Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor Mgr. Kateřina Šimečková

Mgr. Kateřina Šimečková

Fyzioterapeut pro děti

OBJEDNAT SE KE SPECIALISTOVI
anglicky

Životopis

Praxe

2013-dosud 

Soukromá fyzioterapeutická praxe, Praha

2003-2013

Fakultní nemocnice Motol, CKP Roseta, Centrum RehaMed, pracovnice ambulantní rehabilitace zaměřené na děti

Ostatní

Absolventka kurzů Využití prvků Bobath konceptu při práci s neurologickými pacienty, Kurz relaxačních technik, Cvičení dětí s využitím prvků jógy, Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie, Synergická reflexní terapie, Diagnostika a terapie funkčních poruch, Grafomotorika, Arteterapie, Metoda R. Brunkow, Metodika cvičení rodičů s dětmi, Propriofoot concept, Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě - Klappovo lezení, Kineziotaping, PaNAT se vzduchovými dlahami, NDT - Basic Bobath v pediatrické praxi, Senzorická integrace, Prechtl’s Method on the Qualitative Assessment of General Movements, Baby Bobath.

Asistentka na kurzech SRT (Synergická reflexní terapie), přednášející pro centra rané péče a mateřská centra, lektorka na seminářích zaměřených na psychomotorický vývoj.

 

Vzdělání

2003

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor fyzioterapie, titul Bc.

2009

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor rehabilitace, titul Mgr.

Životopis

Vzdělání

2003

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor fyzioterapie, titul Bc.

2009

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor rehabilitace, titul Mgr.

Praxe

2013-dosud 

Soukromá fyzioterapeutická praxe, Praha

2003-2013

Fakultní nemocnice Motol, CKP Roseta, Centrum RehaMed, pracovnice ambulantní rehabilitace zaměřené na děti

Ostatní

Absolventka kurzů Využití prvků Bobath konceptu při práci s neurologickými pacienty, Kurz relaxačních technik, Cvičení dětí s využitím prvků jógy, Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie, Synergická reflexní terapie, Diagnostika a terapie funkčních poruch, Grafomotorika, Arteterapie, Metoda R. Brunkow, Metodika cvičení rodičů s dětmi, Propriofoot concept, Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě - Klappovo lezení, Kineziotaping, PaNAT se vzduchovými dlahami, NDT - Basic Bobath v pediatrické praxi, Senzorická integrace, Prechtl’s Method on the Qualitative Assessment of General Movements, Baby Bobath.

Asistentka na kurzech SRT (Synergická reflexní terapie), přednášející pro centra rané péče a mateřská centra, lektorka na seminářích zaměřených na psychomotorický vývoj.

OBJEDNAT SE KE SPECIALISTOVI