icn
Logo MY CLINIC

MUDr. Nikol Přibilová

Dětský psychiatr
Objednat se k lékaři

Životopis

  • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze
  • Od roku 2010 dosud působí jako vedoucí lékařka oddělení chlapců v Dětské psychiatrické nemocnici Louny
  • Svoji odbornou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2020
  • V rámci doktorandského studia v oboru Neurovědy, se pod vedením prof. Paclta zabývala výzkumem ADHD, významem genetických faktorů a použití zobrazovacích metod
  • Podílela se na grantu IGA MZČR NT 14177 – 3/2013
  • Je spoluautorkou i hlavní autorkou článků v odborných časopisech (Neuroendocrinology Letters)
  • Přednáší na odborných konferencích
  • Je ve výcviku systemické psychoterapie
  • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům
Objednat se k lékaři