Tato webová stránka používá cookies

Za účelem zkvalitnění našich služeb používáme na této stránce soubory cookies. Pro více informací přejděte na
Podmínky pro používání internetových stránek.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.
Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor prof. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.

prof. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.

Vedoucí ambulance oftalmologie

Objednat se k lékaři
anglicky, německy

Životopis

Praxe

2020 – dosud 

Medical Advisor / Consultant pro Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze

2016 – dosud

vedoucí lékařka Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2014 – dosud

zástupce přednosty pro vědeckou činnost, Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2008 – 2021

Canadian Medical (Canadian Medical Care), od r. 2015 vedoucí lékař specializace Oftalmologie

2001 – 2010

Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

1997 – dosud 

Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Členství v odborných organizacích

International Uveitis Study Group (výběrové členství), International Ocular Inflammation Society, Oborová rada Grantové agentury Univerzity Karlovy, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, Česká oftalmologická společnost ČLS JEP, Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP, Česká vitreoretinální společnost, Česká lékařská komora

 

Vzdělání

2020

jmenování Profesorkou pro obor Oční lékařství na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy s účinností od 15.12. 2020. Název jmenovací přednášky: Nové přístupy k léčbě neinfekčních uveitid.

2016

licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru oftalmologie

2008

jmenování Docentkou pro obor Oční lékařství za základě úspěšně vykonané obhajoby habilitační práce před Vědeckou radou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s účinností od 1.11. 2008. Téma habilitační práce: Aspekty patogeneze a léčby uveitid.

2004

specializační způsobilost v oboru Oftalmologie, ČLK Praha

2004

licence České lékařské komory v oboru Oftalmologie k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektora v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb

2000

1. atestace v oboru Oftalmologie, IPVZ Praha

1997–2003

postgraduální studium biomedicíny při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Farmakologie a toxikologie. Téma dizertační práce: Selektivní imunosupresivní látky a jejich vliv na expresi indukovatelné formy syntázy oxidu dusnatého za patologických stavů. 25.6. 2003 obhájení dizertační práce a získání titulu Ph.D.

1991–1997

studium všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze se získáním titulu MUDr.

Přednášková činnost

Více než 100 přednášek na tuzemských a mezinárodních kongresech (z toho 6 jako pozvaný řečník na zahraničních konferencích).

Publikační činnost

53 původních prací v recenzovaných časopisech (u 17 hlavní autor), z toho 17 publikací v časopisech s impact faktorem (u 11 hlavní autor, corresponding author nebo senior author). Citace dle Web of Science (bez autocitací): 136.

Hlavní autor 3 monografií, spoluautor 9 monografií (25 kapitol) oftalmologických i interdisciplinárních. Některé z těchto monografií a publikací získaly významná ocenění.

Hlavní vědecké aktivity

Studium patogenetických mechanismů imunitně podmíněných nitroočních zánětů u pacientů s uveitidou (výzkum role mikrobiomu, analýza cytokinů a dalších faktorů v nitroočních tekutinách) a na experimentálním modelu autoimunitní uveitidy u myši a možností jejich terapeutického ovlivnění.

Studium role mikrobiomu v patogenezi nitroočního lymfomu, systémového lymfomu a lymfomu CNS.

V minulosti během postgraduálního studia byl výzkum zaměřen na úlohu nespecifické imunity v procesu rejekce, tolerance a selhání alogenního transplantátu rohovky.

Výzkum prováděn v rámci řešení grantových projektů AZV MZ ČR, IGA MZ ČR, GA UK, GA ČR, SVV UK, PROGRES UK. Řešitelka 6 mezinárodních multicentrických klinických studiích.

Pedagogická činnost

Pregraduální výuka oftalmologie studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v češtině i angličtině, výuka zahraničních studentů v programu Erasmus.  

V rámci postgraduální výuky školitelka 6 studentů postgraduálního studia v biomedicíně na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, 3 z nich úspěšně obhájili Ph.D. Vedení mladých oftalmologů během jejich povinných předatestačních stáží k získání odborné způsobilosti. Přednášky v rámci celoživotního vzdělávání lékařů pro oftalmology i lékaře jiných specializací, vedení kurzů oftalmologie zaměřených na problematiku uveitid pořádaných Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Pravidelná organizace konferencí zaměřených na problematiku nitroočních zánětů a přednášky na uveologických vědeckých workshopech pro české i zahraniční oftalmology.

