Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC

Psychiatrická péče pro děti a dorost v MY CLINIC

Psychiatr pro děti a dorost je lékař, který se zabývá diagnostikou a léčbou duševních poruch dětí a adolescentů. 

Náš přístup

Jsme tým psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů. Poskytujeme komplexní péči pro děti a dospívající; individuální, skupinovou a rodinnou terapii pro děti, dospívající a jejich rodiny. Důraz klademe na profesionalitu, odbornost, dále provázanost a celistvý pohled na naše klienty. Kombinujeme medicínské i psychologické metody podle individuálních potřeb našich klientů. Specializujeme se také na psychologickou diagnostiku pomocí testových metod (ADHD u dětí, autismus, kognitivní funkce aj.) a na problematiku duševního zdraví spojenou s mezikulturními diferencemi a bilingvní rodiny.

Klademe důraz na individuální potřeby nejen dítěte, ale celé rodiny, která má možnost se spolupodílet na terapeutickém procesu. K dětem a rodinám přistupujeme s respektem k preferenci léků či psychologických prostředků. Přihlížíme ke kulturnímu zázemí a dalším specifickým potřebám dětí a rodin.  
 

S čím pomáháme

 • Poruchy autistického spektra
 • ADHD (porucha pozornosti a hyperaktivity u dětí)
 • Specifické poruchy řeči, jazyka, školních dovedností
 • Poruchy chování a emocí
 • Poruchy sociálních vztahů
 • Elektivní mutismus
 • Tikové poruchy, koktavost
 • Poruchy příjmu potravy
 • Poruchy spánku
 • Úzkostné a depresivní poruchy
 • Duševní poruchy spojené s prožitým traumatem
 • Somatizační porucha, dětské funkční poruchy
 • Psychotická onemocnění
 • Návykové chování u dětí a závislosti
 • Poruchy intelektu a další 

Diagnostika

Při diagnostice vycházíme z platných definic duševních poruch dle MKN 10 (Mezinárodní Klasifikace Nemocí) a DSM V (Diagnostický a Statistický Manuál duševních poruch), z klinického vyšetření a ze subjektivních obtíží dítěte a informací od rodinných příslušníků. Dále využíváme testové metody v úzké spolupráci s našimi psychology.

Spolupráce

Úzce spolupracujeme v rámci týmu péče o duševní zdraví a se všemi lékaři na naší klinice, zvláště s pediatry, neurologem, ORL lékařem nebo gynekologií. Tělesné a duševní obtíže jsou úzce provázané. Vycházíme z bio-psycho-sociálního prohledu na problematiku duševního zdraví. Kombinujeme dle individuálních potřeb našich klientů léky i psychoterapeutické a další psychologické metody.

Náš tým

Tým péče o duševní zdraví MY CLINIC je složený ze specialistů v oboru s dlouholetou praxí. 


Související specializace