Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor MUDr. Eva Kubičová

MUDr. Eva Kubičová

Gynekolog
Objednat se k lékaři
anglicky

Životopis

Praxe

2021-dosud

ÚPMD – zástupce vedoucího oddělení G3 – gynekologické pooperační oddělení a onkogynekologický stacionář

2021

FN Motol – Gynekologicko-porodnická klinika

2018-2021

OB/GYN Associates, s.r.o., ambulantní centrum komplexní porodnicko-gynekologické péče
praxe v ambulantním provozu, specializované školení v porodnické ultrazvukové diagnostice

2016-2021

Nemocnice Neratovice, Gynekologicko-porodnické oddělení
sekundární lékařka

Ostatní

Certifikáty

2021

Certifikovaný kurz ČPGS ČLS JEP Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách, prenatální péče o vícečetná těhotenství

2019

Praktický kurz – Hysteroskopie, Olympus Czech Group

2019

Praktický kurz – Základní a konziliární ultrazvukové vyšetření v těhotenství, Centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky 1.LF UK a VFN Praha

Studijní pobyty a stáže

2015-2016

Erasmus+ program, Universitá degli Studi di Padova, Itálie
klinická stáž v oborech gynekologie a porodnictví, pediatrie, urologie

2014-2015

Gynekologicko - porodnická klinika VFN
klinická stáž

 

Vzdělání

2009-2016

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství

2016-2019

Základní kmen, obor Gynekologie a porodnictví

2022

Atestační zkouška, specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví 1. LF UK

Životopis

Vzdělání

2009-2016

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství

2016-2019

Základní kmen, obor Gynekologie a porodnictví

2022

Atestační zkouška, specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví 1. LF UK

Praxe

2021-dosud

ÚPMD – zástupce vedoucího oddělení G3 – gynekologické pooperační oddělení a onkogynekologický stacionář

2021

FN Motol – Gynekologicko-porodnická klinika

2018-2021

OB/GYN Associates, s.r.o., ambulantní centrum komplexní porodnicko-gynekologické péče
praxe v ambulantním provozu, specializované školení v porodnické ultrazvukové diagnostice

2016-2021

Nemocnice Neratovice, Gynekologicko-porodnické oddělení
sekundární lékařka

Ostatní

Certifikáty

2021

Certifikovaný kurz ČPGS ČLS JEP Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách, prenatální péče o vícečetná těhotenství

2019

Praktický kurz – Hysteroskopie, Olympus Czech Group

2019

Praktický kurz – Základní a konziliární ultrazvukové vyšetření v těhotenství, Centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky 1.LF UK a VFN Praha

Studijní pobyty a stáže

2015-2016

Erasmus+ program, Universitá degli Studi di Padova, Itálie
klinická stáž v oborech gynekologie a porodnictví, pediatrie, urologie

2014-2015

Gynekologicko - porodnická klinika VFN
klinická stáž

Objednat se k lékaři