Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor MUDr. Kateřina Storey, Ph.D.

MUDr. Kateřina Storey, Ph.D.

Neurolog

Objednat se k lékaři
anglicky, německy

Jsem lékařka s klinickou praxí v oboru neurologie. Za nejdůležitější nástroj kvalitní péče v neurologii považuji čas a prostor na rozhovor, doplněný pečlivým klinickým vyšetřením.

Během vyšetření se snažím být průvodcem klienta, příznaky objasňuji a vysvětluji tak, aby je sám mohl vědomě pozorovat a ovlivnit. Věřím, že poučený nemocný, který svoje zdravotní potíže umí chápat, jim také dokáže dlouhodobě předcházet, dokáže odstranit ze života elementy, které mu škodí. 

S pacienty se snažím najít souvislosti obtíží s okolnostmi jejich života, najít vysvětlení pro tyto obtíže a ověřit je pomocí zobrazovacích metod, laboratorních a elektrofyziologických vyšetření. Při volbě léčebných prostředků se snažím nastínit reálná očekávání a nabídnout komplexní možnosti farmakoterapie, fyzioterapie ale i psychoterapie, dostupné v rámci naší kliniky. 

Na kontinuum neurologické péče těsně naléhá spolupráce se specialisty z oborů rehabilitační a interní medicíny někdy i psychiatrie. V některých případech je klíčová i včasná konzultace se specialisty z oborů neurochirurgie a ortopedie. V rámci týmu naší kliniky pak dokážeme najít terapeuta, který může dlouhodobě provázet nápravou na cestě za pocitem zdraví.   

Životopis

Vzdělání

1999

Doktor všeobecného lékařství - 2. LF UK v Praze 

2007

Ph.D. v neurovědách  2. LF UK v Praze 

2008

absolventka kurzu krizové intervence pro Linku bezpečí 

2009

absolventka kurzu manuální medicíny           

2017

Atestace z neurologie 3. LF UK v Praze

2018

absolventka stáže EMG 

Praxe

2019 – dosud

ambulantní lékařka Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze  

2018 – dosud

ambulantní lékařka všeobecné neurologické ambulance, Medicon a.s. – Poliklinika Budějovická, Praha 

2007–2018 

sekundární lékařka, Neurologická Klinika (IPVZ) FTN v Praze 

2004–2007

v klinickém výzkumu ICON Clinical Research, Langen, Německo 

2000–2004

sekundární lékařka při Ph.D. studiu, Klinika dětské neurologie 2. LF UK v Praze 

1999–2007

v základním výzkumu 
disertační práce – Ph.D. věnovaná mimo jiné i fenoménu neurogeneze v hippocampu dospělého potkana, Oddělení neurověd 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Ústav experimentální medicíny ČSAV

 

 

Ostatní

Vybrané kongresové prezentace

Prezentace na 1. neurokazuistickém sjezdu v Hradci Králové, 2011
“Porucha chůze a zmatená mysl – neuroanemický syndrom”

Prezentace posteru na 9th International Conference on Frontotemporal Dementias (ICFTD), Vancouver 2014
"Case reports of two patients with comorbidity of FTLD-TDP and progressive supranuclear palsy"

Prezentace na XIV. sympoziu praktické neurologie, květen 2017
Kognitivní projevy interních onemocnění – Revmatická a systémová onemocnění

Vybrané publikace v impaktovaných časopisech a sbornících

FTLD-TDP and progressive supranuclear palsy in comorbidity-a report of two cases with different clinical presentations, Storey K, Johanidesová S, Matěj R, Keller J, Rohan Z, Rusina R. Neurocase. 2017 Feb;23(1):5-11

Kognitivní poruchy u vybraných revmatických systémových onemocnění. Johanidesová S, Marková J, Storey K. Neurol. praxi 2016; 17(3): 149–152

Limbické encefalitidy, STOREY, Kateřina — RUSINA, Robert — MATĚJ, Radoslav.In: Vzácná onemocnění. Olomouc: Solen, 2014. 2014, s. 29-43. ISBN: 978-80-7471-089-6.

Pokroky ve vývoji nových léčiv pro Alzheimerovu chorobu a méně časté demence STOREY, Kateřina. In: Neurodegenerativní onemocnění. (RUSINA, Robert — MATĚJ, Radoslav) 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. s 278-283. ISBN: 978-80-204-3300-8.

