icn
Logo MY CLINIC

Světový den CHOPN 18.11.2022

16. listopad 2022 byl Světovým dnem chronické obstrukční plicní nemoci a 20. listopad byl v roce 1954 OSN vyhlášen Světovým dnem dětí.

Nabízí se nám spojit tato dvě témata a oslovit specialistku v oblasti dětské pneumologie, MUDr. Terezu Doušovou, Ph.D., která nově působí rovněž na klinice My Clinic.

Co je vlastně chronická obstrukční plicní nemoc a může toto onemocnění postihovat děti?

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je označení skupiny onemocnění plic a dýchacích cest, které jsou spojeny s dušností a s obtížným vydechováním vzduchu z plic. Jeho vzniku typicky předchází dlouhodobé vdechování cigaretového kouře nebo jiných škodlivin, které dýchací cesty dráždí. Důsledkem je chronický zánět s produkcí hlenu a otokem stěny dýchacích cest nebo poškození plicních sklípků. Toto onemocnění postihuje především osoby ve středním věku, nikoliv děti.

Jaká pneumologická onemocnění nejčastěji trápí dětské pacienty v ČR?

Především průduškové astma (astma bronchiale), jehož výskyt se celosvětově u dětí odhaduje na 10 - 12 %. Jedná se chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest především alergického původu, které se svými projevy může velmi podobat CHOPN u dospělých pacientů. Pacient trpí opakovanými stavy dušnosti (ztížené dýchání), které jsou spojeny s více či méně hlasitými pískoty při dýchání a s kašlem. Kašel je nejčastěji suchý dráždivý, objevuje se v noci nebo ráno po probuzení, po fyzické námaze nebo u malých dětí po smíchu i pláči.

Jaká plicní onemocnění jsou pro vás z pohledu lékaře specialisty nejpozoruhodnější?

Z profesního hlediska jsou zajímavá především vzácná onemocnění, jako např. cystická fibróza, porucha funkce řasinkového aparátu, vrozené vady plic nebo dýchacích cest, poruchy funkce plic vznikající jako důsledek jiných onemocnění, poruchy dýchání ve spánku. Všichni tito pacienti vyžadují velmi specializovanou pneumologickou péči.

Co vás přivedlo ke specializaci dětské pneumologie?

K pneumologii mě přivedla spíše náhoda. Původně jsem po získání atestace měla v plánu působit jako dětský neurolog. Postupně jsem však zjistila, že pediatrie, a zejména ta akutní, mě baví a naplňuje více. Pneumologie byla skvělá volba. Řeším nemoci, při kterých jsou akutně ohrožené funkce dýchání, nemoci vzácné, chronické, vyléčitelné nebo jen částečně léčitelné. Navíc provádím endoskopická vyšetření dýchacích cest a pracuji s přístroji pro technickou podporu dýchání v nemocničním i domácím prostředí. Spektrum je poměrně široké.

S jakými obtížemi u dětí se na vás v My Clinic mohou rodiče obrátit?

Především s příznaky, které mohou značit méně nebo více závažné onemocnění plic a dýchacích cest. Může se jednat o nadměrné zadýchávání (v klidu nebo při námaze), kašel (noční, denní, dlouhodobý, opakovaný), vykašlávání hlenu, dýchání spojené s hlasitými zvuky (pískoty, chrčení apod.), opakované infekce dýchacích cest (zápaly plic, záněty průdušek), hlasité nebo jinak abnormální dýchání ve spánku. Dále rodiče dětí s postižením plic v důsledku nezralosti (předčasně narozené děti) nebo jiných onemocnění jako např. poruchy svalového napětí, dětská mozková obrna.

Objednat se k lékaři
Klientská linka img +420 222 900 900

Po-St 07:30-18:00, Čt-Pá 07:30-16:30