icn
Logo MY CLINIC

S MUDr. Robertem Freiem od ortopedie až k olympiádě 14.09.2021

Jedním z mnoha špičkových odborníků působících v MY CLINIC je také vedoucí ambulance ortopedie MUDr. Robert Frei. Pan doktor se ortopedii věnuje bezmála 20 let a má řadu zkušeností také v oblasti sportovní medicíny. Od roku 2013 pracuje jako vedoucí ortoped v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře, a jako lékař se také zúčastnil několika olympiád. My jsme jej vyzpovídali právě krátce po návratu z posledních olympijských her v japonském Tokiu. Zajímavé postřehy z rozhovoru vám nyní přinášíme v tomto článku. Celý rozhovor si můžete poslechnout v našem podcastu.

MY CLINIC · MUDr. Robert Frei - Podcast

 

Léčba pohybového aparátu

Ortopedie je poměrně komplexní obor medicíny. U dospělých i dětských pacientů léčí onemocnění pohybového aparátu, tedy vzájemně úzce provázaného systému zahrnujícího kosti, klouby, svaly a šlachy. K nejčastějším obtížím, které ortopedie řeší, patří postižení kloubů, což souvisí s jejich zatížením při běžném pohybu anebo při sportu. Právě sportování bývá obvyklou příčinou návštěv ortopedické ambulance, ať už se jedná o zranění, či dlouhodobá přetížení.

Jedním z častých poranění jsou i zlomeniny, tedy poškození kostí. Existuje mnoho druhů zlomenin a s tím souvisí i různé přístupy při léčbě. Pokud je například zlomenina otevřená, je potřeba zabránit tomu, aby se do organismu dostala infekce. Jinak se přistupuje k zlomeninám dislokovaným, kdy poraněné kosti nejsou na původním místě, apod. Obecně se dá ovšem říci, že základem ošetření zlomenin bývá použití vhodné fixace poškozené kosti. Dle typu poranění se k fixaci používá ortéza či sádra, někdy je však nutné přistoupit i k vnitřní fixaci, která je aplikována operativně. Fixací je mimo jiné zajištěn nezbytný klid pro zhojení kosti. Důležitá je i metabolická podpora hojení, jako například podávání vápníku a vitaminu D anebo využití působení magnetického pole.

Jednou z progresivních léčebných metod v ortopedii je terapie krevní plazmou, respektive plazmou bohatou na růstové faktory (Plasma Rich in Growth Factors). Pacientovi je odebrán vzorek krve, z něhož se odstředí právě část s obsahem růstových faktorů, která se pak injekčně aplikuje na postižené místo. Zde pak tyto růstové faktory výrazně podpoří proces hojení. Tato metoda se s úspěchem používá například při léčbě tzv. golfového či tenisového lokte, což je bolestivé onemocnění úponů a šlach poblíž loketního kloubu. Více o této terapii se dočtete zde.

Ortopedická péče v MY CLINIC

Kromě vysoké odbornosti a používání moderních léčebných metod se ortopedická péče v MY CLINIC vyznačuje také nadstandardním přístupem k pacientům. Na vyšetření i na zodpovězení otázek lékař vyčleňuje dostatek času, samozřejmostí je také možnost poskytnutí konzultace, pokud je již onemocnění léčeno jinde (tzv. second opinion).

K vysoké úrovni služeb přispívá i kvalitní přístrojové vybavení. Velkou časovou úsporu představuje např. možnost ultrazvukového vyšetření přímo v ambulanci. Ultrazvuk má při ortopedickém vyšetření poměrně zásadní roli, umožňuje totiž zobrazit stav tkání i během pohybu, tj. při stahování svalu.

Významným faktorem úspěšné ortopedické léčby je i mezioborová spolupráce. Ortopedie je velmi úzce propojena s oborem rehabilitace, ale často i s neurologií a dalšími obory. Nespornou výhodou MY CLINIC je umístění všech lékařských specializací pohodlně na jednom místě. Komplexní přístup k vyšetření založený na spolupráci napříč obory pak může významně přispět ke stanovení správné diagnózy.

Více o specializaci ortopedie v MY CLINIC se můžete dozvědět zde.

Prevence v ortopedii

Není překvapením, že mnoho klientů navštíví ortopedii až v okamžiku, kdy už jim obtíže způsobují značné bolesti. Přitom řadě zranění či postižení se dá předcházet. Slovy MUDr. Freie: „Na začátku by mělo být uvědomění, jak náš pohybový aparát zatěžujeme, co od něj očekáváme a co mu dáváme.“ Souvisí to často opět se sportovními výkony, respektive s kvalitou pravidelného tréninku, ale také s následnou relaxací a regenerací.

Včasná návštěva ortopeda může také odhalit určité vrozené odchylky v postavení kloubů, které v dlouhodobém horizontu znamenají výraznou zátěž pro pohybový aparát. Takovou zátěž lze mnohdy účinně snížit například použitím různých ortopedických pomůcek nebo tejpováním. Určitě se vyplatí konzultovat s ortopedem i možné úpravy pohybového vzorce.

Zdravotní péče v olympijské vesnici

Díky zážitkům MUDr. Roberta Freie můžeme také nahlédnout do zákulisí vrcholné sportovní akce – olympijských her. Tokijská olympiáda byla v mnohém jiná, což potvrzuje i svědectví pana doktora. Všeobecné zabezpečení i zázemí pro sportovce byly na vysoké úrovni, celková atmosféra však značně utrpěla absencí diváků v souvislosti s protipandemickými opatřeními.

MUDr. Frei byl součástí lékařského týmu, který české olympioniky doprovázel. Přímo v olympijské vesnici byla zřízena zdravotnická ambulance a právě zde pan doktor během her působil. Příkladem konkrétního zdravotního zásahu, na němž se pan doktor v průběhu her podílel, je ošetření atletky s potížemi v oblasti kyčelního kloubu, které si vyžádalo vyšetření pomocí magnetické rezonance a následnou manuální intervenci. Možná trochu úsměvnou je pak historka, kdy si nejmenovaný olympionik přivodil úraz při rekreační jízdě na koloběžce v areálu olympijské vesnice a musel si nechat v ambulanci ošetřit tržnou ránu na bradě.

Ortopedický tým v MY CLINIC