Unusual association of seronegative, nonparaneoplastic limbic encephalitis and relapsing polychondritis in a patient with history of thymectomy for myasthenia: a case study. Storey K, Matěj R, Rusina R. J Neurol. 2011 Jan;258(1):159-61

Jazyková vybavenost

angličtina (profesní úroveň), němčina (na komunikační úrovni)

 

Jsem lékařka s klinickou praxí v oboru neurologie. Za nejdůležitější nástroj kvalitní péče v neurologii považuji čas a prostor na rozhovor, doplněný pečlivým klinickým vyšetřením.

Během vyšetření se snažím být průvodcem klienta, příznaky objasňuji a vysvětluji tak, aby je sám mohl vědomě pozorovat a ovlivnit. Věřím, že poučený nemocný, který svoje zdravotní potíže umí chápat, jim také dokáže dlouhodobě předcházet, dokáže odstranit ze života elementy, které mu škodí. 

S pacienty se snažím najít souvislosti obtíží s okolnostmi jejich života, najít vysvětlení pro tyto obtíže a ověřit je pomocí zobrazovacích metod, laboratorních a elektrofyziologických vyšetření. Při volbě léčebných prostředků se snažím nastínit reálná očekávání a nabídnout komplexní možnosti farmakoterapie, fyzioterapie ale i psychoterapie, dostupné v rámci naší kliniky. 

Na kontinuum neurologické péče těsně naléhá spolupráce se specialisty z oborů rehabilitační a interní medicíny někdy i psychiatrie. V některých případech je klíčová i včasná konzultace se specialisty z oborů neurochirurgie a ortopedie. V rámci týmu naší kliniky pak dokážeme najít terapeuta, který může dlouhodobě provázet nápravou na cestě za pocitem zdraví.   

Životopis

Vzdělání

1999

Doktor všeobecného lékařství - 2. LF UK v Praze 

2007

Ph.D. v neurovědách  2. LF UK v Praze 

2008

absolventka kurzu krizové intervence pro Linku bezpečí 

2009

absolventka kurzu manuální medicíny           

2017

Atestace z neurologie 3. LF UK v Praze

2018

absolventka stáže EMG 

Praxe

2019 – dosud

ambulantní lékařka Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze  

2018 – dosud

ambulantní lékařka všeobecné neurologické ambulance, Medicon a.s. – Poliklinika Budějovická, Praha 

2007–2018 

sekundární lékařka, Neurologická Klinika (IPVZ) FTN v Praze 

2004–2007

v klinickém výzkumu ICON Clinical Research, Langen, Německo 

2000–2004

sekundární lékařka při Ph.D. studiu, Klinika dětské neurologie 2. LF UK v Praze 

1999–2007

v základním výzkumu 
disertační práce – Ph.D. věnovaná mimo jiné i fenoménu neurogeneze v hippocampu dospělého potkana, Oddělení neurověd 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Ústav experimentální medicíny ČSAV

 

 

Ostatní

Vybrané kongresové prezentace

Prezentace na 1. neurokazuistickém sjezdu v Hradci Králové, 2011
“Porucha chůze a zmatená mysl – neuroanemický syndrom”

Prezentace posteru na 9th International Conference on Frontotemporal Dementias (ICFTD), Vancouver 2014
"Case reports of two patients with comorbidity of FTLD-TDP and progressive supranuclear palsy"

Prezentace na XIV. sympoziu praktické neurologie, květen 2017
Kognitivní projevy interních onemocnění – Revmatická a systémová onemocnění

Vybrané publikace v impaktovaných časopisech a sbornících

FTLD-TDP and progressive supranuclear palsy in comorbidity-a report of two cases with different clinical presentations, Storey K, Johanidesová S, Matěj R, Keller J, Rohan Z, Rusina R. Neurocase. 2017 Feb;23(1):5-11

Kognitivní poruchy u vybraných revmatických systémových onemocnění. Johanidesová S, Marková J, Storey K. Neurol. praxi 2016; 17(3): 149–152

Limbické encefalitidy, STOREY, Kateřina — RUSINA, Robert — MATĚJ, Radoslav.In: Vzácná onemocnění. Olomouc: Solen, 2014. 2014, s. 29-43. ISBN: 978-80-7471-089-6.

Pokroky ve vývoji nových léčiv pro Alzheimerovu chorobu a méně časté demence STOREY, Kateřina. In: Neurodegenerativní onemocnění. (RUSINA, Robert — MATĚJ, Radoslav) 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. s 278-283. ISBN: 978-80-204-3300-8.

Unusual association of seronegative, nonparaneoplastic limbic encephalitis and relapsing polychondritis in a patient with history of thymectomy for myasthenia: a case study. Storey K, Matěj R, Rusina R. J Neurol. 2011 Jan;258(1):159-61

Jazyková vybavenost

angličtina (profesní úroveň), němčina (na komunikační úrovni)

 

Objednat se k lékaři