icn
Logo MY CLINIC
img

Interní lékařství

V MY CLINIC pečujeme o vaše zdraví komplexně

Poskytujeme preventivní i akutní lékařskou péči. Naši internisté poskytují nadstandardní péči na základě osobního přístupu, základem je vzájemná důvěra a bezpečí. Pro každého pacienta máme dostatek času, pochopení a respektu.

Objednat se k lékaři

Interní neboli vnitřní lékařství

Je základním pilířem klinické medicíny. Zabývá se diagnózou a následnou léčbou nemocí vnitřních orgánů. Interní lékařství zastřešuje většinu specializovaných lékařských podoborů, které se věnují příslušnému orgánovému systému.

Nadstandardní vybavení a rychlá diagnostika

Naše ordinace jsou vybaveny moderními diagnostickými přístroji a rychlými diagnostickými testy, např. glukometr, CRP, Streptest, INR, FOB, stanovení troponinu k vyloučení akutního srdečního postižení.

Vyšetření, která nabízíme

  • celková preventivní prohlídka a podrobné fyzikální vyšetření
  • diagnostika a léčba onemocnění vnitřních orgánů
  • vyhodnocení rizikových faktorů a na ně navazující konzultace se specialisty z dalších oborů
  • předoperační vyšetření
  • vyšetření před lázeňskou léčbou nebo pro posudkové účely

Návazná péče u specialistů

Velkou výhodou My Clinic je široká nabídka dalších lékařských odborností přímo na klinice.

Internisté s kolegy specialisty úzce spolupracují a konzultují diagnózu pacienta i její následnou léčbu.

Profesionální tým

Náš tým tvoří renomovaní lékaři s dlouholetou klinickou praxí a vzdělané sestřičky, které spojuje snaha postarat se o pacienta odborně i lidsky na nejvyšší úrovni.