Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor MUDr. Markéta Nejdl, MSc, DIC

MUDr. Markéta Nejdl, MSc, DIC

Praktický lékař

Objednat se k lékaři
anglicky

Mým posláním je hledat, společně s vámi, nejlepší cestu k Vašemu zdraví

O tom, že chci být lékařkou, jsem měla jasno už jako malá - chtěla jsem tehdy léčit děti v Africe. Při studiu na vysoké škole jsem se nadchla pro vnitřní lékařství a kardiologii, fascinovala mě klinická farmakologie a moderní terapeutické přístupy. Lákaly mě vlastně všechny specializace. Proto jsem se nakonec rozhodla pro praktické lékařství, které v sobě zahrnuje všechny odvětví medicíny a je ze všech lékařských oborů pacientovi nejblíže.

Jako lékařka jsem měla možnost nahlédnout do zdravotnictví i za hranicemi České republiky, především Velké Británie. Začátky v zahraničí nebyly jednoduché. Přestože jsem šla do Anglie s vírou, že angličtinu ovládám (měla jsem v té době za sebou studium v USA), britský přízvuk byl neúprosný. Mělo to však i svá pozitiva - v Londýně jsem potkala spoustu skvělých lidí z nejrůznějších koutů světa, kteří mi pomohli se v odlišném zdravotnickém systému zorientovat. Nyní díky práci v MY CLINIC, mám možnost alespoň částečně tuto zkušenost oplatit - pomáhat lidem, kteří, stejně jako já tehdy v Londýně, jsou u nás v Praze konfrontováni s jazykovou bariérou a kulturními odlišnostmi cizího státu. A nikde jinde tuto bariéru člověk nepocítí tak silně, jako v případě zdravotních potíží.

Považuji za své poslání být lékařkou, která umí s empatií pacientovi naslouchat a společně hledat nejlepší řešení. Sleduji nejmodernější medicínské trendy a zároveň se snažím nezapomínat na tradice a rozdílné kulturní zvyklosti. V práci i v životě se řídím tím, co mi vštěpovala moje babička: buď kýmkoliv chceš, ale buď vždy vlídným člověkem.

 

Životopis

Vzdělání a akademická činnost

1993-1994

Glencoe High School, Oregon, USA

1995-2001

Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity – obor všeobecné lékařství

1998

University Hospital of Sao Paulo, Brazílie

2002

Přednášková činnost - klinická farmakologie – Ústav farmakologie 3.LF UK

2004-2005

Imperial College London, UK – Masters degree in Healthcare, DIC

2007

UK Cochrane - Effective Practice and Organization of Care Group - Professional practice and delivery of effective health services

2016

Myoskeletální medicína a senzomotorická stimulace  (IPVZ certifikovaný kurz)

2016-2017

Lékařská akupunktura (IPVZ certifikovaný kurz)

2017-2019

Atestační příprava v oboru Všeobecné praktické lékařství (odborné lékařské stáže:  Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze)

2021

atestační příprava v oboru Tělovýchovné lékařství (Ústav preventivního a sportovního lékařství)

2019

Kmenová certifikace (I. atestace) v oboru Všeobecné praktické lékařství

2021

Specializovaná způsobilost (II. atestace) v oboru Všeobecné praktické lékařství

Praxe

2021

Ústav preventivního a sportovního lékařství

2017-2021

Ordinace praktických lékařů Monse - Praktická lékařka

Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

2014-2016

Nadace Dobrý anděl - Medical Consultant

2012-2014 

Alcon - Medical Consultant

2009-2012

Sanitas Group - Medical Director

2008

The West London Hospital - Clinical Consultant

2007

The National Health System (NHS – UK) – Primary Care Trust- Community Matrons Programme - Clinical Consultant

2006

United Nations (UN Developmental Programme) – Rep. of Moldova – Tuberculosis treatment in primary health care – Clinical Consultant

2004-2008

Centre for Health Management at Imperial College London - Clinical Consultant in Healthcare Services

Členství v odborných společnostech

 • Společnost všeobecného lékařství
 • Společnost praktického lékařství
 • Česká společnost klinické farmakologie
 • Společnost pro myoskeletální medicínu 
 • Česká lékařská akupunkturistická společnost
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství

