Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC

Ortopedická péče v MY CLINIC

Ortopedie patří mezi základní chirurgické lékařské obory, zabývá se zejména prevencí, léčbou a rehabilitací poruch, nemocí nebo poranění pohybového aparátu.

Pečujeme o pacienty všech věkových kategorií. O dětské pacienty se staráme od narození (novorozenecký screening kyčlí, časná diagnostika vývojových anomálií) až po adolescentní věk spojený s celou řadou onemocnění vyplývajících z období růstu a zátěže (například sportovní). U dospělých pacientů řešíme problémy vycházející z přetěžování či nesprávně prováděné každodenní zátěže, ale i tzv. degenerativní onemocnění, jejichž vznik a rozvoj podporuje řada rizikových faktorů od neléčených úrazů přes nadváhu či rodové dispozice.

Seniorům pomáháme s výše uvedenými onemocněními, jejichž projevy se postupem času zhoršují a často je třeba léčebně zasahovat i operačně, aby byl pacient i nadále schopen plnohodnotného života.

Péče o akutní i chronické pacienty je samozřejmostí ve všech věkových kategoriích a vychází z povahy onemocnění či úrazu. Nedílnou součástí léčby je prevence, konzervativní péče i operativa.

Využíváme moderní znalosti, operační postupy i špičkové techniky, abychom pacientům v co nejkratším čase pomohli v návratu k aktivitám, které potřebují a které je těší.
Samozřejmostí a velkou výhodou péče v rámci MY CLINIC je návaznost na spřátelené obory, jako je rehabilitace, neurologie, neurochirurgie, sportovní lékařství a další.

Pomáháme

  • při bolestech a omezení pohybu
  • při úrazech
  • při bolestech v kloubu (při pohybu i v klidu), v průběhu šlach, ve svalech
  • při omezení hybnosti, která může být krátkodobá i dlouhodobá
  • při chronických potížích

Doporučujeme nepodceňovat ani drobné potíže a raději podstoupit vyšetření a domluvit se na optimální terapii. Zanedbané stavy se léčí mnohem hůře, některé následky již zvrátit ani není možné.
 

Tým ortopedů MY CLINIC

Je integrován ze specialistů v oboru. V diagnostice i léčbě využíváme nejmodernější postupy na základě Evidence-based medicine.

Věnujeme se operačnímu ošetření artroskopickou technikou (kolenní, ramenní, hlezenní kloub, ale též kyčelní, loketní kloub či zápěstí), endoprotetické operativě (náhrada kyčelních nebo kolenních kloubů včetně tzv. unilaterální - poloviční náhrady), ošetření poúrazových změn a dalších problémů pohybového aparátu. V konzervativní terapii kromě standardních prostředků protizánětlivých či chránících kloubní chrupavku využíváme i regenerační schopnosti a podporu hojení tkání aplikací PRGF (Plasma Rich in Growth Factors), či přímo do kloubu aplikované a tedy nejúčinnější viskosuplementace (aplikace kyseliny hyaluronové).

Přesnou aplikaci do kloubů či poškozených struktur v indikovaných případech provádíme pod ultrazvukovou kontrolou.

Nedílnou součástí naší péče je provázanost a spolupráce s týmem fyzioterapeutů.
 

Standardní vyšetření

Vyšetření u ortopeda začíná rozhovorem s pacientem o jeho obtížích - jak vznikly, jak dlouho trvají, jakým způsobem se projevují a jak celkově ovlivňují jeho život, práci, sportovní a jiné aktivity. Pro stanovení správné diagnózy, ale i pro adekvátní vedení léčby, je důležité zjistit, zda se jedná o následek úrazu či známky dlouhodobého špatného zatížení dané anatomické struktury.

Následuje důkladné klinické vyšetření – zjišťování klidového stavu kloubů a tkání, ale i jejich změny v dynamice, pohybu. Klinické vyšetření je doplněno řadou cílených testů, které dokáží odhalit příčinu obtíží.

Doplnění vyšetření pomocnými zobrazovacími metodami (rentgen, ultrazvuk, magnetická rezonance, CT vyšetření apod.) je zaměřeno na prohloubení informací zjištěných z předešlého, podrobněji ukáže rozsah poškození jednotlivých dysfunkčních jednotek.

Na základě získaných poznatků je stanovena diagnóza a adekvátní terapie. Ta dle daných obtíží většinou zahrnuje úpravu pohybových vzorů – cílenou rehabilitaci, „opravu“ poškozených struktur - operační ošetření, doplnění terapie - medikace.
 

Jak porozumět diagnóze?

Po výše uvedené sérii vyšetření ortoped s pacientem prodiskutuje možnosti řešení obtíží a navrhne další postup léčby, seznámí jej s účinností jednotlivých variant. Při doporučení operačního zákroku lékař pacientovi podrobně vysvětlí podstatu zákroku, jeho časovou náročnost, dobu následné regenerace a reálné očekávání stavu pohybového aparátu po doléčení. Považujeme za důležité, aby se pacient včas dozvěděl a uvědomil si nejen rozsah poškození, ale především aby dostal informaci, co je možné ošetřením zlepšit a jaký stav už je nevratný. 

Související specializace