Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor MUDr. Karel Bulíř

MUDr. Karel Bulíř

Revmatolog

Objednat se k lékaři
anglicky, rusky

Životopis

Praxe

2016 – 2021

Klinika GHC Praha, Krakovská 8/581, 110 00 Nové Město. Lékařské služby v oboru interní lékařství, všeobecné praktické lékařství, revmatologie. Odborná garance pro obor všeobecné praktické lékařství. Lékařské pohotovostní služby. 

Comfort Care s.r.o, poliklinika Kloknerova 1245/1, 14800, Praha 11. 148 00 Praha 11. Ambulantní péče v oboru interní lékařství a revmatologie. Lektorská činnost oboru všeobecné praktické lékařství. Odborná garance pro obor všeobecné praktické lékařství.

2014 – 2015

Medical Guide s.r.o.  Lékařské konsultační a poradenské služby. Jungmannovo nám. 3, Praha 1. 

2013 – dosud

Lékařský dům a.s., Janovského 48, Praha 7. Revmatologická a interní ambulance. 

2013 – 2018

Nemocnice Na Homolce, revmatologická ambulance. 

2013 – 2018

Homolka premium care, a.s. Lékařské konsultační služby. 

2012 – 2013

Arthrocentrum, Krymská 41, Praha 10; revmatologická ambulance; prof. Trnavský.

2010 – dosud

On-line24 s.r.o., Karlovo náměstí 3, Praha 2. Privátní ambulantní zdravotnické zařízení. Ambulance interní lékařství, všeobecné praktické lékařství, revmatologie. Ředitel MUDr. Rohlena. 

2010 – 2016

Oddělení revmatologie a rehabilitace Fakultní Thomayerova nemocnice. Lékařské pohotovostní služby. Prim. MUDr. Sedláčková. 

2009 – 2010

ASČR Záchranná služba Praha Západ, U Včely, Praha 4, Zbraslav. Lékař záchranné služby.

2009 – 2010

IPP – Individuální program péče Fakultní Thomayerova nem. Praha 4. Praktický lékař. 

2010

Klinika anesteziologie a resuscitace, FN Motol. Pracovní stáž 

2004 – 2010

FN-Motol, Oddělení urgentního příjmu dospělých. Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ. Prim. MUDr. Zika. 

2000 – 2003

EuroControl (European Organisation for the Safety of Air Navigation). Smetanovo nábř. 4/334, Praha 1. Pracovní lékařství

2001

Revmatologická ambulance, I. všeobecná poliklinika Kladno. MUDr. Votýpková-Pechová. 

2000

Klinika anesteziologie a resuscitace FN Motol. Doc. Cvachovec. 

1999 – 2009

Klin-Med s.r.o., Jugoslávská 16, Praha 2. Interní a všeobecná ambulance. Ved. lékař prof. Mareček. 

1995 – dosud

Revmatologický ústav, Na Slupi, Praha 2. Ředitel prof. MUDr. Pavelka, DrSc.. Lékař lůžkového oddělení; lékařské pohotovostní služby; ambulance.

 

 

Vzdělání

1994

titul MUDr. v oboru Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta UK Praha 

1998

atestace I. stupně v oboru Vnitřní lékařství, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Budějovická, Praha

2000

atestace I. stupně v oboru Všeobecné lékařství, IPVZ Ruská, Praha

2003

atestace v oboru Revmatologie, subkatedra revmatologie – Revmatologický ústav Praha

Ostatní

Přehled licencí

Specializovaná způsobilost dle § 44, zák. č. 95/2004 pro obory Interní lékařství, Všeobecné praktické lékařství, Revmatologie

Licence České lékařské komory pro obory Interní lékařství, Všeobecné praktické lékařství, Revmatologie

Osvědčení IPVZ, funkční licence: Diabetologická péče pro obor Všeobecné lékařství, Akupunktura, Paliativní medicína pro všeobecné praktické lékaře, Kloubní monografie, Lektorská činnost v oboru „Všeobecné praktické lékařství“

