icn
Logo MY CLINIC

Psychosomatický program My Clinic

Příčina zdravotních obtíží nemusí být vždy jednoznačná a mnohdy není jednoduché ji vypátrat. Na to, jak se cítíme, má vliv široký kontext našeho života, ale také naše nevědomí, které nám o sobě dává vědět prostřednictvím našeho těla.

Co je psychosomatika?

Lékařská disciplína, která se řadí k celostním přístupům (z řeckého „psyché“- duše a „soma“ - tělo). Zdravotní stav pacienta posuzuje v kontextu celé jeho životní situace, všímá si nejen biologických dějů těla, ale také stavu mysli a vlivu sociálního prostředí.

Psychosomatická medicína je v České republice již několik let uznávaná jako nástavbový medicínský obor.

Psychosomatika v My Clinic

 • Základem naší péče je individuální přístup a širší kontext vnímání nemoci či obtíží.
 • V průběhu léčby podporujeme terapeutické spojenectví mezi pacientem a lékařem. 
 • Klientům věnujeme dostatečný čas potřebný k odhalení příčiny nemoci. Společně hledáme cesty, jak ji překonat.
 • Propojujeme klasické medicínské postupy s dalšími léčebnými metodami.

"Lékař i pacient jsou v procesu terapie rovnocennými partnery. Základem úspěšné léčby je oboustranná důvěra, neméně důležitý je také dostatek času, který pacientovi věnujeme,"

zdůrazňuje MUDr. Michaela Štěpánová,
která je garantkou psychosomatického programu v My Clinic.

Kdy a komu může psychosomatický program pomoci?

Když se s využitím klasických medicínských přístupů nedaří pro vaše potíže a symptomy nalézt diagnózu.

Naše emoce, myšlenky a sociální vztahy se mohou podílet na vzniku mnoha obtíží. Teprve pokud terapeut chápe provázanost všech okolností, dokáže stanovit efektivní strategii léčby, a nikoli jen zmírňovat symptomy.

Jste-li otevření změnám a ochotní sami na sobě pracovat.

Důležitým předpokladem úspěšné léčby je aktivní přístup a ochota hledat cestu k uzdravení. 

Kdy může psychosomatika pomoci

 • při různých funkčních postiženích
 • při bolestivých stavech chronického nezánětlivého charakteru
 • při únavovém syndromu
 • při chorobě dráždivého tračníku
 • někdy také při poruchách příjmu potravy
 • při chronické nevysvětlitelné bolesti v podbřišku u žen
 • u onemocnění jako atopický ekzém a při dermatorespiračních potížích (současný výskyt průduškového astmatu a ekzému)
 • při panické atace, která se může projevit tlakem na hrudi, bušením srdce, opocením, dušností, aj.

Tento druh terapie nabývá na významu s ohledem na množství stresových faktorů, kterým jsme v současnosti vystaveni. 

Cesta k vašemu uzdravení

 • V My Clinic je psychosomatika propojená s klasickým medicínským přístupem. Na začátku probíhá anamnéza formou standardního rozhovoru s lékařem.
 • Následuje somatické vyšetření, které stanoví případné orgánové postižení. (Pro stanovení diagnózy využíváme laboratorních vyšetření, případně specializované vyšetření, např. v ambulanci dermatologie, rehabalitačního lékařství a dalších dle potřeby a povahy obtíží.)
 • Pro stanovení diagnózy je možné využít laboratorních vyšetření, případně specializované vyšetření, např. v ambulanci dermatologie, gastroenterologie či rehabilitačního lékařství.
 • Na základě těchto vyšetření pak probíhá cyklus psychoterapeutických rozhovorů, doplněný případně spoluprací s dalšími lékařskými specializacemi.

Psychosomatický program My Clinic

 • Úvodní komplexní vyšetření v délce 90 minut
 • Potřebná laboratorní či specializovaná vyšetření
 • Navazující psychoterapeutické schůzky pod vedením odborného psychosomatického lékaře dle individuálních potřeb klienta

Objednat se k lékaři

"Charakter našich terapií je komplexní, propojujeme klasické medicínské postupy s dalšími léčebnými nástroji, jako je psychoterapeutický rozhovor, používáme fyzioterapeutické metody práce s tělem a spolupracujeme s obory, jako je interní a praktické lékařství, gynekologie, dermatologie, rehabilitační lékařství, psychologie či psychiatrie,"

vysvětluje MUDr. Michaela Štěpánová.

MUDr. Michaela Štěpánová garantka psychosomatického programu v My Clinic

 • Je atestovanou lékařkou v oborech interního lékařství a psychosomatiky.
 • V oblasti psychosomatiky působí řadu let.
 • Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v rodinné terapii a psychosomatice.

Brožura v PDF ke stažení

Související specializace