Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC

Psychologická péče v MY CLINIC

Naši psychologové a psychoterapeuti jsou kvalifikovaní odborníci na duševní zdraví, kteří využívají rozmanité psychologické prostředky k dosažení žádané změny. 

Náš přístup

Jsme tým psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů. V rámci psychologie poskytujeme komplexní péči pro dospělé, děti a adolescenty; individuální, párovou, rodinnou a skupinovou terapii. Poskytujeme rovněž terapie online formou.

Důraz klademe na profesionalitu, odbornost, dále na provázanost a celistvý pohled na každého klienta. Naši psychologové disponují moderními komplexními testovými metodami, které se používají k diagnostice například autismu, ADHD (jak u dětí, tak dospělých), deprese, úzkostí, psychotického prožívání, různých poruch osobnosti, intelektu a řady dalších kognitivních funkcí. 

Specializujeme se také na specifika bilingvních dětí a mezikulturní fungování. V rámci psychoterapie poskytujeme vysoce specializovaný a individuální přístup dle potřeb klienta od hlubinné, dynamické, psychoanalytické psychoterapie až po na řešení orientované přístupy, KBT a podobně. 
 

S čím pomáháme

  • Klientům, kteří se ocitli v životní krizi, a to akutní nebo dlouhodobé
  • Vztahovým i rodinným problémům
  • Problémům vzniklým v důsledku akutního nebo dlouhodobého stresu
  • Obtížím vzniklým v důsledku prožitého traumatu
  • Syndromu vyhoření
  • Úzkostem, depresím
  • Závislostem 
  • Mezikulturní problematice
  • Bilingvní rodiny

Diagnostika

Naši psychologové využívají specifické diagnostické testové metody jak v českém, tak anglickém jazyce. Testovou diagnostiku využíváme například pro autismu, ADHD (jak u dětí, tak dospělých), deprese, úzkostí, psychotického prožívání, různých poruch osobnosti, intelektu a řady dalších kognitivních funkcí. 

Dále při diagnostice vycházíme z platných definic duševních poruch dle MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí) a DSM-5 (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch), z klinického vyšetření a ze subjektivních obtíží klienta, případně z informací od rodinných příslušníků. 
 

Spolupráce

Spolupracujeme velmi úzce v rámci týmu duševního zdraví (psychiatři, psychologové a psychoterapeuti) za účelem maximální možné komplexní péče pro naše klienty a jejich rodiny. 
Spolupracujeme také se všemi ostatními lékaři naší kliniky. Zohledňujeme celistvý pohled na jednotlivé obtíže a poskytujeme psychologickou intervenci klientům i při řešení jejich somatických onemocnění. 
 

Náš tým

Tým péče o duševní zdraví MY CLINIC je složený ze specialistů v oboru s dlouholetou praxí. 


Související specializace