Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC

Životopis

Praxe

2020-dosud

Ústřední vojenská nemocnice Praha, vedoucí lékař oddělení paliativní péče

2015-dosud

Mobilní hospic Most k domovu, externí lékař

2010-dosud

Domov Vlčí mák – domov se zvláštním režimem při Ústřední vojenské nemocnici Praha            

2011-2020

Ústřední vojenská nemocnice Praha, Interní klinika, ambulantní specialista, garant oboru interna - interní ambulantní oddělení - ambulance interna, poruchy výživy,  ambulance paliativní medicíny

2009-2020

Canadian Medical, Praha, ambulance praktického lékaře/interna

2006-2011

Ústřední vojenská nemocnice Praha, Interní klinika, sekundární lékař - oddělení všeobecných interních lůžek

2002-2004

Ústřední vojenská nemocnice Praha, Interní klinika, sekundární lékař - kardiologické oddělení

2001

St.Mary Hospital Montréal, Kanada, oddělení hematoonkologie s jednotkou paliativní péče (observership)

 

Vzdělání

1995-2001

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor veškeré lékařství, titul MUDr.

2008-2010

„Komunikace v pomáhajících profesích“, Gestalt institut, Praha, dvouletý výcvik

2009

funkční licence F016 „Nutriční a metabolická péče“

2011

atestace  v oboru vnitřní lékařství

2013-2017

„Rodinná terapie psychosomatických chorob“, čtyřletý výcvik

2019

atestace v oboru paliativní medicína

Životopis

Vzdělání

1995-2001

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor veškeré lékařství, titul MUDr.

2008-2010

„Komunikace v pomáhajících profesích“, Gestalt institut, Praha, dvouletý výcvik

2009

funkční licence F016 „Nutriční a metabolická péče“

2011

atestace  v oboru vnitřní lékařství

2013-2017

„Rodinná terapie psychosomatických chorob“, čtyřletý výcvik

2019

atestace v oboru paliativní medicína

Praxe

2020-dosud

Ústřední vojenská nemocnice Praha, vedoucí lékař oddělení paliativní péče

2015-dosud

Mobilní hospic Most k domovu, externí lékař

2010-dosud

Domov Vlčí mák – domov se zvláštním režimem při Ústřední vojenské nemocnici Praha            

2011-2020

Ústřední vojenská nemocnice Praha, Interní klinika, ambulantní specialista, garant oboru interna - interní ambulantní oddělení - ambulance interna, poruchy výživy,  ambulance paliativní medicíny

2009-2020

Canadian Medical, Praha, ambulance praktického lékaře/interna

2006-2011

Ústřední vojenská nemocnice Praha, Interní klinika, sekundární lékař - oddělení všeobecných interních lůžek

2002-2004

Ústřední vojenská nemocnice Praha, Interní klinika, sekundární lékař - kardiologické oddělení

2001

St.Mary Hospital Montréal, Kanada, oddělení hematoonkologie s jednotkou paliativní péče (observership)

Objednat se k lékaři