icn
Logo MY CLINIC

Přínos českých vědkyň světové vědě 28.02.2023

V úterý 21. února 2023 se na Ministerstvu zahraničních věcí uskutečnila diskuse na téma Přínos českých vědkyň světové vědě. Setkaly se zde úspěšné české vědkyně, aby s českými diplomaty, studenty a pozvanými hosty sdílely své zkušenosti z působení žen ve vědě v Česku i v zahraničí.

Panelovou diskusi zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Dvořák.
V rámci moderované debaty i následné živé diskuse panelistky sdílely s českými diplomaty působícími doma i na zastupitelských úřadech v zahraničí své zkušenosti s postavením a působením žen ve vědě v Česku i ve světě. Hlavními tématy byly otázky prosazování se žen v dříve tradičně mužských oborech, rovného postavení a odměňování žen ve vědě, působení žen ve vedoucích vědeckých pozicích i slaďování osobního a pracovního života.

Debaty se zúčastnily vědkyně:

MUDr. Barbora East, Ph.D. je lékařkou-vědkyní z III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, jejíž specializací je rekonstrukce břišní stěny. Je tajemnicí pro kvalitu v Evropské kýlní společnosti a jednou ze spoluzakladatelek sekce Ženy v chirurgii při České chirurgické společnosti.

Doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D., vede Laboratoř reprodukční biologie v Biotechnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., BIOCEV. Ve své práci se dlouhodobě zabývá funkcí vybraných proteinů gamet a reprodukčních orgánů v procesu oplození.

Mgr. Kateřina Sam, Ph.D., je vedoucí laboratoře multitrofických interakcí v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Držitelka prestižního ERC Starting Grantu z r. 2018 se ve svém výzkumu se věnuje tématům z oblasti zoologie, ekologie a behaviorální ekologie.

Zdroj včetně fotografie: https://www.mzv.cz/jnp/cz/na_ministerstvu_zahranicnich_veci_se.html