Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC

Psychiatrická péče pro dospělé v MY CLINIC

Psychiatrie je lékařský obor, který se věnuje diagnostice a léčbě duševních nemocí.

Náš přístup

Jsme tým psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů. Poskytujeme komplexní péči pro dospělé; individuální, párovou, rodinnou a skupinovou terapii.
Důraz klademe na profesionalitu, odbornost, dále na provázanost a celistvý pohled na každého klienta. Kombinujeme medicínské i psychologické metody podle individuálních potřeb našich klientů. V rámci dospělé psychiatrie poskytujeme péči napříč celým spektrem duševních poruch, dále se specializujeme se na problematiku duševního zdraví spojenou s mezikulturními diferencemi. 

S čím pomáháme

 • Panická porucha, fobické úzkostné poruchy, sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha
 • Obsedantně kompulzivní porucha a jiné úzkostné 
 • Poruchy spánku 
 • Poruchy nálady: depresivní epizoda, manická epozoda, bipolární afektivní porucha
 • Problematika spojená s akutním i dlouhodobým stresem a prožitými traumaty, jako například posttraumatická stresová porucha, disociativní poruchy, somatizační porucha
 • Psychotické poruchy
 • ADHD (porucha pozornosti a hyperaktivity u dospělých)
 • Závislosti na psychoaktivních látkách či technologiích
 • Poruchy osobnosti
 • Poruchy příjmu potravy a další
   

Diagnostika

Při diagnostice vycházíme z platných definic duševních poruch dle MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí) a DSM-5 (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch), z klinického vyšetření a ze subjektivních obtíží klienta, případně z informací od rodinných příslušníků. Dále využíváme testové metody v úzké spolupráci s našimi psychology.

Spolupráce

Úzce spolupracujeme v rámci týmu péče o duševní zdraví a se všemi lékaři na naší klinice, zvláště s praktickými lékaři, neurology nebo gynekology. Tělesné a duševní obtíže jsou úzce provázané. Vycházíme z bio-psycho-sociálního prohledu na problematiku duševního zdraví. Kombinujeme psychoterapeutickou léčbu s dalšími psychologickými metodami.

Náš tým

Tým péče o duševní zdraví MY CLINIC je složený ze specialistů v oboru s dlouholetou praxí. 


Související specializace