icn
Logo MY CLINIC

MUDr. Patricie Jagr

Psychiatr
Objednat se k lékaři

Po studiu medicíny na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se věnovala 20 let lékařské profesi v Německu. V Mnichově získala odborné znalosti v oboru psychiatrie, kognitivně-behaviorální psychoterapie a psychosomatické medicíny (Psychosomatische Klinik Windach am Ammersee a  Technische Universität München - Klinikum rechts der Isar). Psychoterapeutické vzdělání rozšířila o znalosti z hlubinné a rodinné psychoterapie - to zejména na mnichovské psychiatrické klinice pro děti a dorost (Heckscher Klinik). Má atestaci v oboru psychiatrie.

Ve své práci se věnuje léčbě širokého spektra duševních poruch, jako jsou například poruchy nálady (deprese, mánie), psychosomatické poruchy, por. vyvolané stresem a neurotické poruchy (panika, fobie, úzkostné poruchy, OCD, PTSD), poruchy pozornosti, duševní poruchy spojené se stářím, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, psychózy, poruchy osobnosti, poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek.

Dále nabízí pomoc v krizové životní situaci, se kterou si klient aktuálně neví rady. Tou může být například: ztráta někoho blízkého, rozchod, partnerská krize, ztráta zaměstnání, majetku, odchod do důchodu a v mnoha jiných situacích, které jedinec vnímá jako zátěžové.

”za základ úspěšné terapie považuji individuální přístup, vhodnou kombinaci léčebných postupů a maximální zapojení klienta do terapeutického procesu. V případě potřeby a přání pacienta doplňuji léčbu o přístupy celostní medicíny (např. fytoterapie)”

Životopis

Pracovní zkušenost

od 12/2020

psychiatrie, psychoterapie, My Clinic, Praha


07/2018 - 11/2020

lékařka v oboru psychiatrie, Psychiatrická nemocnice, Bohnice, Praha

04/2009 - 06/2018

lékařka a psychoterapeutka ve vlastní ambulanci (Ebermannstadt, Bavorsko, SRN)

01/2015 -10/2016

lékařka v oboru psychiatrie, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha, (částečný úvazek)

08/2008 - 11/2011

studium klasické homeopatie (Institut Bavorské lékařské komory pro homeopatii pro lékaře)

05/2007 - 08/2008

lékařka v oboru psychosomatika a psychoterapie (Psychosomatická klinika Windach am Ammersee, Bavorsko, SRN)

05/2005 - 10/2006

lékařka v oboru dětské a dorostové psychiatrie a psychoterapie (Heckscher-Klinik, Mnichov, SRN)


04/2004 - 12/2004

studium německého jazyka (Sprachen und Dolmetscher Institut München, SRN) zakončení zkouškou: Deutsche Sprachprüfung II (DSP II) s
výslednou známkou: 1,25

07/2003 - 01/2004

lékařka sekundářka v oboru psychiatrie a psychoterapie na Klinice Technické Univerzity v Mnichově v SRN ( Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar)

02/2001 - 06/2003

narození dítěte a rodičovská dovolená 

04/2000 - 12/2000

studium německého jazyka (Sprachen- und Dolmetscher Institut München, SRN); zakončení zkouškou: DSP I

2000

přestěhování do Spolkové republiky Německo

Studium

1992 - 2000

studium všeobecného lékařství, 1. LF UK Praha zakončeno promocí

1987 - 1991

studium na gymnáziu ve Vrchlabí, ČR

Jazykové znalosti

Němčina: úroveň C2
Angličtina: úroveň B2

Pokročilé znalosti v oblasti celostní medicíny (fytoterapie, mykoterapie, preventivní medicína, homeopatie)

Objednat se k lékaři