Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC

Oftalmologická péče v MY CLINIC

Oftalmologie neboli oční lékařství se zabývá onemocněním oka, zrakového nervu a přídatných očních orgánů - očních víček, slzné žlázy a okohybných svalů.

img img img img img

Naše péče

MY CLINIC poskytuje svým klientům komplexní oftalmologickou péči. Ta zahrnuje nejen preventivní vyšetření, ale i diagnostiku a léčbu očních onemocnění u dospělých a dětských pacientů. Součástí diagnostiky je vyšetření refrakce a stanovení nejlépe korigované centrální zrakové ostrosti, měření nitroočního tlaku, vyšetření předního segmentu oka a očního pozadí na štěrbinové lampě včetně možnosti fotodokumentace očního nálezu. V indikovaných případech provádíme vyšetření zorného pole (perimetrie) a k dispozici máme i nejmodernější metodu k diagnostice onemocnění sítnice a optického nervu – optickou koherenční tomografii (OCT). Toto přístrojové vybavení spolu s týmem erudovaných oftalmologů umožňuje poskytovat péči na vysoké odborné úrovni pacientům s onemocněním předního segmentu oka, sítnice (věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie), nitroočními záněty (uveitidy), glaukomem a řadou dalších očních onemocnění. V našem týmu máme zkušeného dětského očního specialistu, který zajistí odbornou péči pacientům s šilháním, tupozrakostí a v případě potřeby vyšetří děti již krátce po narození.

Léčba glaukomu

Na operačním sále v MY CLINIC provádíme malé chirurgické výkony na očních víčkách, jako například odstranění drobných kožních útvarů, vlčího zrna (chalazion) nebo úpravu pokleslých víček (blefarochaláza). V indikovaných případech je odebraný materiál odeslán na histologické vyšetření.

Spolupracujeme s endokrinology, revmatology, neurology, pneumology, kardiology a dalšími specialisty, kteří doporučí svým pacientům oční vyšetření z důvodu, že celkové onemocnění, pro které jsou sledováni, může mít i oční projevy. V řadě případů může být oftalmolog první, kdo na základě očního nálezu upozorní na jeho možnou souvislost se systémovým onemocněním, iniciuje mezioborovou spolupráci a doporučí pacientovi vyšetření specialistou daného oboru.

Nositelům kontaktních čoček provádíme pravidelné kontroly předního segmentu oka s cílem odhalit případné komplikace včas a navrhnout vhodný režim nošení. Zájemcům o kontaktní čočky, kteří s nimi dosud nemají zkušenost, doporučujeme služby spolupracující optiky, která nabízí cílené vyšetření s výběrem kontaktních čoček s odpovídajícími parametry včetně zácviku manipulace s nimi.

Součástí našich služeb jsou krátké objednací lhůty a možnost objednat se na konkrétní čas. Věnujeme se diagnostice a léčbě akutních i chronických očních onemocnění. Pokud je indikován operační výkon, máme zajištěnou spolupráci s renomovanými očními klinikami a univerzitními pracovišti. V případě, že má pacient zájem o názor dalšího odborníka na stanovenou diagnózu nebo navržený léčebný postup, nabízíme Second Opinion vyšetření.

Oftalmologický lékařský tým v MY CLINIC

Související specializace