icn
Logo MY CLINIC

MUDr. Ingrid Janíková

Hlavní lékař, vedoucí lékař rehabilitace a fyzioterapie
Objednat se k lékaři

Můj přístup k pacientovi je holistický - celostní. Nemoc vnímám jako vychýlení z rovnováhy, a to na všech úrovních - fyzické, emoční i mentální.

Měla jsem to štěstí dívat se téměr denně po dobu 3 let na ruce "guruovi" manuální medicíny - profesoru Karlovi Lewitovi, který mne naučil klást důraz na tělo jako celek a jeho funkci, vnímat nepatrné odchylky v napětí tkání a pomocí jemných myoskeletálních technik je optimalizovat, řídit se jeho moudrem: „Kdo léčí jen v místě bolesti, je ztracen.“ Proto vyšetřuji chodidla a pacientovu chůzi, když ho trápí migrény, zajímám se o jeho zažívání, když má výhřez ploténky, mobilizuji blokády hrudní páteře, když trpí arytmií.
Využívám akupunkturu k léčbě bolesti a optimalizaci energií na meridiánech.

Během pěti let praxe na Klinice rehabilitace ve FN Motol jsem se seznámila s konceptem dynamické neuromuskulární stabilizace prof. Koláře a dále se v tomto konceptu vzdělávám. Specializuji se na problematiku pánevního dna, která souvisí s těhotenstvím, obdobím po porodu i po menopauze. Nalézám souvislost mezi duševním stavem pacienta a funkčními poruchami hybného systému, proto navštěvuji psychosomatické kurzy a konference. Často vhodně volený rozhovor či povzbuzení pomůže více než injekce.
Rehabilitační lékařství a fyzioterapie je obor, který se velmi rychle rozvíjí. Je pro zvídavé, je neskutečně tvůrčí, baví mě.

Mojí snahou je na základě znalostí z interní medicíny i rehabilitační specializace naučit pacienta, jak vnímat své tělo, zacházet s dechem, aktivně rozeznat a "opravit" funkční poruchu dříve, než se promění v poruchu mechanickou, strukturální. Vést jej na jeho cestě k uzdravení.

V rámci celostního přístupu k pacientovi, na základě znalostí interní a rehabilitační specializace provádím klinické vyšetření, diagnostiku a léčbu:

  • komplexní analýzu neuro-muskulo-skeletálního aparátu, diferenciální diagnostiku a strategii fyzioterapie,
  • léčbu bolestivých stavů hybného systému, zejména funkčních poruch (manuální myoskeletální techniky – chiropraxe, reflexní terapie, akupunktura, osteopatie, léčebné obstřiky, preskripce racionální farmakoterapie, fyzikální terapie a ergoterapie),
  • prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuji funkce ostatních sytémů včetně funkcí psychických (psychosomatická medicína),
  • specializace v lymfologii,
  • problematika pánevního dna (léčba funkční ženské sterility, inkontinence, bolestivé kostrče, dyspareunie), fyzioterapie těhotných
     

Životopis

Vzdělání, stáže, kongresy

1981 – 1987

III. LF UK Praha

1992

I. atestace z interního lékařství

1999

II. atestace z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace 

1996

oprávnění odborné způsobilosti k provádění akupunktury

1996

odborná stáž – Langenargen SRN, Dr. Med. Alexander Kollmann použití Brügerovy léčebné metody při ambulantní diagnostice a léčení funkčních poruch hybného systému

1997

odborná stáž Roma Vojta centrum – prof. Pavel Kolář

1997

oprávnění odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny, pravidelné refresh kurzy

1997

kurz manuální lymfodrenáže

2000

lektor – školitel kurzů manuální lymfodrenáže

2002

odborná stáž Liege (Belgie) Luc Lecoq – ostéopathe 

2008

pilates Medical koncept (Slovenská rep.)

2009

kurzy psychosomatické medicíny

2010

kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace FN Motol Prof. Kolář

2010,  2011

osteopatické kurzy – Viscerální Manipulace – Barral Institut France

2014

Weill Cornell Seminars Salzburg, Rakousko

2019

zařazení do atestační přípravy z Psychosomatické medicíny IPVZ Praha

diplom celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory

licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru rehabilitace a fyzikální medicína

Medical Advisor/Consultant pro Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze

kongresy myoskeletální medicíny, Společnosti FBLR – každoročně

pravidelná účast na vzdělávacích akcích pořádáných Českou lékařskou komorou
 

Praxe

2001–2021

Canadian Medical, vedoucí lékařka specializace Rehabilitace a fyzioterapie

2008–2013

Prague Women Health Center – spolupráce s gynekologickou praxí

2001–2008

O&G Group Medical Clinic Prague ^%@#

1999–2001

Health Centre Prague 

1995–1999

Fakultní nemocnice Motol, klinika rehabilitace, sekundární lékařka, pedagogická činnost na II. LF UK

1992–1995

Nemocnice Kladno, interní oddělení, koronární jednotka, sekundární lékařka 

1989–1992

Nemocnice Kladno, lékařka v předatestační přípravě

1987–1989

Nemocnice Žilina, lékařka v předatestační přípravě

Přednášková činnost

2008–dosud

lektorka a odborná garantka kurzů s problematikou zdravého životního stylu pro učitele a vzdělavatele dospělých ze zemí EU (kurzy v rámci programů Comenius a Grundtvig)

2010–dosud

lektorka a odborná garantka kurzů Prevence pohybových potíží při práci úředníka (průběžné vzdělávání úředníků, akreditace Ministerstva vnitra ČR)

Členství v odborných společnostech

Společnost rehabilitace a fyzikální medicíny Jana Evangelisty Purkyně

Společnost myoskeletální medicíny Jana Evangelisty Purkyně

International Society of Rehabilitation and Physical Medicine
 

Objednat se k lékaři