Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor Mgr. Renata Jardin Kocourek, DiS.

Mgr. Renata Jardin Kocourek, DiS.

Psycholog

Objednat se k lékaři
anglicky, německy, francouzsky, italsky

Jsem psycholožka s mezinárodní zkušeností. Vyrůstala jsem v Rakousku, strávila jsem rok na střední škole v Americe a vystudovala jsem psychologii ve Francii. Na Univerzitě v Reims jsem objevila obor klinické a interkulturní psychologie, který mě nepřestává fascinovat.

Působila jsem jako profesorka interkulturní psychologie v programu CIEE Karlovy Univerzity pro americké studenty. Kurz byl zaměřen na zkoumání jednotlivých psychologických kategorií (emoce, inteligence, chování, řeč atd.) v návaznosti na kulturní dimenze. Současně dokončuji doktorandské studium na FF UK, kde se zaměřuji na kvalitu attachmentu a emoční inteligence. Zároveň se účastním konferencí a přednášek v rámci spolupráce UK s jinými univerzitami a působím jako vedoucí bakalářských prací studentů psychologie.

V klinické praxi se věnuji dětem (od 2let), adolescentům, dospělým i párům:

 • Klinická diagnostika dětí
  • rodinný systém a výchovné obtíže
  • emoční problémy: úzkosti, strach, noční můry, projevy zlosti
  • poruchy chování: sebepoškozování, sebevražedné sklony, antisociální chování
  • maladaptační příznaky v rámci expatriace
  • ADHD, OCD, anorexie, bulimie, deprese u dětí a adolescentů
 • Klinická diagnostika dospělých
  • Deprese (poporodní, situační nebo chronické), pocity prázdna
  • PTS, práce s traumatem a psychosomatickými obtížemi 
  • konflikty v rodině a v osobním životě
  • úzkostné stavy, panické ataky, stress, burn out
  • návykové problematiky, nefunkční vzorce chování, stagnace
 • Terapeutické směry
  • Psychoterapie se zaměřením na člověka: rogeriánská, existencionální, jungiánská
  • Psychoterapie cílená: kognitivně behaviorální pro dosažení konkrétního výsledku a posunu v návycích a chování
  • Terapie zaměřená na rozvoj osobnosti: techniky posilující sebehodnotu a sebevědomí, ženská terapie, techniky rozvoje osobní kreativity, arteterapie
  • Párová terapie: zaměřená zejména na problémy v interkulturních manželstvích
 • Relaxační techniky
  • Sophrologie, vizualizace, afirmace, práce s tělem a s emocemi.

Na jaké oblasti se nezaměřuji: rozvodová řízení, autismus.
Jazyky: čeština, angličtina, francouzština, němčina, italština

Životopis

Vzdělání

1987 - 1995

základní škola Rakousko

1996 - 1997

Broomfield High School USA

1997 - 2000

rakouská internátní škola v Praze, maturita

2000 - 2001

Vídeňská univerzita, intenzivní kurz francouzštiny/italštiny

2002 - 2005

Vyšší ošetřovatelská škola, Bakalář ošetřovatelství

2007 - 2010

Univerzita v Praze, bakalář humanitních věd

2011 - 2013

Universite de Reims, Magistr I + II, Psychologie

2016 - dosud

disertační práce na FF UK

Praxe

2019 - 2020

Profesor kulturní psychologie ve studijním programu CIEE,  (3 semestry)

90 min. lekce 2x týdně zahrnující výzkumné projekty, prezentace studentů, exkurze a organizaci hostujícího řečníka.

Osnovy obsahovaly témata interkulturní, kulturní a transkulturní psychologie a rovněž globální přehled o zdraví a nemoci, analýzu aktuálních databází a kulturní dimenze Geerta Hofstedeho.

2017 - 03/2021

Klinický psycholog v Canadian Medical Care

Psychoterapie a klinické hodnocení mezinárodních pacientů od smluvních klientů a ambasád.

