icn
Logo MY CLINIC
Doktor MUDr. Michaela Štěpánová

MUDr. Michaela Štěpánová

Internista a Psychosomatik

Objednat se k lékaři
anglicky

Životopis

Praxe

2021 - dosud

MY CLINIC, Praha 6 – vedoucí lékařka praktiků a interních oborů

2011 – dosud

Lékařský dům Praha 7 – interní ambulance s psychosomatickým zaměřením, individuální zdravotní péče, psychosomatické konzultace, předoperační vyšetření, infuzní terapie

externí spolupráce s Domovem seniorů P4

2009 – 2011

Clinicum a.s., Vysočany, Praha 9 – ambulance vnitřního lékařství + vedoucí lékař ZPP

2007 – 2009

Mediconet s.r.o., Praha 1 – interní ambulance 

2005 – 2007

Santé s.r.o., Praha – interní ambulance + ZPP (závodní preventivní péče) 

2003 – 2005

Léčebně rehabilitační středisko Chvaly, Praha 9 - lůžkové oddělení, ambulance akupunktury, výuka studentů

1996 – 2003

Psychiatrická léčebna Lnáře, okr. Strakonice (interní konsiliář + interní ambulance v Blatné, okr. Strakonice a zároveň služby RZS Strakonice)

v mezidobí MD

1993 – 1996

Nemocnice s poliklinikou ve Vysočanech, Praha 9 – lůžkové oddělení interny, předepsané odborné stáže

Ostatní

Vedlejší pracovní činnost

přednášející externista v oblasti psychosomatiky 

různé vzdělávací akce v oboru vnitřního lékařství, psychologie, bylinná terapie a dietetika

členství ve společnostech týkající se interny, psychosomatiky a akupunktury

 

Vzdělání

1987 – 1993

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, obor Všeobecné a preventivní lékařství

1996

atestace z oboru interního lékařství

2001

licence v oboru

2000 – 2002

kurs akupunktury běh A+B se závěrečnou zkouškou – IPVZ (MUDr. Barešová)

2004

odborná stáž Praktické postupy v léčbě bolesti, organizace pracoviště – IPVZ (ved. MUDr. Vondráčková, FN Bulovka)

2004 – 2008

psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii a psychosomatice (SKT Liberec)

2006

specializovaná způsobilost lékaře v oboru interního lékařství
specializovaná způsobilost v oboru praktického lékařství pro dospělé

2019

nástavbová atestace z oboru psychosomatiky

2021

licence primáře v oboru psychosomatiky

Cizí jazyk

angličtina

Členství v odborných společnostech

Společnost psychosomatické medicíny (ČLS JEP)

České internistické společnosti (ČLS JEP)

Česká lékařská akupunkturistická společnost (JEP)

Životopis

Vzdělání

1987 – 1993

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, obor Všeobecné a preventivní lékařství

1996

atestace z oboru interního lékařství

2001

licence v oboru

2000 – 2002

kurs akupunktury běh A+B se závěrečnou zkouškou – IPVZ (MUDr. Barešová)

2004

odborná stáž Praktické postupy v léčbě bolesti, organizace pracoviště – IPVZ (ved. MUDr. Vondráčková, FN Bulovka)

2004 – 2008

psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii a psychosomatice (SKT Liberec)

2006

specializovaná způsobilost lékaře v oboru interního lékařství
specializovaná způsobilost v oboru praktického lékařství pro dospělé

2019

nástavbová atestace z oboru psychosomatiky

2021

licence primáře v oboru psychosomatiky

Praxe

2021 - dosud

MY CLINIC, Praha 6 – vedoucí lékařka praktiků a interních oborů

2011 – dosud

Lékařský dům Praha 7 – interní ambulance s psychosomatickým zaměřením, individuální zdravotní péče, psychosomatické konzultace, předoperační vyšetření, infuzní terapie

externí spolupráce s Domovem seniorů P4

2009 – 2011

Clinicum a.s., Vysočany, Praha 9 – ambulance vnitřního lékařství + vedoucí lékař ZPP

2007 – 2009

Mediconet s.r.o., Praha 1 – interní ambulance 

2005 – 2007

Santé s.r.o., Praha – interní ambulance + ZPP (závodní preventivní péče) 

2003 – 2005

Léčebně rehabilitační středisko Chvaly, Praha 9 - lůžkové oddělení, ambulance akupunktury, výuka studentů

1996 – 2003

Psychiatrická léčebna Lnáře, okr. Strakonice (interní konsiliář + interní ambulance v Blatné, okr. Strakonice a zároveň služby RZS Strakonice)

v mezidobí MD

1993 – 1996

Nemocnice s poliklinikou ve Vysočanech, Praha 9 – lůžkové oddělení interny, předepsané odborné stáže

Ostatní

Vedlejší pracovní činnost

přednášející externista v oblasti psychosomatiky 

různé vzdělávací akce v oboru vnitřního lékařství, psychologie, bylinná terapie a dietetika

členství ve společnostech týkající se interny, psychosomatiky a akupunktury

Cizí jazyk

angličtina

Členství v odborných společnostech

Společnost psychosomatické medicíny (ČLS JEP)

České internistické společnosti (ČLS JEP)

Česká lékařská akupunkturistická společnost (JEP)

Objednat se k lékaři