icn
Logo MY CLINIC

Rehabilitační a fyzioterapeutická péče pro děti v MY CLINIC

Poskytujeme komplexní terapii pro děti - od kojenců, přes batolata, děti školního věku až po dorostence. Úzce spolupracujeme s jinými specializacemi v rámci MY CLINIC, zvláště s pediatry, ergoterapeuty, dětskými psychology či neurology.

Nabízíme širokou škálu terapeutických konceptů a technik

 • Vojtova metoda
 • Bobathova metoda 
 • senzorická integrace
 • terapie skolióz a vadného držení těla
 • techniky měkkých tkání a kloubní mobilizace
 • kinesio taping
 • dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře
 • Feldenkraisova metoda
 • metoda Ludmily Mojžíšové
 • senzomotorická stimulace
 • proprioceptivní nervosvalová facilitace
 • manuální lymfodrenáž
 • funkční trénink a další

Cílem dětské rehabilitace je zajistit obnovení zdravého vývoje dítěte po nemoci či úrazu. Někdy však mohou být odchylky od normálního vývoje dítěte způsobeny potížemi již v průběhu těhotenství matky anebo při porodu.

V rámci rehabilitace spolupracují navzájem lékařské obory jako pediatrie či ortopedie, ale i související zdravotnické specializace: fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, psychologie či podologie.

Jedním ze základních prvků úspěšné rehabilitace bývá právě fyzioterapie. S využitím nejnovějších poznatků o funkci mozku se snaží prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňovat funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.

Potíže, se kterými umíme pomoci

 • akutní i chronické bolesti páteře
 • bolesti hlavy
 • poranění krční páteře
 • poruchy tělesného postoje, vadné držení těla, terapie skolióz
 • poruchy periferních kloubů
 • sportovní úrazy
 • GERD (gastroezofageální reflux)
 • dětská mozková obrna a jiné vrozené či získané disability
 • konstituční hypermobilita
 • propad nožní klenby (ploché nohy)

 

Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně. Snažíme se vnímat funkční poruchy v souvislostech, neboť obtíže v jedné části hybného systému mohou vyvolat poruchy v kloubech či měkkých tkáních mnohdy hodně vzdálených od místa původní bolesti. Jeden z předních představitelů české školy rehabilitace Prof. Karel Lewit říkával: „…kdo léčí tam, kde to bolí, je ztracen.“

Naším cílem je každého pacienta aktivně zapojit do léčení - naučit ho vnímat své tělo a s pomocí vhodných cvičení předcházet onemocněním. Důležitou součástí je vysvětlení jednotlivých metod rodičům tak, aby mohli s dítětem pracovat i v domácím prostředí.

Fyzioterapeutická péče od nejútlejšího věku

Již krátce po narození se začíná skládat mozaika správného psychomotorického vývoje dítětě. Je proto vhodné, aby odborník sledoval případné odchylky dítěte od správného vývoje již od 6.týdne po narození. V tomto období může fyzioterapeut účinně ovlivnit správné zapojení svalů miminka, což může mít zásadní příznivý vliv na správné držení těla a umožní tak předejít bolestivým projevům v pozdějším věku. Naši terapeuti jsou vyškolení v práci s novorozenci s použitím uznávaných metod, ať už jde o Bobath koncept, Vojtovu metodu či senzorickou integraci.

Bobath koncept je založen na podrobné analýze a porozumění senzomotorických funkcí, napětí na těle a pohybových vzorců. Jde o 24 hodinový koncept, který propojuje denní péči, hru a podíl na společných každodenních aktivitách s terapií. Vojtova metoda spočívá ve stimulaci centrální nervové soustavy a v následném vyvolání žádoucích pohybových reakcí dítěte. I zde je zásadním faktorem úspěchu opakování pravidelných cvičení nejen v průběhu terapie ale i v domácím prostředí.

Co to je senzorická integrace?

Senzorická integrace znamená schopnost mozku zpracovat přicházející smyslové informace za účelem jejich použití. Je to proces, při kterém náš mozek zpracovává, třídí a organizuje všechny smyslové podněty z vnějšího i vnitřního prostředí. Mezi smyslové podněty řadíme: zrak, sluch, čich, chuť, hmat (taktilní vnímání), rovnováhu (vestibulární vnímání) a vnímání těla (propriocepce).

Pokud senzorická integrace nefunguje správně, dítě má problémy s jemnou motorikou, obratností, vyhýbá se pohybovým aktivitám. Má těžkosti s artikulací nebo je jeho vývoj řeči opožděný. Reaguje na některé situace příliš impulzivně nebo se naopak k určitým činnostem chová odmítavě. Takové dítě je často nesoustředěné a má problémy se čtením, psaním nebo počítáním.

Jak pomáhá terapie senzorické integrace?

Cílem této metody je poskytování smyslových stimulů tak, aby si dítě mohlo spontánně formovat přiměřené reakce na přicházející podněty (tzv. adaptivní odpovědi).

Terapie senzorické integrace se uskutečňuje v upraveném prostředí, které dítě stimuluje k pohybu a k aktivitě. V tomto prostředí (místnost pro senzorickou integraci) se nacházejí různé typy houpaček, závěsných sítí nebo vaků. Kromě toho v něm lze najít různé překážky, nakloněné roviny, duté válce, pojízdné desky, zátěžové pomůcky, předměty s různými texturami a jiné. Prostředí je zároveň bezpečné.

V terapii společně nalézáme rovnováhu mezi svobodou dítěte a strukturou terapie. Všechno probíhá prostřednictvím hry. Při terapii se snažíme působit hlavně na vestibulární, proprioceptivní a taktilní vnímání.

Náš tým

Rehabilitační tým MY CLINIC je složený ze specialistů v oboru. Využíváme nejmodernější postupy a osvědčené léčebné trendy. Hlavní důraz klademe na individuální, psychosomatický přístup k rehabilitačnímu plánu stanovenému na míru každému pacientovi. Kromě individuální fyzioterapie zahrnuje rovněž různé modality fyzikální terapie a využití speciálních pomůcek.V týmu působí specializovaná dětská fyzioterapeutka, která disponuje atestací v oboru fyzioterapie a má mnohaleté praktické zkušenosti z oboru. Specializuje se zejména na Bobath koncept a senzorickou integraci.


Související specializace