2014 - 2017

Vlastní psychologická praxe ve Francii/Messery

Psychoterapie pro pacienty různého původu se všemi spektry psychických nemocí. Rodinná terapie, párová terapie, dospívající a děti.

2013

Collectif interculturel d’associations des migrants, REIMS
Psychologická podpora imigrantům (zejména Rusům) s ohledem na interkulturní dimenzi, pomoc s jejich integrací a začleněním.
Organizace seminářů týkajících se technik pohovorů.

2012

Denní nemocnice, REIMS
Psychologická podpora pro psychotické pacienty a jejich rodiny,
individuální a skupinové rozhovory, umělecké činnosti.

2012

Sdružení Jeune Reims, REIMS
Psychologická podpora dospívajícím opouštějícím věznice po problémech s delikvencí a v procesu opětovného návratu do společnosti. Klinické hodnocení, podpora programů pro opětovný návrat do společnosti.

2009 - 2011

Mezinárodní SOS, PRAHA
Auditor lékařů a nemocnic pro případnou spolupráci s americkou armádou.
Rozhraní mezi lékařem odpovědným za dané odvětví a danou leteckou základnu, základnu NATO, námořní základnu. Odpovědnost za následující regiony: bývalé francouzské kolonie, Itálie, Německo a bývalá Jugoslávie. Organizace/pořádání informačních kongresů pro americké vojáky.

2008 - 2009

Johnson and Johnson, PRAHA
Specialista zákaznických služeb pro diagnostické laboratoře.
Odpovědnost za následující regiony: Francie, Německo,
Itálie a Anglie. Školení kolegů v nových postupech.

2005 - 2007

Mezinárodní klinika v Praze
Zdravotní sestra, překladatelka a asistentka.
Koordinace veřejných kampaní humanitárního projektu
CZECHAID. Organizace výstavy v českém parlamentu.

2001

SWISSAIR
Letuška ekonomické a obchodní třídy, služby na palubě
letadla Airbus a MD11.

Zapsaná ve francouzském kodexu psychologů: Numéro Adéli: 749307

Ostatní

Certifikáty

psycholog ve zdravotnictví

trauma a PTSD, sebevražda

Testování SONR a IDS (Hogrefe)

Jsem psycholožka s mezinárodní zkušeností. Vyrůstala jsem v Rakousku, strávila jsem rok na střední škole v Americe a vystudovala jsem psychologii ve Francii. Na Univerzitě v Reims jsem objevila obor klinické a interkulturní psychologie, který mě nepřestává fascinovat.

Působila jsem jako profesorka interkulturní psychologie v programu CIEE Karlovy Univerzity pro americké studenty. Kurz byl zaměřen na zkoumání jednotlivých psychologických kategorií (emoce, inteligence, chování, řeč atd.) v návaznosti na kulturní dimenze. Současně dokončuji doktorandské studium na FF UK, kde se zaměřuji na kvalitu attachmentu a emoční inteligence. Zároveň se účastním konferencí a přednášek v rámci spolupráce UK s jinými univerzitami a působím jako vedoucí bakalářských prací studentů psychologie.

V klinické praxi se věnuji dětem (od 2let), adolescentům, dospělým i párům:

 • Klinická diagnostika dětí
  • rodinný systém a výchovné obtíže
  • emoční problémy: úzkosti, strach, noční můry, projevy zlosti
  • poruchy chování: sebepoškozování, sebevražedné sklony, antisociální chování
  • maladaptační příznaky v rámci expatriace
  • ADHD, OCD, anorexie, bulimie, deprese u dětí a adolescentů
 • Klinická diagnostika dospělých
  • Deprese (poporodní, situační nebo chronické), pocity prázdna
  • PTS, práce s traumatem a psychosomatickými obtížemi 
  • konflikty v rodině a v osobním životě
  • úzkostné stavy, panické ataky, stress, burn out
  • návykové problematiky, nefunkční vzorce chování, stagnace
 • Terapeutické směry
  • Psychoterapie se zaměřením na člověka: rogeriánská, existencionální, jungiánská
  • Psychoterapie cílená: kognitivně behaviorální pro dosažení konkrétního výsledku a posunu v návycích a chování
  • Terapie zaměřená na rozvoj osobnosti: techniky posilující sebehodnotu a sebevědomí, ženská terapie, techniky rozvoje osobní kreativity, arteterapie
  • Párová terapie: zaměřená zejména na problémy v interkulturních manželstvích
 • Relaxační techniky
  • Sophrologie, vizualizace, afirmace, práce s tělem a s emocemi.