Jazyky

Angličtina (pokročilá)

Mým posláním je hledat, společně s vámi, nejlepší cestu k Vašemu zdraví

O tom, že chci být lékařkou, jsem měla jasno už jako malá - chtěla jsem tehdy léčit děti v Africe. Při studiu na vysoké škole jsem se nadchla pro vnitřní lékařství a kardiologii, fascinovala mě klinická farmakologie a moderní terapeutické přístupy. Lákaly mě vlastně všechny specializace. Proto jsem se nakonec rozhodla pro praktické lékařství, které v sobě zahrnuje všechny odvětví medicíny a je ze všech lékařských oborů pacientovi nejblíže.

Jako lékařka jsem měla možnost nahlédnout do zdravotnictví i za hranicemi České republiky, především Velké Británie. Začátky v zahraničí nebyly jednoduché. Přestože jsem šla do Anglie s vírou, že angličtinu ovládám (měla jsem v té době za sebou studium v USA), britský přízvuk byl neúprosný. Mělo to však i svá pozitiva - v Londýně jsem potkala spoustu skvělých lidí z nejrůznějších koutů světa, kteří mi pomohli se v odlišném zdravotnickém systému zorientovat. Nyní díky práci v MY CLINIC, mám možnost alespoň částečně tuto zkušenost oplatit - pomáhat lidem, kteří, stejně jako já tehdy v Londýně, jsou u nás v Praze konfrontováni s jazykovou bariérou a kulturními odlišnostmi cizího státu. A nikde jinde tuto bariéru člověk nepocítí tak silně, jako v případě zdravotních potíží.

Považuji za své poslání být lékařkou, která umí s empatií pacientovi naslouchat a společně hledat nejlepší řešení. Sleduji nejmodernější medicínské trendy a zároveň se snažím nezapomínat na tradice a rozdílné kulturní zvyklosti. V práci i v životě se řídím tím, co mi vštěpovala moje babička: buď kýmkoliv chceš, ale buď vždy vlídným člověkem.

 

Životopis

Vzdělání a akademická činnost

1993-1994

Glencoe High School, Oregon, USA

1995-2001

Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity – obor všeobecné lékařství

1998

University Hospital of Sao Paulo, Brazílie

2002

Přednášková činnost - klinická farmakologie – Ústav farmakologie 3.LF UK

2004-2005

Imperial College London, UK – Masters degree in Healthcare, DIC

2007

UK Cochrane - Effective Practice and Organization of Care Group - Professional practice and delivery of effective health services

2016

Myoskeletální medicína a senzomotorická stimulace  (IPVZ certifikovaný kurz)

2016-2017

Lékařská akupunktura (IPVZ certifikovaný kurz)

2017-2019

Atestační příprava v oboru Všeobecné praktické lékařství (odborné lékařské stáže:  Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze)

2021

atestační příprava v oboru Tělovýchovné lékařství (Ústav preventivního a sportovního lékařství)

2019

Kmenová certifikace (I. atestace) v oboru Všeobecné praktické lékařství

2021

Specializovaná způsobilost (II. atestace) v oboru Všeobecné praktické lékařství

Praxe

2021

Ústav preventivního a sportovního lékařství

2017-2021

Ordinace praktických lékařů Monse - Praktická lékařka

Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

2014-2016

Nadace Dobrý anděl - Medical Consultant

2012-2014 

Alcon - Medical Consultant

2009-2012

Sanitas Group - Medical Director

2008

The West London Hospital - Clinical Consultant

2007

The National Health System (NHS – UK) – Primary Care Trust- Community Matrons Programme - Clinical Consultant

2006

United Nations (UN Developmental Programme) – Rep. of Moldova – Tuberculosis treatment in primary health care – Clinical Consultant

2004-2008

Centre for Health Management at Imperial College London - Clinical Consultant in Healthcare Services

Členství v odborných společnostech

 • Společnost všeobecného lékařství
 • Společnost praktického lékařství
 • Česká společnost klinické farmakologie
 • Společnost pro myoskeletální medicínu 
 • Česká lékařská akupunkturistická společnost
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství

Jazyky

Angličtina (pokročilá)

Objednat se k lékaři