icn
Logo MY CLINIC

Kurz první pomoci u dětí

Cílem dvouhodinového kurzu je zvládnutí základní první pomoci dětem od příchodu z porodnice do dospělosti. Kurz poskytuje praktické rady a postupy k řešení akutních stavů včetně praktického nácviku.

Účastníci budou seznámeni s nejčastějšími příčinami resuscitace napříč všemi věkovými kategoriemi.

Speciální kurz je vedený MUDr. Jitkou Činátlovou, lékařkou atestovanou v oboru pediatrie a neonatologie, s profesními zkušenostmi z jednotky intenzivní a resuscitační péče novorozenců a dětí.

img

Náplň kurzu

Kurz má dvě části, teoretickou a praktickou.

V teoretické části budou probrána specifika první pomoci u dětí i dospělých, včetně jejích rozdílů, nejčastější příčiny resuscitace (úrazy, otravy, požití/vdechnutí cizího předmětu, alergické reakce), správnost komunikace s tísňovou linkou a nejběžnější obtíže v dětském věku (infekce dýchacích cest, horečky, křeče apod.).

V praktické části bude kladen důraz na nácvik první pomoci dětem a ukázky rozdílů od resuscitace dospělých i názorné příklady některých z výše zmíněných situací. Pro nácvik jsou k dispozici figuríny kojence, dítěte a dospělého.

Pro koho je kurz určen?

Všem, kdo se chtějí naučit poskytnutí první pomoci dětem.
Kurz doporučujeme zejména všem rodičům.
 

Termíny kurzu

Kurzy budou probíhat ve vybrané pátky v čase 14-16 hodin, zvlášť v českém a anglickém jazyce.
Bližší informace Vám poskytnou zaměstnanci recepce a klientské linky.

Cena

4 000 Kč / pár   
2 200 Kč / osoba
Kapacita kurzu je stanovena na 6-8 osob.
 

Místo konání

Vnitřní prostory kliniky My Clinic, Generála Píky 26, Praha 6
 

Přihlášení na kurz

Osobně na recepci My Clinic nebo na klientské lince 222 900 900.

Upozornění: Kurz NENÍ přípravou na domácí porod!

Klientská linka img +420 222 900 900

Po-Čt 07:30-18:00, Pá 07:30-16:30