Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor MgA. Vladimír Michálek

MgA. Vladimír Michálek

Psychoterapeut

OBJEDNAT SE KE SPECIALISTOVI
anglicky

Třicet let jsem pracoval jako režisér celovečerních a dokumentárních filmů. Mé zaujetí pro mezilidskou komunikaci se odráželo ve výběru námětů filmů a divadelních inscenací. Během této doby jsem se stále vracel k tématům s psychologickým přesahem. Stále více jsem tíhnul ke komunikaci člověka s člověkem i v reálném životě.

Věnuji se individuální a skupinové psychoterapii. Preferovaným psychoterapeutickým přístupem je Gestalt terapie.

V terapii s klienty to znamená, že se věnuji mezilidským vztahům, sebehodnotě člověka a jeho směřování v životě. Zabývám se obtížemi způsobenými dlouhodobým stresem či vyhořením. Dále pracuji se zraňujícími událostmi v životě klientů, které překračují meze běžné zkušenosti a které mohou vytvářet vzorce dysfunkčního prožívání a jednání. Pomáhám také klientům s různými typy úzkostné problematiky, poruchami spánku nebo psychosomatickými obtížemi.

Mým profesním zájmem je terapie psychosomatických potíží a vzájemné propojení různých psychoterapeutických perspektiv.

Životopis

Vzdělání

2011 - 2017

Psychoterapeutický výcvik Instep 900hodin, akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a Evropskou asociací pro psychoterapii.

1987-1992

AMU UK, FAMU, dokumentární tvorba, absolvováno státní závěrečnou zkouškou

1983-1986

Karlova Univerzita, lékařská fakulta, všeobecné lékařství (6 semestrů)

Odborné semináře a krátkodobé výcviky

 • Trauma a traumatické krize I. - IV., PhDr. Yvona Lucká
 • Psychiatrie, Psychiatrické a psychofarmakologické minimum I.-2., MuDr. Elen Křivková
 • Psychosomatika I. - IV., PhDr. Marie Pečená
 • G.T. jako rešení v psychopatologii? Gestalt Therapy Approach to Psychopathology. Doc. MuDr. Jan Roubal Ph.D
 • Rodinná Gestalt terapie, Mgr. Jan Knop
 • Psychoterapeutické školy s výrazně integrativním přesahem. MuDr. Elen Křivková
 • Úvod do neuropsychoterapie Reidovy charakterové typy. Mgr. Magdaléna Frouzová-
 • Přenos a protipřenos. Mgr. Jakub Wiener
 • Psychoterapeutický managment. PhDr.Martin Jára
 • Panické ataky z pohledu gestaltu. Gianni Francesetti
 • Existenciální psychoterapie. Mgr. Václav Schmidt
 • Úvod do biosyntézy.PhDr. Barbora Janečková Ph.D.
 • Sny naživo . Ph.Dr Martin Jára

Supervizní vedení

 • 2018 - PhDR. JUDr.. Stanislava Dudová
 • 2018 - PhDr. Martin Jára
 • 2018 - PhDr. Jiří Drahota

Pedagogická činnost

 • 2019 - Akademie Michael Praha
 • 2008 zimní semestr, Columbia Univerzity N.Y.C.
 • 2004 zimní semestr, Ebeltoft European Film College                                                                                                                   

Třicet let jsem pracoval jako režisér celovečerních a dokumentárních filmů. Mé zaujetí pro mezilidskou komunikaci se odráželo ve výběru námětů filmů a divadelních inscenací. Během této doby jsem se stále vracel k tématům s psychologickým přesahem. Stále více jsem tíhnul ke komunikaci člověka s člověkem i v reálném životě.

Věnuji se individuální a skupinové psychoterapii. Preferovaným psychoterapeutickým přístupem je Gestalt terapie.

V terapii s klienty to znamená, že se věnuji mezilidským vztahům, sebehodnotě člověka a jeho směřování v životě. Zabývám se obtížemi způsobenými dlouhodobým stresem či vyhořením. Dále pracuji se zraňujícími událostmi v životě klientů, které překračují meze běžné zkušenosti a které mohou vytvářet vzorce dysfunkčního prožívání a jednání. Pomáhám také klientům s různými typy úzkostné problematiky, poruchami spánku nebo psychosomatickými obtížemi.

Mým profesním zájmem je terapie psychosomatických potíží a vzájemné propojení různých psychoterapeutických perspektiv.

Životopis

Vzdělání

2011 - 2017

Psychoterapeutický výcvik Instep 900hodin, akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a Evropskou asociací pro psychoterapii.

1987-1992

AMU UK, FAMU, dokumentární tvorba, absolvováno státní závěrečnou zkouškou

1983-1986

Karlova Univerzita, lékařská fakulta, všeobecné lékařství (6 semestrů)

Odborné semináře a krátkodobé výcviky

 • Trauma a traumatické krize I. - IV., PhDr. Yvona Lucká
 • Psychiatrie, Psychiatrické a psychofarmakologické minimum I.-2., MuDr. Elen Křivková
 • Psychosomatika I. - IV., PhDr. Marie Pečená
 • G.T. jako rešení v psychopatologii? Gestalt Therapy Approach to Psychopathology. Doc. MuDr. Jan Roubal Ph.D
 • Rodinná Gestalt terapie, Mgr. Jan Knop
 • Psychoterapeutické školy s výrazně integrativním přesahem. MuDr. Elen Křivková
 • Úvod do neuropsychoterapie Reidovy charakterové typy. Mgr. Magdaléna Frouzová-
 • Přenos a protipřenos. Mgr. Jakub Wiener
 • Psychoterapeutický managment. PhDr.Martin Jára
 • Panické ataky z pohledu gestaltu. Gianni Francesetti
 • Existenciální psychoterapie. Mgr. Václav Schmidt
 • Úvod do biosyntézy.PhDr. Barbora Janečková Ph.D.
 • Sny naživo . Ph.Dr Martin Jára

Supervizní vedení

 • 2018 - PhDR. JUDr.. Stanislava Dudová
 • 2018 - PhDr. Martin Jára
 • 2018 - PhDr. Jiří Drahota

Pedagogická činnost

 • 2019 - Akademie Michael Praha
 • 2008 zimní semestr, Columbia Univerzity N.Y.C.
 • 2004 zimní semestr, Ebeltoft European Film College                                                                                                                   
OBJEDNAT SE KE SPECIALISTOVI