icn
Logo MY CLINIC
Doktor MUDr. Nikol Přibilová

MUDr. Nikol Přibilová

Dětský psychiatr

Objednat se k lékaři

Životopis

Praxe

2010 - dosud

Dětská psychiatrická nemocnice Louny, vedoucí lékařka oddělení chlapců

Ostatní

Absolventka doktorandského studia v oboru Neurovědy (výzkum ADHD - význam genetických faktorů a použití zobrazovacích metod - pod vedením prof. Paclta), řešitelka grantu IGA MZČR NT 14177 – 3/2013, v současnosti ve výcviku systemické psychoterapie

Spoluautorka i hlavní autorka článků v odborných časopisech (např. Neuroendocrinology Letters), přednášející na odborných konferencích

 

Vzdělání

Absolventka 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství, titul MUDr.

2020

odborná způsobilost (atestace) v oboru dětská a dorostová psychiatrie

Životopis

Vzdělání

Absolventka 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství, titul MUDr.

2020

odborná způsobilost (atestace) v oboru dětská a dorostová psychiatrie

Praxe

2010 - dosud

Dětská psychiatrická nemocnice Louny, vedoucí lékařka oddělení chlapců

Ostatní

Absolventka doktorandského studia v oboru Neurovědy (výzkum ADHD - význam genetických faktorů a použití zobrazovacích metod - pod vedením prof. Paclta), řešitelka grantu IGA MZČR NT 14177 – 3/2013, v současnosti ve výcviku systemické psychoterapie

Spoluautorka i hlavní autorka článků v odborných časopisech (např. Neuroendocrinology Letters), přednášející na odborných konferencích

Objednat se k lékaři