Oponentka doktorských dizertačních prací, grantových žádostí a recenzentka pro řadu odborných časopisů.

Životopis

Vzdělání

2020

jmenování Profesorkou pro obor Oční lékařství na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy s účinností od 15.12. 2020. Název jmenovací přednášky: Nové přístupy k léčbě neinfekčních uveitid.

2016

licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru oftalmologie

2008

jmenování Docentkou pro obor Oční lékařství za základě úspěšně vykonané obhajoby habilitační práce před Vědeckou radou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s účinností od 1.11. 2008. Téma habilitační práce: Aspekty patogeneze a léčby uveitid.

2004

specializační způsobilost v oboru Oftalmologie, ČLK Praha

2004

licence České lékařské komory v oboru Oftalmologie k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektora v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb

2000

1. atestace v oboru Oftalmologie, IPVZ Praha

1997–2003

postgraduální studium biomedicíny při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Farmakologie a toxikologie. Téma dizertační práce: Selektivní imunosupresivní látky a jejich vliv na expresi indukovatelné formy syntázy oxidu dusnatého za patologických stavů. 25.6. 2003 obhájení dizertační práce a získání titulu Ph.D.

1991–1997

studium všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze se získáním titulu MUDr.

Praxe

2020 – dosud 

Medical Advisor / Consultant pro Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze

2016 – dosud

vedoucí lékařka Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2014 – dosud

zástupce přednosty pro vědeckou činnost, Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2008 – 2021

Canadian Medical (Canadian Medical Care), od r. 2015 vedoucí lékař specializace Oftalmologie

2001 – 2010

Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

1997 – dosud 

Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Členství v odborných organizacích

International Uveitis Study Group (výběrové členství), International Ocular Inflammation Society, Oborová rada Grantové agentury Univerzity Karlovy, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, Česká oftalmologická společnost ČLS JEP, Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP, Česká vitreoretinální společnost, Česká lékařská komora

Přednášková činnost

Více než 100 přednášek na tuzemských a mezinárodních kongresech (z toho 6 jako pozvaný řečník na zahraničních konferencích).

Publikační činnost

53 původních prací v recenzovaných časopisech (u 17 hlavní autor), z toho 17 publikací v časopisech s impact faktorem (u 11 hlavní autor, corresponding author nebo senior author). Citace dle Web of Science (bez autocitací): 136.

Hlavní autor 3 monografií, spoluautor 9 monografií (25 kapitol) oftalmologických i interdisciplinárních. Některé z těchto monografií a publikací získaly významná ocenění.

Hlavní vědecké aktivity

Studium patogenetických mechanismů imunitně podmíněných nitroočních zánětů u pacientů s uveitidou (výzkum role mikrobiomu, analýza cytokinů a dalších faktorů v nitroočních tekutinách) a na experimentálním modelu autoimunitní uveitidy u myši a možností jejich terapeutického ovlivnění.

Studium role mikrobiomu v patogenezi nitroočního lymfomu, systémového lymfomu a lymfomu CNS.

V minulosti během postgraduálního studia byl výzkum zaměřen na úlohu nespecifické imunity v procesu rejekce, tolerance a selhání alogenního transplantátu rohovky.

Výzkum prováděn v rámci řešení grantových projektů AZV MZ ČR, IGA MZ ČR, GA UK, GA ČR, SVV UK, PROGRES UK. Řešitelka 6 mezinárodních multicentrických klinických studiích.

Pedagogická činnost

Pregraduální výuka oftalmologie studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v češtině i angličtině, výuka zahraničních studentů v programu Erasmus.  

V rámci postgraduální výuky školitelka 6 studentů postgraduálního studia v biomedicíně na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, 3 z nich úspěšně obhájili Ph.D. Vedení mladých oftalmologů během jejich povinných předatestačních stáží k získání odborné způsobilosti. Přednášky v rámci celoživotního vzdělávání lékařů pro oftalmology i lékaře jiných specializací, vedení kurzů oftalmologie zaměřených na problematiku uveitid pořádaných Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Pravidelná organizace konferencí zaměřených na problematiku nitroočních zánětů a přednášky na uveologických vědeckých workshopech pro české i zahraniční oftalmology.

Oponentka doktorských dizertačních prací, grantových žádostí a recenzentka pro řadu odborných časopisů.

Objednat se k lékaři