icn
Logo MY CLINIC

Můj přístup k pacientovi je holistický - celostní. Nemoc vnímám jako vychýlení z rovnováhy, a to na všech úrovních - fyzické, emoční i mentální.

Měla jsem to štěstí dívat se téměr denně po dobu 3 let na ruce "guruovi" manuální medicíny - profesoru Karlovi Lewitovi, který mne naučil klást důraz na tělo jako celek a jeho funkci, vnímat nepatrné odchylky v napětí tkání a pomocí jemných myoskeletálních technik je optimalizovat, řídit se jeho moudrem: „Kdo léčí jen v místě bolesti, je ztracen.“ Proto vyšetřuji chodidla a pacientovu chůzi, když ho trápí migrény, zajímám se o jeho zažívání, když má výhřez ploténky, mobilizuji blokády hrudní páteře, když trpí arytmií.
Využívám akupunkturu k léčbě bolesti a optimalizaci energií na meridiánech.

Během pěti let praxe na Klinice rehabilitace ve FN Motol jsem se seznámila s konceptem dynamické neuromuskulární stabilizace prof. Koláře a dále se v tomto konceptu vzdělávám. Specializuji se na problematiku pánevního dna, která souvisí s těhotenstvím, obdobím po porodu i po menopauze. Nalézám souvislost mezi duševním stavem pacienta a funkčními poruchami hybného systému, proto navštěvuji psychosomatické kurzy a konference. Často vhodně volený rozhovor či povzbuzení pomůže více než injekce.
Rehabilitační lékařství a fyzioterapie je obor, který se velmi rychle rozvíjí. Je pro zvídavé, je neskutečně tvůrčí, baví mě.

Mojí snahou je na základě znalostí z interní medicíny i rehabilitační specializace naučit pacienta, jak vnímat své tělo, zacházet s dechem, aktivně rozeznat a "opravit" funkční poruchu dříve, než se promění v poruchu mechanickou, strukturální. Vést jej na jeho cestě k uzdravení.

V rámci celostního přístupu k pacientovi, na základě znalostí interní a rehabilitační specializace provádím klinické vyšetření, diagnostiku a léčbu:

 • komplexní analýzu neuro-muskulo-skeletálního aparátu, diferenciální diagnostiku a strategii fyzioterapie,
 • léčbu bolestivých stavů hybného systému, zejména funkčních poruch (manuální myoskeletální techniky – chiropraxe, reflexní terapie, akupunktura, osteopatie, léčebné obstřiky, preskripce racionální farmakoterapie, fyzikální terapie a ergoterapie),
 • prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuji funkce ostatních sytémů včetně funkcí psychických (psychosomatická medicína),
 • specializace v lymfologii,
 • problematika pánevního dna (léčba funkční ženské sterility, inkontinence, bolestivé kostrče, dyspareunie), fyzioterapie těhotných
   

Životopis

Vzdělání

1981 – 1987

III. LF UK Praha

1992

I. atestace z interního lékařství

1999

II. atestace z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace 

1996

oprávnění odborné způsobilosti k provádění akupunktury

1996

odborná stáž – Langenargen SRN, Dr. Med. Alexander Kollmann použití Brügerovy léčebné metody při ambulantní diagnostice a léčení funkčních poruch hybného systému

1997

odborná stáž Roma Vojta centrum – prof. Pavel Kolář

1997

oprávnění odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny, pravidelné refresh kurzy

1997

kurz manuální lymfodrenáže

2000

lektor – školitel kurzů manuální lymfodrenáže

2002

odborná stáž Liege (Belgie) Luc Lecoq – ostéopathe 

2008

pilates Medical koncept (Slovenská rep.)

2009

kurzy psychosomatické medicíny

2010

kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace FN Motol Prof. Kolář

2010 - 2011

osteopatické kurzy – Viscerální Manipulace – Barral Institut France

2014

Weill Cornell Seminars Salzburg, Rakousko

2019

zařazení do atestační přípravy z Psychosomatické medicíny IPVZ Praha

diplom celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory

licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru rehabilitace a fyzikální medicína

Medical Advisor/Consultant pro Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze

kongresy myoskeletální medicíny, Společnosti FBLR – každoročně

pravidelná účast na vzdělávacích akcích pořádáných Českou lékařskou komorou
 

Praxe

2001 – 2021

Canadian Medical, vedoucí lékařka specializace Rehabilitace a fyzioterapie

2008 – 2013

Prague Women Health Center – spolupráce s gynekologickou praxí

2001 – 2008

O&G Group Medical Clinic Prague 

1999 – 2001

Health Centre Prague 

1995 – 1999

Fakultní nemocnice Motol, klinika rehabilitace, sekundární lékařka, pedagogická činnost na II. LF UK

1992 – 1995

Nemocnice Kladno, interní oddělení, koronární jednotka, sekundární lékařka 

1989 – 1992

Nemocnice Kladno, lékařka v předatestační přípravě

1987 – 1989

Nemocnice Žilina, lékařka v předatestační přípravě

Přednášková činnost

2008 – dosud

lektorka a odborná garantka kurzů s problematikou zdravého životního stylu pro učitele a vzdělavatele dospělých ze zemí EU (kurzy v rámci programů Comenius a Grundtvig)

2010 – dosud

lektorka a odborná garantka kurzů Prevence pohybových potíží při práci úředníka (průběžné vzdělávání úředníků, akreditace Ministerstva vnitra ČR)

Ostatní

Členství v odborných společnostech

Společnost rehabilitace a fyzikální medicíny Jana Evangelisty Purkyně

Společnost myoskeletální medicíny Jana Evangelisty Purkyně

International Society of Rehabilitation and Physical Medicine
 

Můj přístup k pacientovi je holistický - celostní. Nemoc vnímám jako vychýlení z rovnováhy, a to na všech úrovních - fyzické, emoční i mentální.

