Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC

Interní lékařství v MY CLINIC

Interní neboli vnitřní lékařství je základním pilířem klinické medicíny. Zabývá se diagnostikou a následnou léčbou nemocí vnitřních orgánů. Interní lékařství zastřešuje většinu specializovaných lékařských podoborů, které jsou úzce specializované.

V MY CLINIC pečujeme o vaše zdraví komplexně. Poskytujeme preventivní i akutní lékařskou péči. Naši internisté poskytují nadstandardní péči na základě osobního přístupu, jehož základem je vzájemná důvěra a bezpečí. Pro každého pacienta máme dostatek času, pochopení a respektu.

Nadstandardní vybavení a rychlá diagnostika

Naše ordinace jsou vybaveny moderními diagnostickými přístroji a rychlými diagnostickými testy, POCT- CRP, Streptest, INR, FOB, stanovení troponinu k vyloučení akutního srdečního postižení, Holter TK a EKG, bicyklovou ergometrii.

Vyšetření, která nabízíme

  • celková preventivní prohlídka a podrobné fyzikální vyšetření,
  • diagnostika a léčba onemocnění vnitřních orgánů,
  • vyhodnocení rizikových faktorů a na ně navazující konzultace se specialisty z dalších oborů,
  • předoperační vyšetření,
  • vyšetření před lázeňskou léčbou nebo pro posudkové účely.

Ergometrie

Ergometrie je neinvazivní fyzikální vyšetření, během něhož se sleduje práce srdce při zátěži. Při tomto zátěžovém testu jede pacient na bicyklovém ergometru (rotopedu), přičemž se mu postupně po dvou minutách zvyšuje zátěž. V průběhu vyšetření lékař sleduje pacientovu křivku EKG, na níž jsou vidět změny týkající se například prokrvení srdečního svalu či různé možné arytmie. Sleduje se také, zda hodnoty tepové frekvence a krevního tlaku odpovídají zátěži.

Více o ergometrii

Náš tým

Náš tým tvoří renomovaní lékaři s dlouholetou klinickou praxí a vzdělané sestřičky, které spojuje snaha postarat se o pacienta odborně i lidsky na nejvyšší úrovni.Velkou výhodou MY CLINIC je široká nabídka dalších lékařských odborností přímo na klinice. Internisté s kolegy specialisty úzce spolupracují a konzultují diagnózu pacienta i její následnou léčbu.