Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor odb. as. MUDr. Aneta Klímová, Ph.D.

odb. as. MUDr. Aneta Klímová, Ph.D.

Oftalmolog

Objednat se k lékaři
anglicky

Životopis

Praxe

2011 – dosud

odborný asistent, Oční klinika 1. LF UK a VFN

2010 – dosud

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie, 
Oční klinika 1. LF UK a VFN

2006 – 2010

odborný lékař, Oční klinika 1. LF UK a VFN

2004 – 2006

odborný lékař, Oční oddělení, Nemocnice Kolín

 

Ostatní

Členství v odborných společnostech

Česká oftalmologická společnost

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Mezinárodní společnost pro uveitidy (International Uveitis Study Group; IUSG)

 

Vzdělání

1997 – 2003

studium Všeobecného lékařství, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

2010

získání specializované způsobilosti v oboru oftalmologie

2011 – 2016

doktorandské studium, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, téma disertační práce: Mechanismy patogeneze experimentální autoimunitní uveitidy a možnosti jejich ovlivnění, školitel Prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

 

Zahraniční kurzy, stáže

stáž na pediatrické klinice nemocnice Hannover, Německo

semestrální pobyt na interně a gynekologii na univerzitní klinice Zürich, Švýcarsko

pobyt v laboratoři oční imunologie (prof. Forrester) v Institute of Medical Sciences, University of Aberdeen, Velká Británie

oftalmologický seminář pořádaný nadací Open Medical Institue, Salzburg, Rakousko

uveologický kurz (prof. Zierhut, Oční klinika univerzita v Tübingen), Benátky, Itálie

pobyt na oční klinice univerzitní nemocnice Coimbra, Portugalsko

Pedagogická činnost

Pregraduální praktická výuka oftalmologie studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v češtině a angličtině, výuka zahraničních studentů v programu Erasmus. V rámci postgraduální výuky přednášky pro oftalmology i lékaře jiných specializací, vedení kurzů oftalmologie zaměřených na problematiku nitroočních zánětů a onemocnění rohovky.

Školitel-konzultant 2 postgraduálních studentů.

Oponentka grantových žádostí a recenzentka pro odborné časopisy.

Vědecká činnost

Studium patogenetických mechanismů imunitně podmíněných nitroočních zánětů u pacientů s uveitidou (výzkum role mikrobiomu, analýza cytokinů a dalších faktorů v nitroočních tekutinách) a na experimentálním modelu autoimunitní uveitidy u myši a možností jejich terapeutického ovlivnění.

Studium role mikrobiomu v patogenezi nitroočního lymfomu, systémového lymfomu a lymfomu CNS.

Studium dynamických parametrů kompenzace diabetes mellitus ve vztahu k biomarkerům v séru a v nitrooční tekutině u pacientů s nitroočními komplikacemi.

Studium účinků probiotik v léčbě neinfekční uveitidy.

Výzkum prováděn v rámci řešení grantových projektů AZV MZ ČR, IGA MZ ČR, GA UK, SVV UK, PROGRES UK.

Životopis

Vzdělání

1997 – 2003

studium Všeobecného lékařství, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

2010

získání specializované způsobilosti v oboru oftalmologie

2011 – 2016

doktorandské studium, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, téma disertační práce: Mechanismy patogeneze experimentální autoimunitní uveitidy a možnosti jejich ovlivnění, školitel Prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

Praxe

2011 – dosud

odborný asistent, Oční klinika 1. LF UK a VFN

2010 – dosud

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie, 
Oční klinika 1. LF UK a VFN

2006 – 2010

odborný lékař, Oční klinika 1. LF UK a VFN

2004 – 2006

odborný lékař, Oční oddělení, Nemocnice Kolín

 

Ostatní

Členství v odborných společnostech

Česká oftalmologická společnost

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Mezinárodní společnost pro uveitidy (International Uveitis Study Group; IUSG)

 

Zahraniční kurzy, stáže

stáž na pediatrické klinice nemocnice Hannover, Německo

semestrální pobyt na interně a gynekologii na univerzitní klinice Zürich, Švýcarsko

pobyt v laboratoři oční imunologie (prof. Forrester) v Institute of Medical Sciences, University of Aberdeen, Velká Británie

oftalmologický seminář pořádaný nadací Open Medical Institue, Salzburg, Rakousko

uveologický kurz (prof. Zierhut, Oční klinika univerzita v Tübingen), Benátky, Itálie

pobyt na oční klinice univerzitní nemocnice Coimbra, Portugalsko

Pedagogická činnost

Pregraduální praktická výuka oftalmologie studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v češtině a angličtině, výuka zahraničních studentů v programu Erasmus. V rámci postgraduální výuky přednášky pro oftalmology i lékaře jiných specializací, vedení kurzů oftalmologie zaměřených na problematiku nitroočních zánětů a onemocnění rohovky.

Školitel-konzultant 2 postgraduálních studentů.

Oponentka grantových žádostí a recenzentka pro odborné časopisy.

Vědecká činnost

Studium patogenetických mechanismů imunitně podmíněných nitroočních zánětů u pacientů s uveitidou (výzkum role mikrobiomu, analýza cytokinů a dalších faktorů v nitroočních tekutinách) a na experimentálním modelu autoimunitní uveitidy u myši a možností jejich terapeutického ovlivnění.

Studium role mikrobiomu v patogenezi nitroočního lymfomu, systémového lymfomu a lymfomu CNS.

Studium dynamických parametrů kompenzace diabetes mellitus ve vztahu k biomarkerům v séru a v nitrooční tekutině u pacientů s nitroočními komplikacemi.

Studium účinků probiotik v léčbě neinfekční uveitidy.

Výzkum prováděn v rámci řešení grantových projektů AZV MZ ČR, IGA MZ ČR, GA UK, SVV UK, PROGRES UK.

Objednat se k lékaři