Na jaké oblasti se nezaměřuji: rozvodová řízení, autismus.
Jazyky: čeština, angličtina, francouzština, němčina, italština

Životopis

Vzdělání

1987 - 1995

základní škola Rakousko

1996 - 1997

Broomfield High School USA

1997 - 2000

rakouská internátní škola v Praze, maturita

2000 - 2001

Vídeňská univerzita, intenzivní kurz francouzštiny/italštiny

2002 - 2005

Vyšší ošetřovatelská škola, Bakalář ošetřovatelství

2007 - 2010

Univerzita v Praze, bakalář humanitních věd

2011 - 2013

Universite de Reims, Magistr I + II, Psychologie

2016 - dosud

disertační práce na FF UK

Praxe

2019 - 2020

Profesor kulturní psychologie ve studijním programu CIEE,  (3 semestry)

90 min. lekce 2x týdně zahrnující výzkumné projekty, prezentace studentů, exkurze a organizaci hostujícího řečníka.

Osnovy obsahovaly témata interkulturní, kulturní a transkulturní psychologie a rovněž globální přehled o zdraví a nemoci, analýzu aktuálních databází a kulturní dimenze Geerta Hofstedeho.

2017 - 03/2021

Klinický psycholog v Canadian Medical Care

Psychoterapie a klinické hodnocení mezinárodních pacientů od smluvních klientů a ambasád.

2014 - 2017

Vlastní psychologická praxe ve Francii/Messery

Psychoterapie pro pacienty různého původu se všemi spektry psychických nemocí. Rodinná terapie, párová terapie, dospívající a děti.

2013

Collectif interculturel d’associations des migrants, REIMS
Psychologická podpora imigrantům (zejména Rusům) s ohledem na interkulturní dimenzi, pomoc s jejich integrací a začleněním.
Organizace seminářů týkajících se technik pohovorů.

2012

Denní nemocnice, REIMS
Psychologická podpora pro psychotické pacienty a jejich rodiny,
individuální a skupinové rozhovory, umělecké činnosti.

2012

Sdružení Jeune Reims, REIMS
Psychologická podpora dospívajícím opouštějícím věznice po problémech s delikvencí a v procesu opětovného návratu do společnosti. Klinické hodnocení, podpora programů pro opětovný návrat do společnosti.

2009 - 2011

Mezinárodní SOS, PRAHA
Auditor lékařů a nemocnic pro případnou spolupráci s americkou armádou.
Rozhraní mezi lékařem odpovědným za dané odvětví a danou leteckou základnu, základnu NATO, námořní základnu. Odpovědnost za následující regiony: bývalé francouzské kolonie, Itálie, Německo a bývalá Jugoslávie. Organizace/pořádání informačních kongresů pro americké vojáky.

2008 - 2009

Johnson and Johnson, PRAHA
Specialista zákaznických služeb pro diagnostické laboratoře.
Odpovědnost za následující regiony: Francie, Německo,
Itálie a Anglie. Školení kolegů v nových postupech.

2005 - 2007

Mezinárodní klinika v Praze
Zdravotní sestra, překladatelka a asistentka.
Koordinace veřejných kampaní humanitárního projektu
CZECHAID. Organizace výstavy v českém parlamentu.

2001

SWISSAIR
Letuška ekonomické a obchodní třídy, služby na palubě
letadla Airbus a MD11.

Zapsaná ve francouzském kodexu psychologů: Numéro Adéli: 749307

Ostatní

Certifikáty

psycholog ve zdravotnictví

trauma a PTSD, sebevražda

Testování SONR a IDS (Hogrefe)

Objednat se k lékaři