Životopis

Vzdělání

1994

titul MUDr. v oboru Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta UK Praha 

1998

atestace I. stupně v oboru Vnitřní lékařství, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Budějovická, Praha

2000

atestace I. stupně v oboru Všeobecné lékařství, IPVZ Ruská, Praha

2003

atestace v oboru Revmatologie, subkatedra revmatologie – Revmatologický ústav Praha

Praxe

2016 – 2021

Klinika GHC Praha, Krakovská 8/581, 110 00 Nové Město. Lékařské služby v oboru interní lékařství, všeobecné praktické lékařství, revmatologie. Odborná garance pro obor všeobecné praktické lékařství. Lékařské pohotovostní služby. 

Comfort Care s.r.o, poliklinika Kloknerova 1245/1, 14800, Praha 11. 148 00 Praha 11. Ambulantní péče v oboru interní lékařství a revmatologie. Lektorská činnost oboru všeobecné praktické lékařství. Odborná garance pro obor všeobecné praktické lékařství.

2014 – 2015

Medical Guide s.r.o.  Lékařské konsultační a poradenské služby. Jungmannovo nám. 3, Praha 1. 

2013 – dosud

Lékařský dům a.s., Janovského 48, Praha 7. Revmatologická a interní ambulance. 

2013 – 2018

Nemocnice Na Homolce, revmatologická ambulance. 

2013 – 2018

Homolka premium care, a.s. Lékařské konsultační služby. 

2012 – 2013

Arthrocentrum, Krymská 41, Praha 10; revmatologická ambulance; prof. Trnavský.

2010 – dosud

On-line24 s.r.o., Karlovo náměstí 3, Praha 2. Privátní ambulantní zdravotnické zařízení. Ambulance interní lékařství, všeobecné praktické lékařství, revmatologie. Ředitel MUDr. Rohlena. 

2010 – 2016

Oddělení revmatologie a rehabilitace Fakultní Thomayerova nemocnice. Lékařské pohotovostní služby. Prim. MUDr. Sedláčková. 

2009 – 2010

ASČR Záchranná služba Praha Západ, U Včely, Praha 4, Zbraslav. Lékař záchranné služby.

2009 – 2010

IPP – Individuální program péče Fakultní Thomayerova nem. Praha 4. Praktický lékař. 

2010

Klinika anesteziologie a resuscitace, FN Motol. Pracovní stáž 

2004 – 2010

FN-Motol, Oddělení urgentního příjmu dospělých. Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ. Prim. MUDr. Zika. 

2000 – 2003

EuroControl (European Organisation for the Safety of Air Navigation). Smetanovo nábř. 4/334, Praha 1. Pracovní lékařství

2001

Revmatologická ambulance, I. všeobecná poliklinika Kladno. MUDr. Votýpková-Pechová. 

2000

Klinika anesteziologie a resuscitace FN Motol. Doc. Cvachovec. 

1999 – 2009

Klin-Med s.r.o., Jugoslávská 16, Praha 2. Interní a všeobecná ambulance. Ved. lékař prof. Mareček. 

1995 – dosud

Revmatologický ústav, Na Slupi, Praha 2. Ředitel prof. MUDr. Pavelka, DrSc.. Lékař lůžkového oddělení; lékařské pohotovostní služby; ambulance.

 

Ostatní

Přehled licencí

Specializovaná způsobilost dle § 44, zák. č. 95/2004 pro obory Interní lékařství, Všeobecné praktické lékařství, Revmatologie

Licence České lékařské komory pro obory Interní lékařství, Všeobecné praktické lékařství, Revmatologie

Osvědčení IPVZ, funkční licence: Diabetologická péče pro obor Všeobecné lékařství, Akupunktura, Paliativní medicína pro všeobecné praktické lékaře, Kloubní monografie, Lektorská činnost v oboru „Všeobecné praktické lékařství“

Objednat se k lékaři