy pozornosti, poruchy chování.

Zabývám se též psychodiagnostikou všech zmíněných poruch, včetně diagnostiky schopností (intelektové schopnosti), poruch autistického spektra, školní zralosti apod. jak v českém, tak anglickém jazyce (s českými i anglickými verzemi testů: MMPI-2, ADOS-2, WISC-III, WAIS-III).

Mimo profesní oblast zdravotnictví jsem ráda pedagogicky činná: přednáším na VŠ psychologické předměty zaměřené na zejm. psychologii obecnou, vývojovou, psychologii osobnosti, psychopatologii a morální psychologii; dle své oborové zaměřenosti jsem lektorkou v kurzech (ať už tématicky specializovaných, tak v kurzech celoživotního vzdělávání a či na univerzitě třetího věku). V multioborových týmech se podílím se na výzkumné činnosti ve vědecko-výzkumných projektech, pravidelně se zúčastňuji konferencí a publikuji v odborných časopisech.

Životopis

Vzdělání

2003 – 2006

Policejní akademie České republiky - bakalářské studium, titul Bc.

obor: Bezpečnostně-právní studia

2006 – 2008 

Policejní akademie České republiky - navazující magisterské studium, titul Mgr.

obor: Policejní management a kriminalistika

2006 – 2011

Univerzita Karlova v Praze - prezenční magisterské studium, titul Mgr.

obor: Psychologie

2009 – 2014

Policejní akademie České republiky - doktorské studium, titul Ph.D. 

téma disertační práce: Kognitivně-psychologické a sociálně-psychologické aspekty rozpoznávání osob

Praxe

2020 - dosud

Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Svatý Jan pod Skalou – pedagogický pracovník,
vyučující předmětů: obecná psychologie, vývojová psychologie

2015 – dosud

Psychoterapeutické centrum Řipská, Řipská 15, Praha 3, psycholog pro děti a dospělé
psychoterapie a psychologické poradenství, psychodiagnostika

2012 – dosud

Psycholad, s.r.o, Ladova 7, Praha 2, ordinace klinické psychologie, psycholog pro děti a dospělé
psychodiagnostika dětí a dospělých, psychoterapie a psychologické poradenství

2012 – dosud    

Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, akademický pracovník
vedení fakultní psychologické poradny; vyučující předmětů: obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, psychopatologie, sociální psychologie, psychologie hodnot, psychologie morálního vývoje

2010 – 2011

Farní charita Beroun, Seydlovo nám. 24/5, Beroun, psycholog pro projekt ESF „Pomůžeme Vám uspět“
pracovně-psychologická diagnostika, zpracování pracovně-psychologických posudků
 

Ostatní

Kurzy

2019 – 2021

Kurz TAT (Institut klinické psychologie, akreditace MZ ČR)

2018 – 2019

Kurz WAIS-III (Institut klinické psychologie, akreditace MZ ČR)

2016 – 2018

Kurz ROR (Institut klinické psychologie, akreditace MZ ČR)

2014

kurz Úvod do měření EEG

2014

Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální a investigativní psychologie

2008 – 2013

komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu – Umění terapie (Gaudía, akreditace ČSL JEP)

2011 – 2012

kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

2011

Výcvik v krizové intervenci tváří tvář (akreditace MPSV)

2011

kurz projektivních technik (Kresba stromu)

2010

kurz projektivních metod v psychodiagnostice (Warteggův kresebný test)

2010

Zimní škola kognitivní psychologie

2009

kurz projektivních technik (Kresba postavy FDT)

2009

kurz projektivních technik (Test apercepce ruky a Lüscheruv barvový test)

2009

Zimní škola kognitivní psychologie

2007 – 2009

kurz v artefiletice a arteterapii (Akreditace MŠMT)
 

Jazyky

francouzský jazyk – pokročilá úroveň slovem i písmem

anglický jazyk – pokročilá úroveň slovem i písmem

Publikace

LHOTOVÁ, M.G., DIALLO, K. (2020). Mindfulness to Expression of Emotions in Art Creation in Art Therapy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(3).

SUCHOMELOVÁ, V., DIALLO, K., Virtuální realita jako způsob aktivizace v domovech pro seniory. Geriatrie a gerontologie, 2019, roč. 8, č. 3, ISSN 1805-4684

DIALLO, K. Žák s obsedantně-kompulzivní poruchou. Lifelong learning – celoživotní vzdělávání, 2017, roč. 7, č. 2, s. 7-25.  ISSN 1805-8868

DIALLO, K. Znovupoznání osob – průsečík psychologie a kriminalistiky. Aplikovaná psychologie, 2016, roč. 1, č. 1, s. 52-61. ISSN 2336-8276

DIALLO, K.; LHOTOVÁ, M. Postinterrupční syndrom. Caritas et Veritas, 2015, roč. 5, č. 1. ISSN 1805-0948

DIALLO, K. Vybraná témata sociální psychologie, sociální identita, In Arteterapie ve speciálním vzdělávání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. Kapitola 11, s. 79-87. ISBN 978-80-7394-414-8

DIALLO, K. Vybraná témata z vývojové psychologie. In Arteterapie ve speciálním vzdělávání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. Kapitola 7, s. 45-51. ISBN 978-80-7394-414-5

DIALLO, K. Eyewitness identification procedure: the show-up. In: Drive your knowledge, be a scientist: sborník z 8. mezinárodní konference DOKBAT, konané dne 19. dubna 2012 ve Zlíně. Zlín: Tomáš Baťa University, 2012. ISBN 978-80-7454-138-4. 

DIALLO, K. Rozpoznávání lidského obličeje. In: JuFoS: sborník z konference Junior Forensic Science, konané dne 25. dubna 2012 v Brně. Brno: VUT, Ústav soudního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-214-4485-0. 

DIALLO, K. Eyewitness Identification of Suspects. In: Electronic International Interdisciplinary Conference: sborník z konference, konané dne 3.- 7. září 2012. Žilina: Institution of the University of Zilina, 2012. ISBN 978-80-554-0551-3. 

DIALLO, K. Percepce a rekognice obličeje. In: Pokroky v kriminalistice 2012: sborník z konference, konané dne 12. září 2012 v Praze. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2012. ISBN 978-80-7251-384-0 

DIALLO, K. Znalost rysů a mimiky obličeje jako facilitátor identifikace osob při chůzi. In: JuFoS: sborník z konference Junior Forensic Science 2011, konané dne 28. dubna 2011 v Brně. Brno: VUT, Ústav soudního inženýrství, 2011. ISBN 978-80-214-4276-4. 

DIALLO, K. Eyewitness Identification: simultaneous vs. sequential lineups. In: DOKBAT, sborník z 7. mezinárodní konference, konané dne 12. dubna 2011 ve Zlíně. Zlín: Tomáš Baťa University, 2010. ISBN 978-80-7454-013-4. 

DIALLO, K. Vliv strategie rozhodování a způsobu prezentace řad na přesnost rekognice. In: sborník z konference JuFoS, konané dne 29. dubna 2010 v Brně. Brno: VUT, Ústav soudního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-214-4090-6. 

DIALLO, K. Obeznámenost s tváří jako faktor rekognice osoby při chůzi In: Pokroky v kriminalistice 2010: sborník z konference, konané dne 15. září 2010 v Praze. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2010. ISBN 978-80-7251-332-1.

Objednat se k lékaři