Měla jsem to štěstí dívat se téměr denně po dobu 3 let na ruce "guruovi" manuální medicíny - profesoru Karlovi Lewitovi, který mne naučil klást důraz na tělo jako celek a jeho funkci, vnímat nepatrné odchylky v napětí tkání a pomocí jemných myoskeletálních technik je optimalizovat, řídit se jeho moudrem: „Kdo léčí jen v místě bolesti, je ztracen.“ Proto vyšetřuji chodidla a pacientovu chůzi, když ho trápí migrény, zajímám se o jeho zažívání, když má výhřez ploténky, mobilizuji blokády hrudní páteře, když trpí arytmií.
Využívám akupunkturu k léčbě bolesti a optimalizaci energií na meridiánech.

Během pěti let praxe na Klinice rehabilitace ve FN Motol jsem se seznámila s konceptem dynamické neuromuskulární stabilizace prof. Koláře a dále se v tomto konceptu vzdělávám. Specializuji se na problematiku pánevního dna, která souvisí s těhotenstvím, obdobím po porodu i po menopauze. Nalézám souvislost mezi duševním stavem pacienta a funkčními poruchami hybného systému, proto navštěvuji psychosomatické kurzy a konference. Často vhodně volený rozhovor či povzbuzení pomůže více než injekce.
Rehabilitační lékařství a fyzioterapie je obor, který se velmi rychle rozvíjí. Je pro zvídavé, je neskutečně tvůrčí, baví mě.

Mojí snahou je na základě znalostí z interní medicíny i rehabilitační specializace naučit pacienta, jak vnímat své tělo, zacházet s dechem, aktivně rozeznat a "opravit" funkční poruchu dříve, než se promění v poruchu mechanickou, strukturální. Vést jej na jeho cestě k uzdravení.

V rámci celostního přístupu k pacientovi, na základě znalostí interní a rehabilitační specializace provádím klinické vyšetření, diagnostiku a léčbu:

 • komplexní analýzu neuro-muskulo-skeletálního aparátu, diferenciální diagnostiku a strategii fyzioterapie,
 • léčbu bolestivých stavů hybného systému, zejména funkčních poruch (manuální myoskeletální techniky – chiropraxe, reflexní terapie, akupunktura, osteopatie, léčebné obstřiky, preskripce racionální farmakoterapie, fyzikální terapie a ergoterapie),
 • prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuji funkce ostatních sytémů včetně funkcí psychických (psychosomatická medicína),
 • specializace v lymfologii,
 • problematika pánevního dna (léčba funkční ženské sterility, inkontinence, bolestivé kostrče, dyspareunie), fyzioterapie těhotných
   

Životopis

Vzdělání

1981 – 1987

III. LF UK Praha

1992

I. atestace z interního lékařství

1999

II. atestace z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace 

1996

oprávnění odborné způsobilosti k provádění akupunktury

1996

odborná stáž – Langenargen SRN, Dr. Med. Alexander Kollmann použití Brügerovy léčebné metody při ambulantní diagnostice a léčení funkčních poruch hybného systému

1997

odborná stáž Roma Vojta centrum – prof. Pavel Kolář

1997

oprávnění odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny, pravidelné refresh kurzy

1997

kurz manuální lymfodrenáže

2000

lektor – školitel kurzů manuální lymfodrenáže

2002

odborná stáž Liege (Belgie) Luc Lecoq – ostéopathe 

2008

pilates Medical koncept (Slovenská rep.)

2009

kurzy psychosomatické medicíny

2010

kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace FN Motol Prof. Kolář

2010 - 2011

osteopatické kurzy – Viscerální Manipulace – Barral Institut France

2014

Weill Cornell Seminars Salzburg, Rakousko

2019

zařazení do atestační přípravy z Psychosomatické medicíny IPVZ Praha

diplom celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory

licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru rehabilitace a fyzikální medicína

Medical Advisor/Consultant pro Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze

kongresy myoskeletální medicíny, Společnosti FBLR – každoročně

pravidelná účast na vzdělávacích akcích pořádáných Českou lékařskou komorou
 

Praxe

2001 – 2021

Canadian Medical, vedoucí lékařka specializace Rehabilitace a fyzioterapie

2008 – 2013

Prague Women Health Center – spolupráce s gynekologickou praxí

2001 – 2008

O&G Group Medical Clinic Prague 

1999 – 2001

Health Centre Prague 

1995 – 1999

Fakultní nemocnice Motol, klinika rehabilitace, sekundární lékařka, pedagogická činnost na II. LF UK

1992 – 1995

Nemocnice Kladno, interní oddělení, koronární jednotka, sekundární lékařka 

1989 – 1992

Nemocnice Kladno, lékařka v předatestační přípravě

1987 – 1989

Nemocnice Žilina, lékařka v předatestační přípravě

Přednášková činnost

2008 – dosud

lektorka a odborná garantka kurzů s problematikou zdravého životního stylu pro učitele a vzdělavatele dospělých ze zemí EU (kurzy v rámci programů Comenius a Grundtvig)

2010 – dosud

lektorka a odborná garantka kurzů Prevence pohybových potíží při práci úředníka (průběžné vzdělávání úředníků, akreditace Ministerstva vnitra ČR)

Ostatní

Členství v odborných společnostech

Společnost rehabilitace a fyzikální medicíny Jana Evangelisty Purkyně

Společnost myoskeletální medicíny Jana Evangelisty Purkyně

International Society of Rehabilitation and Physical Medicine
 

Objednat se k lékaři