Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC

Interní lékařství v MY CLINIC

Interní neboli vnitřní lékařství je základním pilířem klinické medicíny. Zabývá se diagnostikou a následnou léčbou nemocí vnitřních orgánů. Interní lékařství zastřešuje většinu specializovaných lékařských podoborů, které jsou úzce specializované.

V MY CLINIC pečujeme o vaše zdraví komplexně. Poskytujeme preventivní i akutní lékařskou péči. Naši internisté poskytují nadstandardní péči na základě osobního přístupu, jehož základem je vzájemná důvěra a bezpečí. Pro každého pacienta máme dostatek času, pochopení a respektu.

Nadstandardní vybavení a rychlá diagnostika

Naše ordinace jsou vybaveny moderními diagnostickými přístroji a rychlými diagnostickými testy, POCT- CRP, Streptest, INR, FOB, stanovení troponinu k vyloučení akutního srdečního postižení, Holter TK a EKG, bicyklovou ergometrii.

Vyšetření, která nabízíme

  • celková preventivní prohlídka a podrobné fyzikální vyšetření,
  • diagnostika a léčba onemocnění vnitřních orgánů,
  • vyhodnocení rizikových faktorů a na ně navazující konzultace se specialisty z dalších oborů,
  • předoperační vyšetření,
  • vyšetření před lázeňskou léčbou nebo pro posudkové účely.

Náš tým

Náš tým tvoří renomovaní lékaři s dlouholetou klinickou praxí a vzdělané sestřičky, které spojuje snaha postarat se o pacienta odborně i lidsky na nejvyšší úrovni.Velkou výhodou MY CLINIC je široká nabídka dalších lékařských odborností přímo na klinice. Internisté s kolegy specialisty úzce spolupracují a konzultují diagnózu pacienta i její následnou léčbu.