Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC

Praktické lékařství v MY CLINIC

Při zdravotních potížích je zpravidla prvním krokem, který pacient učiní, návštěva praktického lékaře. V MY CLINIC se praktický lékař stává vaším rodinným lékařem, ke kterému se vždy s důvěrou obracíte o radu. Na profesionální a lidský přístup našich lékařů se můžete spolehnout.

Naši lékaři přistupují k léčbě nemocí komplexně, pacienta vnímají v šíři jeho bio-psychochologického kontextu. Zakládáme si také na tom, aby na vyšetření byl vždy dostatek času.

Naše prostory jsou navrženy tak, abyste se zde cítili příjemně a bezpečně. Samozřejmostí je také vybavení našich ordinací moderními diagnostickými přístroji. Naši praktičtí lékaři úzce spolupracují s jednotlivými odbornými lékaři - specialisty v rámci MY CLINIC. V případě nutnosti odborného vyšetření tak neztrácíte drahocenný čas, veškerou péči máte zajištěnu na jednom místě.

img img img

Jak praktický lékař pomáhá

Praktický lékař léčí běžná akutní a chronická onemocnění, zajišťuje preventivní péči a poskytuje informace a doporučení ohledně péče o zdraví.

Na základě rozhovoru s pacientem ohledně obtíží, okolností jejich vzniku i rodinné anamnézy získává lékař důležité informace pro stanovení správné diagnózy, zpravidla provede i základní vyšetření diagnostickými přístroji. 

Pravidelné preventivní prohlídky,které budete absolvovat  u našeho praktického lékaře, jsou jedním ze základních  pilířů vašeho zdraví . Umožňují průběžně sledovat  váš zdravotní stav a významně přispívají k včasnému odhalení mnoha nemocí. I díky tomu lze nasadit účinnou léčbu a předejít řadě závažných komplikací.

Konkrétní služby, které praktický lékař v MY CLINIC nabízí, zahrnují:

  • běžná vyšetření při akutních či chronických obtížích,
  • pravidelné preventivní prohlídky,
  • provádění specifických diagnostických vyšetření metodami POCT, Holter měření apod.
  • lékařské prohlídky požadované ze zákona pro získání či prodloužení platnosti řidičského průkazu, zbrojního pasu apod.,
  • očkování dle dohody
  • možnost poskytování telefonických konzultací,
  • další potřebné  administrativní úkony 

Moderní vybavení

Naše ordinace praktických lékařů jsou vybaveny moderními diagnostickými přístroji. Kromě běžných lékařských vyšetření tak můžeme přímo v ordinaci praktického lékaře nabídnout další nadstandardní vyšetření, která mohou urychlit stanovení diagnózy nemoci.

Náš tým

V MY CLINIC jsou ordinace praktických lékařů organizačně propojeny se specializací interního lékařství. V případě potřeby je tak zajištěna součinnost s lékaři - specialisty, ať už se jedná o konzultace, sdílení dokumentace anebo odeslání na odborné vyšetření. Při celostním přístupu k léčbě tak např. můžeme zajistit následnou péči formou psychoterapie anebo psychologického či psychiatrického vyšetření přímo na naší klinice.Náš tým je složen ze zkušených lékařů s dlouholetou klinickou praxí a vzdělaných sestřiček, které spojuje snaha postarat se o pacienta odborně i lidsky na nejvyšší úrovni.